Nuorten nivelvaiheen ohjaus Lapissa

Lataa PDF
Nuorten nivelvaihe

Nuorten Nivelvaiheen ohjaus Lapissa

Nuoruus Lapissa on hyvin erilaista kuin Ruuhka-Suomessa. Pitkät etäisyydet oppilaitoksiin ajavat nuoren itsenäistymispolulle hyvin aikaisin. Miten nuoret kokevat tämän vaiheen ja kuinka nuorisotyön ammattilaiset pystyvät tukemaan heitä tässä elämänvaiheessa?

Humakin Tornion kampuksen lehtorit Jaana Karjalainen ja Regina Pesonen selvittivät, mikä on hyvin ja mitä muutosta tai parannusta nuoret saamiinsa palveluihin kaipaavat.Tuntemuksia kerättiin kaikilta Lapin kuntien peruskoulun 9-luokkalaisilta ja heidän kanssaan toimivilta ohjauksen ammattilaisilta.

Lapissa pitkät etäisyydet vaikuttavat paitsi nuorten harrastusmahdollisuuksiin myös siihen, millaista tukea nuoret saavat opiskelupaikan ja ammatin valinnassa.

Kunnissa on hyvin erilainen tapa ohjata nuorta koulusta toiseen ja palvelujen piiriin. Nuorten hyväksi tehdään paljon työtä, vaikka toimijoita on vähän eikä yhteistyö ja tiedotus aina joka toimi. Välimatkatkin ovat pitkiä.

Ne nuoret, jotka tarvitsevat erityistä tukea päästäkseen jatko-opintoihin, eivät saa riittävästi apua. Opintopaikkoja on vähän, kymppiluokka puuttuu joiltakin paikkakunnilta, erityispalveluita ei ole tarpeeksi ja kunnan käytännöt eivät ole kenenkään hallinnassa vaan usein hajallaan siellä täällä.

  • Mikä on tuonut nuorisotyöntekijät kouluihin? Koulussa tehtävästä nuorisotyöstä on kerätty tietoa ja toimintamalleja on kehitetty monissa Humakin hankkeissa vuodesta 2002 alkaen.
    • Tutustu tuoreimpaan julkaisuun aiheesta: Marjo Kolehmainen & Pauliina Lahtinen (toim.): Nuorisotyötä koulussa – yhteisen toimintakulttuurin kehittäminen (2014). Uusiutuva koulu ja nuorisotyö -hankkeen julkaisu.
    • Samasta aiheesta myös: Tanja Hakoluoto & Tarja Jukkala & Tero Lämsä: Nuorisotyö koulussa – yhteisöllistä kasvatuskumppanuutta.