Opintopsykologipalvelut ja ohjaus opiskelijahyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden tukena koronakriisistä toipumiseksi Humakissa

Tavoitteet

Hankeaika (päivämäärinä): 01.01.2022 – 31.12.2023
Projektipäällikkö: Ilse Lammila
Sähköposti ilse.lammila@humak.fi
Osaamiskärki Johdon strategiset hankkeet
Vaikuttavuusalue Valtakunnallinen
Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö
Budjetti (hanke kokonaisuudessaan/Humak): >50 000 – 100 000 euroa