OppiJana – Maahanmuuttajanuoret vapaaehtoistyössä – oppia opiskelijalle ja järjestölle

Hanke vahvistaa haavoittuvassa asemassa olevien, aikuisten perusopetuksessa opiskelevien maahanmuuttajanuorten koulutus- ja työelämävalmiuksia sekä yhteiskuntaan integroitumista vapaaehtoistyöhön osallistumisen kautta. Pilotoimalla vapaaehtoistoiminnan integroimista opiskeluun kahden ryhmän kanssa ja arvioimalla piloteissa saavutettua oppimista luodaan malli vapaaehtoistyössä opitun tunnistamiseksi osaksi formaalia koulutusta ja kehitetään työelämävalmiuksien tunnistamista.
Hankkeen aikana tuetaan järjestöjen kykyä vastaanottaa maahanmuuttajanuoria mukaan aktiivisina toimijoina ja kehittyä kahdensuuntaisen kotoutumisen edistäjinä. Hankkeen kautta rakennetaan malleja myös monitoimijaiseen yhteistyöhön oppilaitoksen ja järjestöjen välillä. Kehitetyistä malleista luodaan levitettävät oppaat, joiden avulla muut toimijat valtakunnallisesti voivat ottaa toimintamallit käyttöön.
Hankkeen osatoteuttajista Helsingin aikuislukio vastaa opiskelijaryhmän ohjaamisesta ja osaamisen tunnistamisesta koulun näkökulmasta, KSL-opintokeskus kehittää osaamismerkkejä ja tukee järjestöjä maahanmuuttajanuorten vastaanottamisessa ja vapaaehtoisjakson ohjaamisessa. Hankkeen päätoteuttaja Humanistinen ammattikorkeakoulu osallistuu tutkimukselliseen yhteiskehittämiseen osatoteuttajien kanssa ja vastaa hankkeen hallinnosta ja viestinnästä.
Hanke edistää hyvinvointia, tasa-arvoa sekä yhteiskunnallista ja kulttuurista yhdenvertaisuutta vahvistamalla haavoittuvassa asemassa olevien maahanmuuttajanuorten kotoutumista, mahdollisuuksia menestyä koulutuksessa ja työelämässä sekä ottaa aktiivisen kansalaisen rooleja suomalaisessa yhteiskunnassa. Hankkeessa kiinnitetään erityistä huomiota siihen, että kaikki kohderyhmän jäsenet saavat mahdollisuuksia tutustua erilaisiin vapaaehtoistehtäviin ja osallistua itseä kiinnostaviin toiminnan muotoihin riippumatta sukupuolesta, iästä, taustamaasta tai -kulttuurista.

 

Projektipäällikkö: Anna-Maija Lahtinen
Sähköposti anna-maija.lahtinen@humak.fi
Matkapuhelinnumero +358400349357
Hankeaika (päivämäärinä): 1.4.2020-31.10.2022
Partnerit: Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry / KSL Opintokeskus
Helsingin aikuislukio
Rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto – ESR
Budjetti (hanke kokonaisuudessaan/Humak): 311 980 / 193 480
Vahvuusala: