Miesten vuoro

Miesten vuoron toiminnassa 15-29 –vuotiaat nuoret miehet pääsevät tekemään omannäköisensä kulttuurimatkan. Kokeilevaa kulttuurisen nuorisotyön toimintaa järjestetään nuorten miesten omista kiinnostuksen kohteista lähtöisin nuorisotyön ja taiteen ammattilaisten yhteistyönä Jyväskylässä ja Turussa. Hankkeessa kokeillaan nuorten miesten kanssa ryhmälähtöisiä kulttuuri- ja taidesisältöjen malleja. Toiminnalla edistetään nuorten miesten sosiaalisia taitoja, identiteettityötä ja kasvua kohti aikuisuutta. Matkan päätteeksi syksyllä 2019 todetaan, millainen kulttuurisen poikatyön malli tai malleja kokeilusta syntyi. Mukana kulkee kartoittava tutkimus, miten hankkeen toimintakokeiluilla voidaan aktivoida nuoria miehiä kulttuuri- ja taidesisältöjen tuottajina sekä edistää heidän toimijuuttaan.

 

Toimenpiteet:

– Turussa nuorten kokeilevat viestintä-, taide- ja kulttuuriprojektit, jotka toteutetaan verkkojulkaisuun.
– Jyväskylässä kaksi toimintaryhmää, jotka muodostavat oman näköisen toiminnallinen kulttuurimatkan kokeillen erilaisia aktiviteettejä. Jyväskylässä myös poikateatteri -kokeilu.
– Hankkeessa tuotetaan uutta toiminnallisin menetelmin tutkittua tietoa siitä, miten nuoret miehet epätodennäköisimpinä
kulttuurin osallistujina saadaan osallistumaan.

Tavoitteet:

-Lisätä syrjäytymisvaarassa olevien nuorten miesten osallisuutta omaehtoisen taiteen ja kulttuurin tuottamiseen.
-Tukea ryhmälähtöisellä toiminnalla nuorten miesten sosiaalisten taitojen vahvistumista, identiteettityötä, itseluottamusta ja lisätä syviä osallisuuden kokemuksia taiteen ja kulttuurin keinoin.
-Tutkia, miten syrjäytymisvaarassa olevat saadaan innostumaan ja sitoutumaan taiteellisten sisältöjen tuottamiseen.
-Arvioida, miten osallistuneiden nuorten miesten sosiaaliset taidot ovat parantuneet, ovatko miehet löytäneet paikkansa maailmassa ja miten muuten he ovat hyötyneet osallisuudestaan taiteen ja kulttuurin tekemiseen.
-Levittää hankkeessa löytyneet hyvät käytännöt osaksi taide- ja kulttuurialan uusia yleisötyön muotoja ja kehittää uusi kulttuurisen poikatyön toimintamalli.

 

 

Verkkosivu: www.miestenvuoro.humak.fi
Projektipäällikkö: Marjo Kolehmainen
Sähköposti: marjo.kolehmainen@humak.fi
Matkapuhelinnumero: +358400349274
Hankeaika: 1.9.2018-31.12.2019
Partnerit: JKL: Kulttuuriyhdistys Väristys, Kulttuuriklubi Siperia Jyvälän Kansalaisopisto Katulähetys, Nuortentalo Katutaso Turku: Lounatar Bouldertehdas
Rahoittaja: OKM, taide- ja kulttuuritoiminnan kehittäminen ja kokeilut
Budjetti (hanke kokonaisuudessaan/Humak): 81 250 €
Vahvuusala: Nuorisotyö ja yhteisöllisyys