Miten järjestöjen toimintaympäristön muutokset ja järjestötyön ammatillisuuden kehitys vaikuttavat järjestötyöhön? Miten järjestöosaamisen tulisi ilmetä korkeakouluopinnoissa?

Julkaisu esittelee korkeakouluhenkilöstön järjestöissä toteuttamien työelämäjaksojen kokemuksia sekä jaksoilla toteutettuja kehittämistehtäviä. Se antaa ideoita opetuksen ajantasaistamiseen sekä korkeakoulujen ja järjestöjen yhteistyöhön.

Julkaisun on tuottanut kuuden korkeakoulun toteuttama Järjestöosaajana työmarkkinoille -projekti.  Mukana hankkeessa oli kuusi korkeakoulua/korkeakouluyksikköä (Humak, JAMK, SAMK, Diak, Jyväskylän yliopisto ja Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia).

Hanke sai syksyllä 2010 STTK:n ja ARENEn myöntämän työelämätietouden kehittämispalkinnon.