Walkabout

Lataa PDF

Nuorisotyöntekijät ideoivat, suunnittelivat ja toteuttivat Kanuuna-verkoston ja Humakin yhteishankkeessa (rahoitus OKM) vuosina 2016 – 2018 kymmenen kehittämisprojektia eri puolilla Suomea. Projektien avulla haluttiin lisätä ymmärrystä +16-nuorisotyöstä ja luoda konkreettisia toimintoja ja työvälineitä käytännön työn tekemiseen.

Hankkeessa mallinnettiin ohjattu vertaisryhmämuotoinen nuorisotyöntekijöille tarkoitettu oppimis- ja kehittämisprosessi.

Julkaisun Walkabout – oppimisvaelluksella +16-nuorisotyön maastoissa kirjoittajia ovat nuorisotyöntekijät (”vaeltajat”), Humanistisen ammattikorkeakoulun kehittäjä-valmentajat, Kanuuna-verkoston edustajat sekä Kanuuna-kuntien nuorisotoimen johtajat.

Työtavaksi valittu Walkabout-oppimisvaellus osoittautui toimivaksi ja innostavaksi tavaksi kehittää nuorisotyötä ja tukea nuorisotyöntekijöiden ammatillista kasvua. Käsite Walkabout on peräisin Australian aboriginaalinuorten aikuistumisriitistä, jossa nuoret viettävät jopa puoli vuotta erämaassa ja pohtivat suhdettaan emokulttuuriinsa, ja palaavat takaisin uudistuneina kulttuurinsa jäseninä.

Vaikka hankkeessa ja julkaisussa on keskitytty nuorisotyöhön, Walkabout-malli on sovellettavissa myös muilla toimialoilla.

Walkabout – oppimisvaelluksella +16-nuorisotyön maastoissa 
Eeva Sinisalo-Juha, Tuija Mehtonen & Anita Saaranen-Kauppinen (toim.)

ISBN 978-952-456-307-9 (verkkojulkaisu)
ISSN 2343-0664 (painettu)
ISSN 2343-0672 (verkkojulkaisu)
Humanistinen ammattikorkeakoulu julkaisuja, 61.