Yhteisöllisiä pedagogisia taitoja vapaaseen sivistystyöhön

Humak tuottaa vapaalle sivistystyölle henkilöstökoulutusta yhteisöllisestä pedagogiikasta. Koulutus toteutetaan tammi-elokuussa 2020. Se sisältää moduuleja sekä suomeksi että ruotsiksi.

Koulutus on suunnattu vapaan sivistystyön opettajille, kouluttajille, ohjaajille ja suunnittelijoille, joiden työn tavoitteena on tuottaa ihmisille mahdollisuuksia kehittyä henkilökohtaisesti ja ryhminä sekä toimia yhteisöjen ja yhteiskunnan jäseninä.

Projektipäällikkö: Hanna Laitinen
Sähköposti hanna.laitinen@humak.fi
Matkapuhelinnumero +358400349389
Hankeaika (päivämäärinä): 1.9.2019-31.12.2020
Partnerit: Hankkeessa tehdään yhteistyötä Suomen kansanopistoyhdistys ry:n ja muiden vapaan sivistystyön organisaatioiden kanssa.
Rahoittaja: OPH
Budjetti (hanke kokonaisuudessaan/Humak): 37.000
Vahvuusala: