Tavarat taskuissa

Lataa PDF

MiMO Moving In, Moving On Application of Art-Based Methods to Social and Youth Work

Työkirja esittelee konkreettisesti erilaisia taidelähtöisiä menetelmiä, jotka soveltuvat nuorisotyöhön. Se soveltuu esimerkiksi taiteilijoille, jotka haluavat tutustua sosiaali- ja terveysalalla tehtävään taiteelliseen työhön tai sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, jotka näkevät mahdollisuuden hyödyntää kultttuuri- ja taidealaa osana asiakkaidensa hyvinvointia.

MIMO-projektin tavoitteena oli taidelähtöisten menetelmien soveltaminen nuorisotyössä ja sosiaali- ja terveysalalla. Projektiin osallistuivat nuorisotyön ja sosiaali-, terveys- ja taidealojen ammattilaiset ja opiskelijat moniammatillisessa yhteistyössä. Projektissa painotettiin nuorten syrjäytymisen ehkäisyä.

MIMO-projektin 2010 – 2013 julkaisua olivat tuottamassa Turun ammattikorkeakoulun, Humanistisen ammattikorkeakoulun ja Viljandin kulttuuriakatemian opettajat ja opiskelijat.

Julkaisu on saatavana myös viroksi.