Sanoittamalla kaupunginomistajaksi – kokemuksia laulusanoituskilpailusta

Lataa PDF

Oranssi tausta, jonka päällä kuvankaappauksia kirjansivuista ja päällä teksti "Sanoittamalla kaupunginomistajaksi".

Minna Hautio, Juha Iso-Aho, Arto Lindholm, Antti Pelttari (toim)

Sanoittamalla kaupunginomistajaksi – kokemuksia laulusanoituskilpailusta


Kulttuurialalla tuetaan ihmisten edellytyksiä osallistua taiteen tekemiseen aktiivisemmin kuin koskaan aikaisemmin. Myös kuntien uusi kulttuurilaki velvoittaa parantamaan asukkaiden osallistumisen edellytyksiä. Tämä ei kuitenkaan ole helppo tehtävä, jos tavoitteena on saada muutkin kuin harvat ja valikoituneet taideaktiivit osallistumaan. Sanoittamalla kaupunginomistajaksi -teoksessa esitellään yksi tapa saada perinteisen taidekentän ulkopuolelle jääneet ihmiset kuvaamaan ajatuksiaan ja tunteitaan omasta kotikunnastaan.

Teoksessa kuvataan, miten paikallinen laulun sanoituskilpailu saadaan onnistumaan siten, että lopputuloksena syntyy alueen oma nimikkolaulu. Teoksessa hahmotellaan myös sanoittamisen hyödynnettävyyttä kansalaisten osallistamisessa. Teos perustuu opetus- ja kulttuuriministeriön tukemaan hankkeeseen Sanoittamalla kaupunginomistajaksi. Teos on suunnattu osallistavasta taidetoiminnasta kiinnostuneille ammattilaisille ja opiskelijoille.

Voit lukea julkaisun tästä.


Sanoittamalla kaupunginomistajaksi – kokemuksia laulusanoituskilpailusta (2020)
ISBN 978-952-456-385-7
ISBN 978-952-456-383-3 (verkkojulkaisu)
ISSN 2343-0664 (painettu)
ISSN 2343-0672 (verkkojulkaisu)

© Humanistinen ammattikorkeakoulu julkaisuja, 112 Helsinki
Kansikuvassa Markus Kaustell (kuvaaja Juuso Cajan)
Taitto: Antti Pelttari

 


https://biisisanoittamo.fi/