Osaamista ennakoinnista vaikuttavuuteen

Käsi kirjoittaa tekstin "Approved".

Koulutus on tarkoitettu vapaan sivistystyön opistojen ja opintokeskusten pedagogiselle henkilöstölle. Koulutukseen sisältyvät työpajat (5 kpl) koostuvat kahdesta puolen päivän etätyöpajasta (4x45min) sekä ennakko-, väli- ja seurantatehtävästä. Tehtävät auttavat orientoitumaan työpajan aiheisiin. Välitehtävän voi tehdä yksin tai pareittain ja sen tarkoituksena on kehittää oman työyhteisön pedagogista osaamista. Seurantatehtävät vahvistavat opitun vaikuttavuutta ja mahdollistavan vaikuttavuuden seurannan myös hankkeen näkökulmasta.

Kustakin viidestä kokonaisuudesta saa yhden opintopisteen. Kaikkiaan kokonaisuudesta on siis mahdollista saada viisi (5) opintopistettä. Koulutuksen alustana toimii Howspace.

Verkkosivu: Ennakoinnilla osaamista – koulutusta pedagogiselle henkilöstölle (tsl.fi)
Projektipäällikkö: Inari Juntumaa/ TSL ja Humak osuus/Sikke Leinikki
Sähköposti sikke.leinikki@humak.fi
Matkapuhelinnumero +358400349365
Hankeaika: 1.1.2021 – 31.12.2021
Partnerit: TSL
JHL-Opisto
Murikka-opisto
Aktiivi-Instituutti
Rahoittaja: Opetuhallitus
Budjetti (hanke kokonaisuudessaan/Humak): 35 000/6210

Ennakoinnilla osaamista -hankkeeen logot: Humak, Opetushallituksen logo TSL:n logo Aktiivi-Instituutin logo Murikka-opiston logoOpetushallituksen logo TSL:n logo Aktiivi-Instituutin logo Murikka-opiston logo.