Ydinasia – Kielellinen saavutettavuus sosiaali- ja terveyspalveluissa

Ydinasia-hanke kehittää sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstön kielelliseen saavutettavuuteen liittyvää osaamista. Osaamisen kehittäminen sisältää niin vuorovaikutustaitojen kuin alan ympäristöjen ja palvelujenkin kehittämisen. Lyhyesti, hankkeen päätyttyä sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristöt ja palvelut ovat kielellisesti saavutettavampia kaikille. Hankkeen toiminta-alueena on Pohjois-Savo.

Tarve kielellisen saavutettavuuden osaamisen kehittämiseen nousee muun muassa muuttuneesta lainsäädännöstä (esim. digipalvelulaki), yhä moninaistuvastammasta asiakaskunnasta, palvelujen digitalisoitumisesta sekä pyrkimyksestä palvelujen kustannustehokkuuteen.

Kielellinen saavutettavuus pyrkii varmistamaan muun muassa sen, että ihmiset ymmärtävät ja tulevat ymmärretyiksi palvelujen äärellä. Kielellisen saavutettavuuden toteutuessa itsemääräämisoikeus ja osallisuuden kokemukset toteutuvat varmemmin.

 

Verkkosivu: https://ydinasia.humak.fi/
Projektipäällikkö: Tanja Gavrilov
Sähköposti tanja.gavrilov@humak.fi
Matkapuhelinnumero +358400349368
Hankeaika: 1.2.2021-31.12.2022
Partnerit: Savonia ammattikorkeakoulu, Kuopion kaupunki ja Siilinjärven kunta
Rahoittaja: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Euroopan Unioni. Sosiaalirahastot. Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma.
Budjetti (hanke kokonaisuudessaan/Humak): 374 798 € / 152 579€
Vahvuusala: