PEBES – Pedagogics of Biodiversity and Environmental Sustainability

PEBES – Pedagogics of Biodiversity and Environmental Sustainability PEBES-hanke (2022-2024) luotiin yhdistämällä neljän korkeakoulun vahvuudet ja tarpeet kolmessa eri maassa: Suomessa, Botswanassa ja Namibiassa. Yhteisenä tavoitteenamme on, että tulevat opettajat, kasvattajat ja ympäristöasiantuntijat saavat monialaista tietoa ja ymmärrystä luonnon monimuotoisuudesta (biodiversity) ja kestävyyteen (sustainability) liittyvistä teemoista sekä hyödyntävät tätä tietoa yhteiskunnassa pedagogisia menetelmiä käyttäen.

Luonnon monimuotoisuuden väheneminen ja muut globaalit kestävän kehityksen haasteet voidaan ratkaista vain tiiviillä, eri alojen ammattilaisten kansainvälisellä yhteistyöllä, jossa paikalliset yhteisöt ovat mukana aktiivisina toimijoina. Yhteistyöhanketta rahoittaa Opetushallituksen Team Finland Knowledge (TFK) -ohjelma.

 

Hankkeen aikana toteutamme neljä päätoimintaa:

  1. Tarjoamme muutamia valittuja verkkokursseja ilmaiseksi yhteistyökorkeakoulujen opiskelijoille.
  2. Suunnittelemme ja toteutamme kansainvälisille opiskelijatiimeille projektityyppisiä kursseja, joista jokainen yhteistyökorkeakoulu vastaa vuorollaan. Tiimityöskentelyyn sisältyy eri maissa toteutettavat lyhyet liikkuvuusjaksot, joihin osallistuu opiskelijoita ja opettajia yhteistyökorkeakouluista.
  3. Tuotamme verkkoluentoja hankkeen teemoihin liittyen.
  4. Valmistelemme suunnitelman neljän korkeakoulun tulevalle yhteistyölle.

 

Verkkosivu: https://www.utu.fi/pebes
Projektipäällikkö / Humak: Laura Keihäs
Sähköposti: laura.keihas@humak.fi
Matkapuhelinnumero: +358 50 5175542
Hankeaika: 1.8.2022 – 31.12.2024
Partnerit: Turun yliopisto (pääkoordinaattori), Botswana University of Agriculture and Natural Resources, University of Namibia & Humak
Rahoittaja: Opetushallitus, Team Finland Knowledge
Budjetti: 64 000 €