Lehtori

Turun TKI-keskus (Meri)
hanna.kiuru@humak.fi
p. +358 400 349 254
Lyhytnumero: 254

ICT-Talo, Joukahaisenkatu 3, 4.krs
20520 TURKU

"Toimin Turun TKI-keskuksessa lehtorina ja hankkeen "Sata omenapuuta - moninuorinen Suomi" (EUSA/AMIF) projektikoordinaattorina. Lisäksi pyrin edistämään aktiivisesti post doc-tutkimustyötä. Tutkimustyöni paikantuu erityisesti psykososiaalisen sosiaalityön tutkimusperinteeseen ja kohdentuu laadulliseen kulttuurisen kontekstin huomioivaan itsemurhatutkimukseen. Ylipäätään olen kiinnostunut sensitiivisistä tutkimusaiheista. Löydät minun LinkedInistä ja ResearchGatesta, joissa voit perehtyä muun muassa julkaisutoimintaani. Luennoin mielelläni tutkimustyöni aihepiiristä myös Humakin ulkopuolella. / "