Visual Sign News – uudenlainen uutispalvelu edistää saavutettavuutta

Visual Sign News – uutishankkeessa kehitetään ensimmäistä kertaa maailmassa uudenlaista visuaalista uutispalvelua niille Euroopan kuuroille, joilta puuttuu väylä tiedon hankintaan. Me tuotamme ja kehitämme uutisia kuuroille, jotka eivät osaa lukea tai eivät osaa oman maansa viittomakieltä tai kansallista uutistarjontaa omalla kielellä ei ole riittävästi. Niille kuuroille, joita perinteiset uutiskanavat eivät tavoita. Uutisten sisältöä ja merkityksiä välitetään katsojille useilla viestinnän ja vuorovaikutuksen keinoilla. Monimuotoisissa uutisissa yhdistyvät selkeä visuaalinen viittominen, kommunikatiiviset kuvat, valokuvat ja hyvin lyhyet tekstit.

Uutisankkureina toimivat albanialaiset kuurot. Uutisten alkutoimitus ja editointi tapahtuvat Suomessa, mutta tietotaito siirretään hankkeen aikana Albaniaan. Tavoitteena on, että uutiset voidaan kokonaan tuottaa Albaniassa.

Visual Sign News -hankkeen rahoittaa Googlen Digital News Iniative Digitaalisen journalismin kehittämisen rahoitusohjelma. Hanke on kolmivuotinen ja kestää vielä syyskuuhun 2019 saakka. Tavoitteenamme on, että visn-uutisia ja niiden kehittämistä voidaan jatkaa esimerkiksi uuden hankerahoituksen avulla.

Verkkosivu: www.visualsignnews.com
Hankkeen esittelyvideo: https://www.youtube.com/watch?v=0sECcq6WRDs&t=115s
Linkit muihin somekanaviin: www.facebook.com/visualsignnews

https://www.youtube.com/channel/UCaemJMV-9w9piwICu5-yMxA

visn.humak.fi

Projektipäällikkö: Mikko Äärynen
Sähköposti: mikko.aarynen@humak.fi
Matkapuhelinnumero: +358400349206
Hankeaika (päivämäärinä): 28.6.2016 – 1.9.2019
Partnerit: XAMK Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Viparo Viittomakieliset palvelut Aro
ANAD Albanian Association of the Deaf
Rahoittaja: Google
Budjetti: 484 969 €
Vahvuusala: Tulkkaus ja kielellinen saavutettavuus

Lisätiedot: www.visualsignnews.com www.facebook.com/visualsignnews