Struve Experience – kulttuuriperintö eläväksi lisätyn todellisuuden keinoin

Struve experience hankelogo, jossa mustaa ja kellertävää, graafista vesi ja vuorikuviota.

Maailmanperintökohde Struven ketjun yksi mittauspiste löytyy Jyväskylän Korpilahdelta, Oravivuorelta. Struve Experience –hankkeen tavoitteena on elävöittää Oravivuoren luontomatkailua ja kulttuuriperintöä kehittämällä kohteeseen uusia ja innovatiivisia virtuaalisia elämyssisältöjä. Virtuaaliset elämyssisällöt tuovat taiteen keinoin esiin Struven ketjun ainutlaatuista tarinaa ja historiaa.

Hankkeessa kehitettävät konseptit etsivät uusia keinoja ja muotoja tuoda virtuaalisisältöjä osaksi perinteistä matkailua, luontoelämyksiä ja kulttuuriperinnön kokemisen tapoja. Virtuaalisisältöjen avulla hanke mahdollistaa myös etämatkailun uusien mahdollisuuksien testaamisen. Lisäksi hankkeessa kehitetään Oravivuoren fyysistä saavutettavuutta ja tutkitaan mahdollisuutta kytkeä Oravivuori pistokohteeksi Euroopan laajuiselle Eurovelo-pyöräilyreitille.

Struve Experience osallistaa konseptien kehittämiseen, tuotteistamiseen ja markkinointiin vahvasti alueen toimijoita, asukkaita ja opiskelijoita. Virtuaalikonseptien lisäksi ja niiden tueksi Oravivuorella ja lähiympäristössä toteutetaan hankkeen puitteissa ja yhdessä yhteistyökumppanien kanssa myös livetapahtumia ja –tempauksia.

Verkkosivut: struve.humak.fi
Projektipäällikkö: Johanna Muhonen
Sähköposti johanna.muhonen@humak.fi
Matkapuhelinnumero +358400349218
Hankeaika (päivämäärinä): 1.9.2021-31.5.2023
Partnerit: Visit Jyväskylä Region, Maanmittauslaitos
Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö
Budjetti (hanke kokonaisuudessaan/Humak): 115000/15000

 

Struve Experience, Humak ja OKM.