Tulevaisuuden nuorisotyön tekijät, paikat ja ympäristöt

Tulevaisuuden nuorisotyön tekijät, paikat ja ympäristöt -hankkeen tarkoituksena on tuottaa ennakointitietoa nuorisotyön osaamistarpeista ja kehittää ammatillista nuorisotyötä sekä siihen johtavaa koulutusta. Hankkeessa tehdyn tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa siitä, miten ammatillista nuorisotyötä tekevät näkevät muutoksen tulevaisuuden työn tekijöistä, paikoista sekä ympäristöistä ja millaisia osaamistarpeita se synnyttää.

Projektipäällikkö: Pia Lundbom
Sähköposti pia.lundbom@humak.fi
Matkapuhelinnumero +358400349203
Hankeaika (päivämäärinä): 1.3. – 31.12.2020
Partnerit: Nuorisotyön yhteistyöverkosto
Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö
Budjetti (hanke kokonaisuudessaan/Humak): 63 000€
Vahvuusala: