Opinnäytetöiden vuosikirja 2021 – Yhteisöpedagogi (AMK), työyhteisön kehittäjä 

Lataa PDF
Pitkähiuksinen piirretty hahmo seisoo korokkeella ja kastelee kastelukannulla erilaisia kukkasia.

Sikke Leinikki & Katri Otonkorpi-Lehtoranta

Opinnäytetöiden vuosikirja 2021 – Yhteisöpedagogi (AMK), työyhteisön kehittäjä

”Humakin yhteisöpedagogikoulutuksessa työyhteisökehittäjäksi opiskelevat ovat tulevia työelämän kehittämisen ja muutoksen tekemisen ammattilaisia. He muokkaavat tulevissa ja nykyisissä työpaikoissaan työelämää inhimillisemmäksi, tuottavammaksi ja tasa-arvoisemmaksi.

Opintojen aikana opiskelijat tekevät opinnäytetöitään useimmiten omalle tai itse hankitulle työpaikalle. He kehittävät, testaavat, analysoivat ja luovat uusia, työyhteisöjä kehittäviä toimintatapoja. Vahva kytkös käytäntöön näkyy työpaikkaa hyödyttävänä konkreettisena tuotoksena. Samalla kytkös tuo esille työpaikkojen kehittämistarpeet ja kertoo työelämän tilasta opinnäytetyön tekemisen aikaan.

Vuonna 2021 työpaikkojen kehittämistä tehtiin vahvasti pandemian ehdoilla. Opinnäytteissä on paneuduttu työhyvinvointiin, tiimien toimintaan, uusien tietoteknisten järjestelmien käyttöönottoon ja moneen muuhun asiaan. Näissä opinnäytetöissä on konkreettisen tuotoksen lisäksi ollut tavoitteena tuoda työyhteisöihin yhteiskehittämisen käytäntöjä ja menetelmiä. Kokoamme tässä opiskelijoiden ajankohtaiset ja työelämää monin tavoin kehittävät opinnäytteet ensimmäiseen vuosijulkaisuun, toivomme tästä vuosittaista perinnettä. Julkaisun avulla opiskelijoiden osaamiseen pääsevät tutustumaan muutkin kuin opinnäytetyön ohjaajat.

Voit lukea Opinnäytetöiden vuosikirja 2021 – Yhteisöpedagogi (AMK), työyhteisön kehittäjä -julkaisun tästä.

Sisällys:

 • Sikke Leinikki ja Katri Otonkorpi-Lehtoranta: Johdanto
 • Leena Heinonen ja Maija Katajisto: Hyvää huomenta, mitä sinulle kuuluu tänään?
 • Satu Hiuspää-Hiltunen: Työhyvinvointiryhmän tukeminen
 • Tomi Juntunen: Miten saada asiantuntijoiita ratkomaan työpaikkojen tulevaisuuden haasteita
 • Virpi Pietikäinen: Oulun yliopistolla pilotoitiin tiimivalmennusta viherympäristössä
 • Annika Saarto: Asiantuntijoiden osaaminen jää hankesuunnittelussa usein hyödyntämättä
 • Irene Tikka: Teatteria työyhteisössä – ollakko vaiko eikö olla?!
 • Jasmin Bertell: Työpaikalla tapahtuvan koulutuksen vaikutusten tutkiminen
 • Manu Kivisaari: Etätyön turvallisuus, kartoittaminen ja kehittäminen
 • Christa Pessi: Turvallinen ja terveellinen työ HOK-Elannossa
 • Mervi Räsänen: Digihankkeiden jalkautuksen luotu toimiva käyttöönottomalli
 • Satu Sarkala: Hiljainen tieto – Syyttäjäsihteeri tulevaisuuden osaajana
 • Riitta Talvitie: Työyhteisön kehittäminen projektityöskentelyn kautta: Projektipäällikön käsikirja – osallistava projektityö
 • Sirpa Tamminen: Tiimimestari vuorovaikutustaitojen, osallisuuden ja dialogisen kulttuurin edistäjänä
 • Aki Tamminen: Opas nuorisotoiminnan aloittamiseksi metsästysseurassa

SBN 978-952-456-416-8

ISSN 2343-0664 (painettu) 

ISSN 2343-0672 (verkkojulkaisu) 

Humanistinen ammattikorkeakoulu julkaisuja, 139.

© Humanistinen ammattikorkeakoulu, 2022, Helsinki

Opinnäytetöiden vuosikirja 2021: Yhteisöpedagogi (AMK), työyhteisön kehittäjä.