Hanna Kiuru

Lehtori

Jyväskylän TKI-keskus (Akseli)
hanna.kiuru(at)humak.fi
p. +358 400 349 254
Lyhytnumero: 254

Kympinkatu 3 B
40320 JYVÄSKYLÄ

""Toimin Humakin Innovaatiopalveluissa TKI-lehtorina. Sijoituspaikkani ovat Jyväskylän ja Turun TKI-keskukset. Työtehtävieni erityisenä vastuualueena on Humakin julkaisutoiminnan kehittäminen. Pyrin myös edistämään aktiivisesti post doc -tutkimustyötä. Tutkimustyöni paikantuu psykososiaalisen sosiaalityön ja nuorisotutkimuksen tutkimusperinteisiin ja kohdentuu laadulliseen kulttuurisen kontekstin huomioivaan itsemurhatutkimukseen. Ylipäätään olen kiinnostunut sensitiivisistä tutkimusaiheista. Löydät minun LinkedInistä ja voit vierailla nettisivuillani osoitteessa www.hannakiuru.net. Luennoin mielelläni tutkimustyöni aihepiiristä myös Humakin ulkopuolella.”"