Nuorisotyö koulussa

Lataa PDF

Miksi on tärkeää, että nuorisotyötä tehdään kouluissa?

Marjo Kolehmainen ja Pauliina Lahtinen ovat selvittäneet kouluissa tehtävän nuorisotyön lähtökohtia, nykytilannetta sekä tulevaisuudennäkyviä ja kehittämishaasteita.

Nuorisotyö kouluissa -julkaisu antaa ajatuksia, ideoita ja konkreettisia toimintamalleja nuorisotyön toteuttamiseksi kouluissa. Kirja soveltuu kuntien nuorisotoimen ja koulutoimen henkilöstölle, koulussa tehtävän nuorisotyön kehittämisestä kiinnostuneille ammattilaisille sekä nuorisotyön kouluttajille.

Kirjan aineisto on kerätty valtakunnallisessa Uusiutuva koulu ja nuorisotyö -hankkeessa vuosina 2011–2013.  Tämä julkaisu on tehty hankkeen loppurapor­tin pohjalta.

Aineiston ja kehittämistyön perusteella nuorisotyön läsnäolo ja toimiminen koulun arjessa lisäävät nuorisotyön vaikuttavuut­ta, mahdollistavat matalan kynnyksen tuen ja ehkäisevän työn nuorten eri kasvuympäristöissä sekä edistävät kasvatuskump­panuutta ja monialaista yhteistyötä. Nuorisotyöntekijän toimi­minen useammassa toimintaympäristössä edesauttaa nuoriin tutustumista, luottamuksen syntymistä sekä kokonaisvaltaista tukemista. Nuorisotyötä tehdään – ja tullaan tekemään myös koulussa – siellä missä nuoretkin ovat.

Raportissa on esiteltynä valtakunnallinen kuva nuorisotyön työmuodosta koulussa. Hankkeen rahoittajana on toiminut Opetus- ja kulttuuriminis­teriö (OKM) sekä Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak). Hanketta on koordinoinut Humak ja se on ollut osa Humakin tutkimus-, kehitys-, ja innovaatio (TKI) -toimintaa.

Kirjaa täydentää Tanja Hakoluodon, Tarja Jukkalan ja Tero Lämsän opas Nuorisotyö koulussa – yhteisöllistä kasvatuskumppanuutta.

Painos on loppu, saatavana digitaalisena versiona

Kirjan painetun version kysyntä ylitti odotuksemme ja kirjaa ei valitettavasti ole enää saatavana paperimuodossa. Kirjan on edelleen saatavana näiden sivujen kautta digitaalisena versiona.