Sotepeda 24/7

Sotepeda 24/7 -hanke on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke, joka aloitti toimintansa keväällä 2018 ja päättyy vuoden 2020 lopussa. Hankkeen koordinaattorina toimii Laurea-ammattikorkeakoulu. Hankkeeseen osallistuu 24 suomalaista korkeakoulua sekä laaja sote-alan yhteistyöverkosto.

Sotepeda 24/7  tavoitteet:
– vahvistaa eri alojen opettajien, opiskelijoiden ja ammattilaisten osaamista soten digitaalisten palvelujen ja rakenteiden käyttämisessä, johtamisessa ja kehittämisessä
– luoda eettinen toimintamalli soten digimaailmaan
– määritellä digi-sote -osaaminen
– luoda joustava, digitaalinen livinglab-oppimisympäristö
– kehittää pedagogisia ratkaisuja ja malleja monialaisen digi-sote -osaamisen vahvistamiseksi

Katso video: https://www.youtube.com/watch?v=Vv9uns138uY#action=share

SotePedan työpaketissa viisi tehdyn kehittämistyön puitteissa on myös ilmestynyt julkaisu: ”Monitoimijuuskartta. Analyysityökalu toimijoiden tunnistamiseen sosiaali- ja terveyspalvelujen monitoimijaisessa kehittämistyössä.” Julkaisu löytyy osoitteesta: http://www.muova.fi/en/yhteistyo/julkaisut/laurila_2020_monitoimijuuskartta_final_17.1.2020.pdf

Mari Holmroos osallistui Sotepeda -hankkeen työpajaan 2019 ja sen innoittamana teki opinnäytetyönsä aiheesta Monitoimijuus kehittämisyhteisöissä ja ihmisten johtamisen hyvät käytännöt. Opinnäyte luettavissa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2020101221270

Verkkosivu: http://sotepeda247.fi/
Hankkeen esittelyvideo:
Linkit muihin somekanaviin: https://www.facebook.com/groups/1814062555557252/

https://twitter.com/sotepeda247 

Projektipäällikkö: Sanna Nieminen
Sähköposti: sanna.nieminen@humak.fi
Matkapuhelinnumero: +358400349366
Hankeaika (päivämäärinä): 2018-2020
Partnerit: http://sotepeda247.fi/hankekumppanit/
Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö
Budjetti (hanke kokonaisuudessaan/Humak): 76 720 €
Vahvuusala: