Rural Explorer- tarinoita tuotteiksi maaseudun tutkimusmatkailijoille

Rural Explorer -hankkeessa kootaan Kaakkois-Suomen maaseudun matkailuyritysten käyttöön alueen historiaan ja nykypäivään liittyviä kiinnostavia ja yllättäviä tarinoita sekä yhdistetään niihin paikkatietoa. Matkailuyrityksiä aktivoidaan monipuolistamaan matkailijoille suunnattua sisältötarjontaansa yhdistämällä tuotteisiinsa ja palveluihinsa tarinallisuuden avulla kulttuurin, historian ja luonnon elementtejä. Hankkeessa kuljetaan vielä tuntemattomia polkuja ja tarjotaan matkailijalle löytämisen mahdollisuus. Samalla vahvistetaan alueen identiteettiä vesireittien, rajan ja monimuotoisen kulttuurihistorian seutuna.

Hankkeen keskeisiä toimenpiteitä ovat tarinamateriaalin kokoaminen, tarinoiden jatkotyöstäminen matkailullisesti hyödynnettävään muotoon sekä maaseudun matkailuyritysten innostaminen tarinoiden hyödyntämiseen tuotteissaan. Keskeiset kohderyhmät ovat Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maaseutualueiden matkailu- ja ohjelmapalveluyritykset sekä muut matkailusta hyötyvät tai sen kehittämisestä kiinnostuneet yhteisöt.

Tavoitteena on Kaakkois-Suomen maaseudun kulttuurimatkailutarjonnan monipuolistaminen. Kiinnostavien, tarinallisten matkakohteiden tarjoaminen maaseudun tutkimusmatkailijoille.

 

Verkkosivu:
Hankkeen esittelyvideo:
Linkit muihin somekanaviin: https://www.facebook.com/RuralExplorerStories/ https://www.instagram.com/ruralexplorerstories/
Projektipäällikkö: Juha Iso-Aho
Sähköposti: juha.iso-aho@humak.fi
Matkapuhelinnumero:
Hankeaika (päivämäärinä): 1.11.2017 – 31.12.2019
Partnerit: Saimaan ammattikorkeakoulu
Rahoittaja: Kaakkois-Suomen ELY-keskus/Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 – 2020
Budjetti (hanke kokonaisuudessaan/Humak): 294 760  €/163 760 €
Vahvuusala:  

 

Lisätiedot:

https://www.facebook.com/Rural-Explorer-Stories-216453398905603/

kuin lippu salossa