Toteemi

Toteemi tutkii ja kehittää käytännönläheisiä malleja työn ja korkeakouluopintojen yhdistämiseen.

Toteemi-hankkeessa:

-Luodaan tehostettuja rakenteita ja toimintatapoja vahvistamaan korkeakouluopiskelijoiden työmarkkinoille kiinnittymistä ja työllistyvyyttä.

– Vahvistetaan korkeakoulun ja työelämän välistä yhteiskehittelyä, jossa opiskelijat oppivat ja työelämä sekä korkeakoululuopetus uudistuvat.

– Tuotetaan alumniverkostoja hyödyntämään työssä tapahtuvan osaamisen arvioinnin käytäntöjä kehitetään työssä oppimista osaksi korkeakouluopiskelua: työn opinnollistamisen ratkaisut, kuten opinnollistamissopimusmallit Varmistetaan (myös digitaalisia ratkaisuja) työelämä-, ohjaus- ja arviointiosaamista vastaamaan paremmin työelämän haasteisiin

– Levitetään tutkimuslähtöistä tietoa opiskelijoiden työssäkäynnistä, työllistymisestä ja työllistyvyyteen yhteydessä olevista tekijöistä, ja hyvistä työelämän ja korkeakoulun yhteistyön käytännöistä

– Verkotutaan kansainvälisesti tutustumalla eurooppalaisiin hyviin käytäntöihin ja lisätään näin kansainvälistä näkyvyyttä ja vaikuttavuutta Levitetään hyviä käytäntöjä

 

Verkkosivu: http://www.amktoteemi.fi/
Hankkeen esittelyvideo:
Linkit muihin somekanaviin: facebook.com/amktoteemi
Projektipäällikkö: Helka Luttinen
Sähköposti: helka.luttinen@humak.fi
Matkapuhelinnumero: +358400349371
Hankeaika (päivämäärinä): 1.1.2017 – 31.12.2019
Partnerit: Koordinaattori: Haaga-Helia
Osatoteuttajat: – Ammattikorkeakoulu Arcada – Helsingin yliopisto – Hämeen ammattikorkeakoulu – Jyväskylän ammattikorkeakoulu – Jyväskylän yliopisto – Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Lahden ammattikorkeakoulu – Lapin ammattikorkeakoulu – Laurea ammattikorkeakoulu – Metropolia ammattikorkeakoulu – Oulun ammattikorkeakoulu – Saimaan ammattikorkeakoulu – Satakunnan ammattikorkekaoulu Savonia ammattikorkeakoulu – Tampereen ammattikorkeakoulu – Yrkerhögskolan Novia
Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö
Budjetti (hanke kokonaisuudessaan/Humak): 2 557 286 € / 100 000 €
Vahvuusala: Tuottajuus ja kulttuurin välittäjätoiminta, Nuorisotyö ja yhteisöllisyys, Järjestötyö, työyhteisöt ja kotoutuminen, Tulkkaus ja kielellinen saavutettavuus