Lehtori

Helsingin TKI-keskus (Ilkka)
tiina.valkendorff@humak.fi
p. 020 7621 283
Lyhytnumero: 283

Ilkantie 4
00400 HELSINKI

" / "