Porukalla pääosaan

Porukalla pääosaan -hanke tukee oppivelvollisuusiän ylittäneitä maahanmuuttajataustaisia nuoria peruskoulun loppuun saattamisessa. Opiskelun tukena hankkeessa hyödynnetään taidetta, kulttuuria ja koulunuorisotyön menetelmiä.

Porukalla pääosaan -hankkeessa kehitetään koulunuorisotyötä ja pyritään luomaan välineitä aikuisten perusopetukseen. Hankkeessa integroidaan aikuisten perusopetus työskentelyyn taide- ja kulttuuriorganisaatioissa. Aikuisten perusopetussuunnitelman uudistaminen mahdollistaa ilmiöpohjaisen opiskelun ja työelämälähtöisen toiminnan. Hankkeen tarkoituksena on luoda uudenlainen malli peruskoulun loppuunsaattamiseksi ja mallintaa opetusta, jossa koulua ei käydä vain koulussa.

Työelämäyhteistyö, jalkautuminen koulusta yhteiskuntaan tukevat maahanmuuttajien integroitumista yhteiskuntaan ja lisäävät valmiuksia jatko-opintoihin ja työelämään. Taideprodukteissa mukana olevien suomenkielisten nuorten myötä hanke edistää myös kahdenvälistä kotoutumista.

Tavoitteena on  saada ryhmään valitut nuoret suorittamaan peruskoulun oppimäärä kahdessa lukuvuodessa hyödyntämällä koulunuorisotyön menetelmiä sekä taidetta ja kulttuuria Sitouttaa nuoret opiskeluun ja kiinnittää heidät opiskeluryhmään ja lisätä heidän opiskeluvalmiuksia Lisätä maahanmuuttajanuorten työelämävalmiuksia sekä kokemusta yhteiskunnan täysivaltaisena jäsenenä toimimisesta Laajentaa maahanmuuttajanuorten taiteen ja kulttuurin tuntemusta Antaa nuorille onnistumisen elämyksiä, voimaantumisen kokemuksia merkittävien taiteilijoiden ja -organisaatioiden kanssa toteutettavien tuotantojen myötä. Laajentaa maahanmuuttajanuorten verkostoitumista yhteiskunnassa, vapaa-ajan aktiviteetteja, edistää kahdenvälisen kotoutumista, kehittää koulunuorisotyötäja luoda uudenlainen malli peruskoulun loppuunsaattamiseksi.

 

 

Verkkosivu: www.porukalla.fi
Hankkeen esittelyvideo:
Linkit muihin somekanaviin: www.facebook.com/porukalla
Projektipäällikkö: Tiina Valkendorff
Sähköposti: tiina.valkendorff@humak.fi
Matkapuhelinnumero: +358400349283
Hankeaika (päivämäärinä): 01.03.2017 – 31.11.2019
Partnerit: Zodiak – uuden tanssin keskus
Ryhmäteatteri
Rahoittaja: ESR
41 1927€
Vahvuusala: Tuottajuus ja kulttuurin välittäjätoiminta