Saavutettavat koulutuspolut ja oikeus oppia – Saako oppia –hanke

Saako Oppia -hankkeen logo.

Saavutettavat koulutuspolut ja oikeus oppia – Saako oppia (ESR) -hankkeen tavoitteena on edistää koulutuksellista tasa-arvoa sekä digitaalisten ohjaus- ja oppimisympäristöjen saavutettavuutta. Hankeprosessin aikana kehitämme yhdessä kohderyhmiemme kanssa erilaisia tuen tarpeita tunnistavan sekä olemassa olevaa asiantuntemusta ja kokemustietoa yhdistävän monikanavaisen digitaalisen ohjausympäristön materiaaleineen. Tätä ohjausympäristön ekosysteemiä kehitetään mm. opetus- ja ohjaushenkilöstön sekä työpaikkaohjaajien tarpeisiin huomioiden kohderyhmiin kuuluvien mahdolliset fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset haasteet toiminnallisissa digiympäristöissä.

Hankkeeseen osallistuvana kohderyhmänä ovat itse opiskelussaan esteitä tai saavutettavuuden haasteita kokeneet 18 vuotta täyttäneet henkilöt. Hankkeen osatoteuttajina ja kehittäjäkumppaneina toimivat Live-säätiö sr, Valo-Valmennusyhdistys ry sekä konsultoivana kumppanina ADHD-liitto. Lisäksi kehittämistyötä tehdään tiiviissä yhteistyössä erilaisia kohderyhmiä edustavan järjestökentän kanssa laajemminkin. Hanke ja sen toimijaverkostot ovat järjestöille itselleen merkittävä vaikuttamiskanava sekä mahdollisuus tarjota hankkeen kohderyhmille työelämälähtöisen oppimisen tai harjoittelun mahdollisuuksia.

Saako oppia -hankkeeseen osallistuvien digitaaliset taidot ja kyky käyttää digitaalisia palveluita kehittyvät heidän osallistuessaan yhteiskehittämiseen. Hankkeen eri vaiheissa teemme yhteistyötä kohderyhmien kanssa toimivan ohjaushenkilöstön, työvalmentajien sekä järjestökentän asiantuntijoiden ja kokemustoimijoiden kanssa. Hankeprosessiin kuuluva selvitysvaihe ja ohjauspilottikokeilut kerryttävät arvokasta kokemuspohjaista tietoa yhteiskehittämisen ja palvelukonseptoinnin tueksi.

Kehittämistoimintaan osallistuvat kohderyhmiin kuuluvat henkilöt pääsevät siis itse vaikuttamaan siihen, miten ja millä välinein digitaalisissa ohjauspalveluissa pystytään vastaamaan yksilön jatkuvan oppimisen tarpeisiin laadukkaasti, erilaiset esteettömyyteen liittyvät näkökulmat huomioiden. Hanke lisää moninaisuutta arvostavaa ja saavutettavien palvelujen kehittämistä palvelevaa tietoa.

Digitaaliseen ympäristöön koottua tietoa, materiaalia ja kanavia voidaan edelleen käyttää ja levittää laajemmin saavutettavien opintopolkujen, digitaalisten oppimisympäristöjen sekä ohjauspalveluiden kehittämisessä. Hankkeella edistetään yhteiskunnallista osallisuutta ja siihen liittyen aliedustettujen ryhmien jatkuvan oppimisen tarpeisiin vastaamista.

Verkkosivut saako-oppia.humak.fi
Projektipäällikkö: Tarja Nyman
Sähköposti tarja.nyman@humak.fi
Matkapuhelinnumero +358400349257
Hankeaika (päivämäärinä): 1.9.2021-31.08.2023
Partnerit: Valo-Valmennusyhdistys ry ja Live-säätiö sr. ADHD-liitto on mukana konsultoivana partnerina.
Rahoittaja: Hämeen ELY. React EU:n ESR Toimenpiteet. Toimintalinja 9: eritystavoite 12.3. Digitaalisten taitojen parantaminen.
Budjetti (hanke kokonaisuudessaan/Humak): 566 828 € / 342 428 € Humak

Humak, Live-säätiö sr, Valo-Valmennus yhdistys ry, ADHD-liitto, ESR ja Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020.