TUURA – tukea urapolulle


Tuura-hankkeen tavoitteena on kehittää tukea tarvitsevien opiskelijoiden uraohjauspalveluja ammattikorkeakouluissa. Uraohjauspalvelujen kehittäminen vahvistaa tukea tarvitsevien opiskelijoiden opiskelu- ja työllistymisvalmiuksia ja edistää siten heidän työllistymistään. Tukea tarvitsevia AMK-opiskelijoita ovat tässä yhteydessä opiskelijat, joilla on elämäntilanteeseen liittyviä pulmia, vammaiset opiskelijat, mielenterveyden ja päihteiden käytön ongelmista kärsivät ja oppimisvaikeuksiset opiskelijat sekä opiskelijat, joilla on kieli- ja kulttuurieroavaisuuksista nousevaa tuen tarvetta. Hankkeen aikana muodostetaan kokonaiskuvaa tukea tarvitsevien opiskelijoiden ohjauspalveluista sekä mahdollisista palvelukatveista ja levitetään tätä tietoa korkeakouluille valtakunnallisesti. Hankkeen tavoitteena on lisätä ammattikorkeakoulutuksen valmiuksia edistää tukea tarvitsevien opiskelijoidensa työllistymistä uraohjauspalveluja kehittämällä. Hankkeen tavoitteena on – Kartoittaa ja kehittää uraohjauksen palveluja sekä tunnistaa mahdollisia palvelukatveita tukea tarvitsevien AMKopiskelijoiden työllistymisen tukemiseen – Luoda tarpeiden pohjalta tukea tarvitseville opiskelijoille opiskelu- ja työelämävalmiuksia kehittävät opintokokonaisuudet osaksi uraohjausta sekä kehittää uraohjausta osana AMK:n ura- ja rekrytointipalveluja – vahvistaa ammattikorkeakoulujen, työnantajien, julkisten tahojen sekä kolmannen sektorin välistä yhteistyötä tukea tarvitsevien opiskelijoiden työllistymisen edistämisessä – lisätä ammattikorkeakoulujen ja työelämän tietoisuutta tukea tarvitsevien AMK-opiskelijoiden työllistymisen tukemisessa

 

Verkkosivu: https://tukeaurapolulle.wordpress.com/
Hankkeen esittelyvideo:
Linkit muihin somekanaviin: https://www.facebook.com/tukeaurapolulle/ https://twitter.com/Tukeaurapolulle
Projektipäällikkö: Jari Klemola
Sähköposti: jari.klemola@humak.fi
Matkapuhelinnumero: +358400349357
Hankeaika (päivämäärinä): 1.4.2018-31.12.2020
Partnerit: Tampereen ammattikorkeakoulu, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Hämeen ammattikorkeakoulu
Rahoittaja: ESR
Budjetti (hanke kokonaisuudessaan/Humak): 655 621 €/129 118 €
Vahvuusala: Nuorisotyö ja yhteisöllisyys, Järjestötyö, työyhteisöt ja kotoutuminen, Tulkkaus ja kielellinen saavutettavuus.