PELIMO – Pelillistäminen mahdollisuutena monikulttuurisuuskasvatuksessa

Hankkeessa kartoitetaan ja luodaan väline pelillistää olemassa olevaa, kulttuuriseen moninaisuuteen liittyvää materiaalia. Pelin muoto päätetään alkukartoituksen perusteella. Peli on suunnattu vuosiluokille 4-6 ja se toteutetaan sekä suomeksi että ruotsiksi. Peliä pilotoidaan Turussa ensin opettajille ja sitten peruskoululuokille.

https://pelimo.turkuamk.fi/

Projektipäällikkö: Niina Autiomäki
Sähköposti niina.autiomaki@humak.fi
Matkapuhelinnumero
Hankeaika (päivämäärinä): 01.01.2019 – 31.12.2020
Partnerit: Turun ammattikorkeakoulu
Turun yliopisto
Rahoittaja: Opetushallitus
Budjetti (hanke kokonaisuudessaan/Humak): 300 700€ / 72 000€
Vahvuusala: