SELVÄÄ SYNERGIAA

Lataa PDF

Aikuiset kohtaavat nuoria päivittäin lukuisissa erilaisissa kasvuympäristöissä. Päihdekasvatuksen näkökulmasta nuori tarvitsee totuudenmukaista tietoa sekä entistä kokonaisvaltaisempaa ja luontevampaa kohtaamista. Päihdekasvatus ei kuulu vain jollekin nuorten kanssa toimivalle taholle, vaan kaikille nuoria kohtaaville aikuisille.

Selvää Synergiaa – eettisesti kantavaa päihdekasvatusta (toim. Ari Inkinen, Jarmo Kokkonen, Virpi Ruuska) on Helsingin NMKY:n, Kirkkohallituksen ja nuorisoalan ehkäisevän päihdetyön osaamiskeskus Preventiimin yhteisjulkaisu. Julkaisu on tarkoitettu nuoriso- ja päihdetyön ammattilaisille, alaa opiskeleville sekä kaikille ehkäisevästä päihdetyöstä kiinnostuneille aikuisille ja vanhemmille.

Teoksessa luodaan yhteistä rakennetta yhteistyössä toteutettavalle eettisesti kantavalle ehkäisevälle päihdetyölle. Kirjan sisältö koostuu ehkäisevää päihdetyötä eri näkökulmista ja eri toteutustasoilta tarkastelevien toimijoiden artikkeleista. Teoksessa kuvataan kentällä toteutuvia toimintatapoja ja yhteistyön muotoja, joilla toimijat tahoillaan pyrkivät toteuttamaan eettisesti kantavaa päihdekasvatusta.

Mikä on Preventiimi?

Nuorisoalan ehkäisevän päihdetyön osaamiskeskus Preventiimi koordinoi ja kehittää nuorisoalan ehkäisevän päihdetyön tietoperustaa yhteistyössä Preventiimiverkoston yli 120 kumppanuusorganisaation ja noin 250 avainhenkilön kanssa. Preventiimi on osa opetus- ja kulttuuriministeriön vahvistamaa pysyvää valtakunnallista nuorisotyön palvelu- ja kehittämiskeskusrakennetta. Tutustu Preventiimin toimintaan: http://www.preventiimi.fi/

Lisätietoja:

Elsi Vuohelainen, kehittämispedagogi
Preventiimi
elsi.vuohelainen@humak.fi
p. 020 7621 404