Hankkeen kuva

Tutkimushankkeessa kartoitetaan nuorisotyöntekijöiden työhyvinvoinnin tilaa Suomessa ja johdetaan tutkimustulosten pohjalta toimenpidesuositukset.

Nuorisotyön henkilöstön työhyvinvointi vaikuttaa nuorisotyön laatuun ja tuloksiin. Hyvinvointiin liittyviä tekijöitä ei ole tutkittu laajemmin. Hankkeessa tavoitellaan 200 – 300 nuorisotyöntekijän tavoittamista tutkimukseen, joka vastaa noin 10 % ammattikunnasta. Hankkeen tavoitteiden mukaisina hyötyjinä ovat nuoret.

Projektipäällikkö: Marjo Kolehmainen
Sähköposti marjo.kolehmainen@humak.fi
Matkapuhelinnumero +358400349274
Hankeaika (päivämäärinä): 1.9.2020-31.8.2021
Partnerit: Päätoteuttaja Nuoriso- ja liikuntalan asiantuntijat ry (Nuoli)
Rahoittaja: OKM
Budjetti: 100 000/ 31 150