Walkabout: +16 v nuorisotyössä – käytäntölähtöinen oppimis- ja tutkimushanke

Walkabout kehittää nuorisotyötä

Walkabout -hankkeessa kehitetään nuorisotyön työmuotoja yli 16-vuotiaiden nuorten ajankohtaisiin haasteisiin vastaamiseksi ja rakennetaan uutta toimintatapaa käytäntölähtöisen työn kehittämiseen ja työntekijöiden ammatillisen osaamisen vahvistamiseen. Tavoite on kehittää nuorisotyöhön uudenlainen oman työn reflektoinnin ja tutkivan oppimisen käytäntö.

Hankkeen aikana pilotoidaan kaksi Walkabout-ryhmän valmennuksellista vaellusprosessia (a´8kk), jossa toteutetaan intensiivijaksoja (3) ja verkkomiittejä (2 krt/kk). Nuorisotyöntekijät suunnittelevat ja toteuttavat alueillaan pienimuotoiset +16-nuorisotyön kehittämishankkeet. Kohderyhmä Kanuunaverkoston nuorisotyöntekijät (=Suomen 27 suurimman kaupungin kunnallisen nuorisotyön verkosto).

Tavoitteet:

Walkabout -hanke kehittää nuorisotyön työmuotoja yli 16-vuotiaiden nuorten ajankohtaisiin haasteisiin vastaamiseksi. Hankkeella rakennetaan myös uutta toimintatapaa käytäntölähtöisen työn kehittämiseen ja työntekijöiden ammatillisen osaamisen vahvistamiseen. Tavoitteena on kehittää nuorisotyöhön uudenlainen oman työn reflektoinnin ja tutkivan oppimisen tapa. Hankkeessa selvitetään, kuinka Kanuunaverkoston kaupungeissa (27) tavoitetaan ne yli 16-vuotiaat nuoret, jotka tarvitsevat kasvatuksellista nuorisotyöllistä toimintaa. Kehittämistyö kohdentuu myös avoimen nuoriso-työn +16-vuotiaiden aktiiviseen yhteiskunnalliseen toimijuuteen, yhteisvastuuseen, osallisuuteen ja oman elämän ja elinympäristön subjektiuteen. Toteuttamistapa perustuu Minnesotan yliopiston käytäntölähtöisen oppimisen menetelmään, jossa yhdistetään oman työn kehittäminen, valmennus ja vertaisoppiminen (“Walkabout Fellowship”). Menetelmä perustuu nuorisotyöntekijöiden kollektiiviseen tiedontuottamiseen. Tavoite on juurruttaa tutkiva ja kehittävä työote osaksi nuorisotyöntekijän työtä. Hanke vahvistaa nuorisotyöntekijöiden valmiuksia arvioida ja kehittää omaa työtä vertaisoppien, mikä viimekädessä lisää myös nuorisotyön ammatillista arvostusta.

Vahvuusala:

Nuorisotyö ja yhteisöllisyys

Projektipäällikkö:

Tuija Mehtonen, tuija.mehtonen@humak.fi, +358207621248

Hankkeen kesto:

1.4.2016-31.10.2018

Partnerit:

Kanuunaverkosto (=Suomen 27 suurimman kaupungin kunnallisen nuorisotyön verkosto)

Lisätetoja:  http://walkabout.humak.fi/