Hankkeessa kartoitetaan ja luodaan väline pelillistää olemassa olevaa, kulttuuriseen moninaisuuteen liittyvää materiaalia. Pelin muoto päätetään alkukartoituksen perusteella. Peli on suunnattu vuosiluokille 4-6 ja se toteutetaan sekä suomeksi että ruotsiksi. Peliä pilotoidaan Turussa ensin opettajille ja sitten peruskoululuokille.

https://pelimo.turkuamk.fi/

Projektipäällikkö:Niina Autiomäki
Sähköpostiniina.autiomaki@humak.fi
Matkapuhelinnumero
Hankeaika (päivämäärinä):01.01.2019 – 30.06.2020
Partnerit:Turun ammattikorkeakoulu
Turun yliopisto
Rahoittaja:Opetushallitus
Budjetti (hanke kokonaisuudessaan/Humak):300 700€ / 72 000€
Vahvuusala: