Nutshell – Quality assurance of international project management and cooperation in the field of higher education

NutShellProjec logo.

Nutshell-hanke tuo esiin ne vaikeudet ja epäjohdonmukaisuudet, joita korkeakouluissa esiintyy liittyen eurooppalaisten projektien hallinnoinnin prosesseihin ja mekanismeihin, käyttäen partneriorganisaatioita tapausesimerkkeinä.

Hanke lisää korkeakoulujen kv hanketoiminnan tietotaitoa ja edistää näin niiden pääsyä osalliseksi eurooppalaisten ohjelmien tarjoamista mahdollisuuksista. Hanke vahvistaa hankehallinnoinnin tukiyksikköjä ja niiden uudistumista sekä toteuttaa laadunvarmistuksen ja -arvioinnin prosesseja korkeakouluissa ja tutkimuslaitoksissa. Hankkeen aikana kehitettävät työkalut tulevat olemaan kaikkien korkeakoulujen saatavilla.

Tarpeet ja tavoitteet:
– lisätä hallinnollisen ja akateemisen henkilöstön sekä tohtoriopiskelijoiden (= potentiaalisten koordinaattorien ja partnereiden) kompetenssia toimia kansainvälisissä projekteissa
– tunnistaa pääongelmat ja haasteet, jotka täytyy ratkaista kansainvälisten korkeakouluhankkeiden sujuvoittamiseksi, ja tarjota nämä ratkaisut
– mahdollistaa parhaiden käytäntöjen vaihto
– tunnistaa hyvät käytännöt ja pilotoida tukityökalut tehokkaaseen ja sujuvaan viestintään projektipartnereiden välillä

Verkkosivu:
Projektipäällikkö: Timo Sorvoja
Sähköposti timo.sorvoja@humak.fi
Matkapuhelinnumero +358 50 4119 578
Hankeaika (päivämäärinä): 1.6.2021-31.5.2023
Partnerit: Prague University of Economics and Business (Czech Republic, coordinator)
University of Ljubljana (Slovenia)
CESIE (Italy)
Rahoittaja: Erasmus + Strategic Partnership KA2
Budjetti (hanke kokonaisuudessaan/Humak): 38894

EU rahoittajalogo banneri.