Yhteisöllisellä pedagogiikalla kohti kestävää maailmaa-opintokokonaisuus


Yhteisöllisellä pedagogiikalla kohti kestävää maailmaa -hankkeessa kehitetään uusi toiminnallinen kaksikielinen Humanistisen ammattikorkeakoulun yhteisöpedagogiikan ja seikkailukasvatuksen tutkinnon osista koostuva sivuainetta vastaava opintokokonaisuus. Hankkeen kohderyhmänä ovat tilapäistä suojelua saavat ukrainalaiset opetus-, kasvatus- ja sosiaalialan ammattilaiset ja opiskelijat. Koulutus vastaa erityisesti Ukrainasta tulleiden opettajien tarpeeseen kouluttautua, oppia suomea ja tutustua tuetusti työelämään.

Lue lisää LEARN – Supporting communities through experiential learning -opintojaksosta: https://www.humak.fi/en/news/supportingcommunities/

Tavoitteet

1. Hankkeen tavoitteena on tarjota kohderyhmälle sivuainetta vastaava opintokokonaisuus hyödynnettäväksi Suomessa tai kotimaassaan.
1.1. Koulutus koostuu tutkinnon osista ja siten edesauttaa hakemista erillishaun kautta Humakin yhteisöpedagogitutkinto-opiskelijaksi.
1.2. Kotimaahan palaavat saavat mukaansa uuden toiminnallisen työkalupakin opetukseen.
2. Opintokokonaisuuden tavoitteena on vahvistaa osallistujien tietoja ja taitoja kokemuksellisten ja toiminnallisten menetelmien käytöstä osana opetus-, kasvatus- ja sosiaalityössä kohdentuen resilienssin ja yhteisöllisen kasvun edistämiseen.
3. Kaksikielisen toteutuksen tavoitteena on vahvistaa opiskelijoiden ammatillisen kielen osaamista sisältäen S2-tuetun harjoittelun suomalaiseen työelämään.
4. Hankkeen myötä kehitettyä kaksikielistä koulutusta voidaan myöhemmin tarjota laajemmin kansainvälisille opiskelijoille ja siten tukea integroitumista ja työllistymistä Suomeen

Hankeaika (päivämäärinä): 01.08.2022 – 29.02.2024
Projektipäällikkö: Milla Lähdeniemi
Sähköposti milla.lahdeniemi@humak.fi
Osaamiskärki Seikkailukasvatus
Vaikuttavuusalue EU/ETA maat, Uusimaa
Partnerit: Suomen Nuorisokeskukset SNK:n kanssa yhteistyössä toteutetaan toiminnallinen leirijakso.
www.snk.fi
Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö
Budjetti (hanke kokonaisuudessaan/Humak): > 100 000 – 300 000 euroa