Pieniä tekoja, suuria asioita – Nuorisotyön eettinen näkökulma

Lataa PDF

Nuorisotyön eettinen näkökulma -julkaisun nostokuva, jossa oranssi tausta, vasemmalla julkaisun nimi ja oikealla kuvakaappauksia julkaisun sivuista.

Uudistettu painos!
Minna Rauas

Pieniä tekoja, suuria asioita
Nuorisotyön eettinen näkökulma

 

Eettistä pohdintaa tulisi harjoittaa arkipäivän tilanteissa. ”Mitä nyt pitäisi tehdä?” -kysymys voidaan esittää muodossa ”Mikä olisi tässä tilanteessa oikein?”. Tällöin lähdetään luontaisesti pohtimaan vaihtoehtojen oikeellisuutta. Ja jos ihminen toimii sen perusteella, mikä on oikein, se ei voi olla itse toiminnalle kovin huono lähtökohta.

Nuorisotyöntekijä kohtaa työssään eettisiä haasteita. Tämä kirja esittelee nuorisotyön ammattieettiset ohjeet ja rakentaa kuvaa nuorisotyön eettisestä näkökulmasta. Pieniä tekoja, suuria asioita – Nuorisotyön eettinen näkökulma -kirja kannustaa ymmärtämään asioiden ja tilanteiden monisäikeisyyttä sekä tekemään eettisesti kestäviä ratkaisuja.

Kirja soveltuu nuorisotyön koulutuksiin ja käsiteltäväksi työyhteisöissä; sitä voidaan hyödyntää työkaluna nuorisotyön arjen haasteissa ja työn kehittämisessä. Eettisessä pohdinnassa emme tule valmiiksi.

Pieniä tekoja, suuria asioita – Nuorisotyön eettinen näkökulma -julkaisu on uudistettu painos vuoden 2014 versiosta.

Pieniä tekoja, suuria asioita – Nuorisotyön eettinen näkökulma teos löytyy myös verkosta

Kirjaa on saatavina julkaisijoilta paperiversiona, mutta sen saavutettavuutta on haluttu lisätä lataamalla se ilmaiseksi verkkoon.

Minna Rauas on saanut julkaisulleen Suomen Tietokirjailijat ry:n apurahan esikois-tietokirjan kirjoittamiseen.

Nuorisotyön ammattieettinen ohjeistus ja siihen liittyvää materiaalia on julkaistu myös Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijat Nuoli r.y.:n verkkosivuilla

ISBN 978-952-456-361-1 (painettu)
ISBN 978-952-456-362-8 (verkkojulkaisu)
ISSN 2343-0664 (painettu)
ISSN 2343-0672 (verkkojulkaisu)
Humanistinen ammattikorkeakoulu julkaisuja, 99.

Voit lukea julkaisun täältä.