Avoin AMK & Kauppa

Mikäli sinulla on kysyttävää avoimen ammattikorkeakoulun ilmoittautumisesta tai opinnoista, ota yhteyttä avoinamk@humak.fi.

Tärkeää: Kun olet tehnyt ensimmäisen ostoksesi Humakin avoimen amk:n verkkokaupassa ja saanut siitä kuittauksen, mene osoitteeseen https://www.lyyti.in/avoinamk2016 ja täytä henkilötietosi. Tarvitsemme tietojasi, jotta voimme luoda sinulle tilin verkko-opiskelupalveluumme.

Opintojaksokuvauksessa oleva kampuksen nimi ei välttämättä tarkoita lähiopetuspaikkaa. Suurin osa opetuksesta on itsenäistä valmentajan johdolla tapahtuvaa verkko-opetusta. Mikäli jaksolla on lähiopetusta tai webinaareja, siitä ilmoitetaan opintojaksojen lisätiedoissa. Ellei niissä ole mainintaa, opetus on verkko-opetusta.

Opintojaksot

Jakso Nimi Koulutus Opetustapa

3

Johtaminen (kesäopinnot), 5 op

hinta: 75€

näytä tietoja

Suositulla kulttuurituotannon koulutuksen Johtaminen 5 op -opintojaksolla tutustutaan johtamisen teorioihin, henkilöstön johtamiseen, työnjohtoon ja esimiestyöskentelyyn.

Muistathan ensimmäisen ostoksesi tehtyäsi mennä osoitteeseen https://www.lyyti.in/avoinamk2016 ja täytä tietosi, jotta voimme luoda sinulle tilit opiskelupalveluihimme.

Kulttuurituotanto (AMK)

Verkko

Sulkeutuu: 31.05.2017

lue lisää

3

Nordiska landskap (kesäopinnot), 3 op

hinta: 45€

näytä tietoja

Digitaaliseen opetusmateriaaliin (http://svenskanu.fi/nordiskalandskap/) perustuva verkkokurssi, joka sisältää kuullun ymmärtämisharjoituksia, sanastoharjoituksia, luetun ymmärtämisharjoituksia, keskusteluharjoituksia ja avokysymyksiä.

Kulttuurituottaja (AMK)

Määrittelemätön

Sulkeutuu: 31.05.2017

lue lisää

0

Avoin AMK - Lisämaksu, 0 op

hinta: 75€

näytä tietoja

Lisämaksu, joka peritään jälkikäteen opiskelijalta, mm. mikäli tämä ei olekaan ollut alennukseen oikeutettu verkkokaupassa.

Määrittelemätön

lue lisää

0

Suomen kieli ja viestintä, 5 op

hinta: 75€

näytä tietoja

Kieli on kaiken toiminnan perusta ja viestintätaitojen hallitseminen on asiantuntijan keskeinen menestystekijä. Opintojaksolla opitaan mm. asiatekstin kirjoittamista, vuorovaikutuksen eri muotoja, kokous- ja neuvottelutaitojen perusteita sekä muita suomen kielen oikeaoppiseen käyttöön liittyviä asioita. Erityistä huomiota kiinnitetään opiskelijan tekstin kielenhuoltoon.

Opintojakso soveltuu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita kehittämään omaan suomen kieltään.

Muistathan ensimmäisen ostoksesi tehtyäsi mennä osoitteeseen https://www.lyyti.in/avoinamk2016 ja täytä tietosi, jotta voimme luoda sinulle tilit opiskelupalveluihimme.

Kansalaistoiminta ja nuorisotyö (AMK)

Verkko

Sulkeutuu: 31.05.2017

lue lisää

0

Elämänkulku, kasvu ja kehitys, 5 op

hinta: 75€

näytä tietoja

Opintojaksolla käsitellään identiteetin ja minuuden kehittymistä ja pohditaan kulttuurin vaikutusta yksilön sosialisaatiossa sekä sitä, miten elämänkulkuajattelu näkyy yksilön kehittymisessä.

Jaksolla tarkastellaan yhteisöpedagogia kasvattajana sekä yhteisöllisen että kriittisen pedagogiikan näkökulmista.

Muistathan ensimmäisen ostoksesi tehtyäsi mennä osoitteeseen https://www.lyyti.in/avoinamk2016 ja täytä tietosi, jotta voimme luoda sinulle tilit opiskelupalveluihimme.

Kansalaistoiminta ja nuorisotyö (AMK)

Verkko

Sulkeutuu: 31.05.2017

lue lisää

0

Ohjaaminen, 5 op

hinta: 75€

näytä tietoja

Opintojaksolla opitaan erilaisiin ohjauksen toimintaympäristöihin järjestö- ja nuorisotyössä sekä tutustutaan ammatilliseen vuorovaikutukseen erilaisissa ohjaustilanteissa.

Ohjaaminen on yhteisöpedagogin keskeisiä osaamisalueita ja jaksolla käsitelläänkin laajasti erilaisia ohjaustilanteita sekä ohjaamiseen liittyvää etiikkaa ja ryhmädynamiikkaa.

Opintojakso soveltuu ammatissaan erityisryhmiä ohjaaville työntekijöille tai yhteisöpedagogiksi kouluttautuville opiskelijoille.

Muistathan ensimmäisen ostoksesi tehtyäsi mennä osoitteeseen https://www.lyyti.in/avoinamk2016 ja täytä tietosi, jotta voimme luoda sinulle tilit opiskelupalveluihimme.

Kansalaistoiminta ja nuorisotyö (AMK)

Verkko

Sulkeutuu: 31.05.2017

lue lisää

0

Osallistava pedagogiikka, 5 op

hinta: 75€

näytä tietoja

Opintojakson käytyäsi ymmärrät, mitä yhteisöpedagogin työhön olennaisesti liittyvä sosiaalipedagogiikka on ja mitä sen mahdollistama sosiaalikulttuurinen innostaminen ovat käytännön työssä.

Jakso soveltuu opiskelijalle, joka haluaa lisätä osallisuutta ja vähentää osattomuutta. Osallistava pedagogiikka -jaksolla tutustutaan osallistavaan ohjaamiseen ja osallistaviin menetelmiin.

Muistathan ensimmäisen ostoksesi tehtyäsi mennä osoitteeseen https://www.lyyti.in/avoinamk2016 ja täytä tietosi, jotta voimme luoda sinulle tilit opiskelupalveluihimme.

Kansalaistoiminta ja nuorisotyö (AMK)

Verkko

Sulkeutuu: 31.05.2017

lue lisää

0

Sosiaalinen vahvistaminen, 5 op

hinta: 75€

näytä tietoja

Nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen ja nuorisotakuun tarjoamat mahdollisuudet ovat yksi opintojaksolla käsiteltävistä aiheista.

Jaksolla syvennetään yhteisöpedagogin osaamiseen liittyvän ehkäisevän työn osaamista, tutustutaan nuorten parissa tehtävän ehkäisevän päihdetyön perusteisiin sekä lainsäädännön keskeisiin tavoitteisiin ehkäisevässä työssä.

Yhteisöpedagogi on sosiaalinen vahvistaja ja opintojakso antaa tälle työlle ja moniammatilliselle työlle keskeisen perustan.

Muistathan ensimmäisen ostoksesi tehtyäsi mennä osoitteeseen https://www.lyyti.in/avoinamk2016 ja täytä tietosi, jotta voimme luoda sinulle tilit opiskelupalveluihimme.

Kansalaistoiminta ja nuorisotyö (AMK)

Verkko

Sulkeutuu: 31.05.2017

lue lisää

0

Moninaisuuden kohtaaminen, 5 op

hinta: 75€

näytä tietoja

Syrjinnän torjuminen ja yhdenvertaisuuden tukeminen ja yhteiskunnallinen tasa-arvo ovat opintojakson keskeisiä teemoja. Opiskelija joutuu reflektoimaan omaa moninaisuuttaan sekä peilaamaan moninaisuuden erilaisia ilmenemismuotoja ja omaa asennettaan niihin.

Opintojaksolla käsitellään moninaisuuden ilmenemismuotoja. Moninaisuutta voidaan tarkastella mm. sukupuolen, kulttuurin, etnisyyden, kansallisuuden, sukupolven tai erityisyyden näkökulmasta. Tavoitteena on syrjinnän torjuminen ja yhdenvertaisuuden tukeminen kaikilla yhteiskunnan tasoilla. Jaksolla käsitellään myös yhdenvertaisuutta koskevaa lainsäädäntöä.

Muistathan ensimmäisen ostoksesi tehtyäsi mennä osoitteeseen https://www.lyyti.in/avoinamk2016 ja täytä tietosi, jotta voimme luoda sinulle tilit opiskelupalveluihimme.

Kansalaistoiminta ja nuorisotyö (AMK)

Verkko

Sulkeutuu: 31.05.2017

lue lisää

0

Nuorisopolitiikka ja nuorisotyön perusteet, 5 op

hinta: 75€

näytä tietoja

Opintojaksolla tutustutaan laajasti lapsi- ja nuorisopolitiikkaan sekä nuorisotyön kentän eri osa-alueisiin. Lisäksi jaksolla käsitellään kasvatuksellisa menetelmiä työvälineinä.

Käsiteltäviä nuorisotyön osa-alueita ovat sosiaalinen media ja verkkonuorisotyö, etsivä nuorisotyö ja erityisnuorisotyö, alueellinen nuorisotyö/ talotyö , koulunuorisotyö, demokratiakasvatus ja osallisuustyö sekä kulttuurinen nuorisotyö.

Muistathan ensimmäisen ostoksesi tehtyäsi mennä osoitteeseen https://www.lyyti.in/avoinamk2016 ja täytä tietosi, jotta voimme luoda sinulle tilit opiskelupalveluihimme.

Kansalaistoiminta ja nuorisotyö (AMK)

Verkko

Sulkeutuu: 31.05.2017

lue lisää

0

Kansalaistoiminnan ja järjestötyön perusteet, 5 op

hinta: 75€

näytä tietoja

Kolmannen sektorin ja kansalaisyhteiskunnan merkitys niin vaikuttajana kuin työllistäjänä on suuri. Kansalaisjärjestöt ovat osa yhteiskunnallista vaikuttamista ja monet järjestöt hoitavat tärkeitä esim. hyvinvointiin tai erityisryhmien yhdenvertaisuuteen liittyviä tehtäviä.

Kolmas sektori ja järjestökenttä on yhteisöpedagogien merkittävä työnantaja. Opintojaksolla esitellään laajasti järjestökentän merkitystä, tehtäviä ja arvoperustaa suomalaisessa yhteiskunnassa.

Muistathan ensimmäisen ostoksesi tehtyäsi mennä osoitteeseen https://www.lyyti.in/avoinamk2016 ja täytä tietosi, jotta voimme luoda sinulle tilit opiskelupalveluihimme.

Kansalaistoiminta ja nuorisotyö (AMK)

Verkko

Sulkeutuu: 31.05.2017

lue lisää

0

Hallintorakenteet, toimijat ja talous, 5 op

hinta: 75€

näytä tietoja

Opintojaksolla tutustutaan yhteiskunnan eri sektoreihin ja yhteiskunnan hallinto- ja palvelurakenteeseen. Jaksolla käsitellään mm. kuntatalouden ja kunnallishallinnon perusteita, yritysten toimintaa, yhdistysten asemaa yhteiskunnassa sekä opitaan taloudenhoidon suunnittelusta ja vastuista eri sektoreilla.

Muistathan ensimmäisen ostoksesi tehtyäsi mennä osoitteeseen https://www.lyyti.in/avoinamk2016 ja täytä tietosi, jotta voimme luoda sinulle tilit opiskelupalveluihimme.

Kansalaistoiminta ja nuorisotyö (AMK)

Verkko

Sulkeutuu: 31.05.2017

lue lisää

0

Yhteisöviestinnän ja markkinoinnin perusteet, 5 op

hinta: 75€

näytä tietoja

Opintojakson käytyäsi ymmärrät viestinnän ja markkinoinnin merkityksen organisaation julkisuuskuvan määrittämisessä. Ymmärrät yhteiskunnallisen vaikuttamisen menetelmät ja tajuat sidosryhmäviestinnän tärkeyden. Opit tiedottamisen ja markkinoinnin käytännön työkaluja - myös sosiaalisessa mediassa.

Muistathan ensimmäisen ostoksesi tehtyäsi mennä osoitteeseen https://www.lyyti.in/avoinamk2016 ja täytä tietosi, jotta voimme luoda sinulle tilit opiskelupalveluihimme.

Kansalaistoiminta ja nuorisotyö (AMK)

Verkko

Sulkeutuu: 31.05.2017

lue lisää

0

Osallistumisen edistäminen ja aktivointi, 5 op

hinta: 75€

näytä tietoja

Yhteisöpedagogi aktivoi, innostaa ja osallistaa. Osallistumisen edistäminen ja aktivointi on yhteisöpedagogin ammattitaidon ytimessä. Opintojaksolla opit sosiokulttuurisen innostamisen ja aktivoivan yhteisöllisen toiminnan muotoja sekä tutustut ohjaajan rooleihin, tehtäviin ja etiikkaan erilaisissa yhteisöllisessä toiminnassa. Lisäksi opit aktivoimaan erilaisia erityisryhmiä sekä kehittämään luovuuttasi ja ilmaisuasi.

Muistathan ensimmäisen ostoksesi tehtyäsi mennä osoitteeseen https://www.lyyti.in/avoinamk2016 ja täytä tietosi, jotta voimme luoda sinulle tilit opiskelupalveluihimme.

Kansalaistoiminta ja nuorisotyö (AMK)

Verkko

Sulkeutuu: 31.05.2017

lue lisää

0

Kasvatukselliset ja toiminnalliset menetelmät, 5 op

hinta: 75€

näytä tietoja

Yhteisöpedagogin keskeistä osaamista on toiminnallisten menetelmien osaaminen. Opintojaksolla tutustutaan toiminnallisten menetelmien hyödyntämiseen järjestö- ja nuorisotyön sektoreilla sekä opitaan ymmärtämään toiminnallisten menetelmien kasvatukselliset tavoitteet.

Muistathan ensimmäisen ostoksesi tehtyäsi mennä osoitteeseen https://www.lyyti.in/avoinamk2016 ja täytä tietosi, jotta voimme luoda sinulle tilit opiskelupalveluihimme.

Kansalaistoiminta ja nuorisotyö (AMK)

Verkko

Sulkeutuu: 31.05.2017

lue lisää

0

Ehkäisevä työ, 10 op

hinta: 150€

näytä tietoja

Opit, mitä on ehkäisevä ja korvaava työ sekä tutustut niitä käsitteleviin teorioihin ja käytänteihin. Opintojaksolla käsitellään mielenterveystyötä. ehkäisevää päihdetyötä, kriminaalityötä, seksuaaliterveyttä sekä väkivallan ehkäisemiseen liittyvää työtä sekä näitä määrittävää lainsäädäntöä.

Muistathan ensimmäisen ostoksesi tehtyäsi mennä osoitteeseen https://www.lyyti.in/avoinamk2016 ja täytä tietosi, jotta voimme luoda sinulle tilit opiskelupalveluihimme.

Kansalaistoiminta ja nuorisotyö (AMK)

Verkko

Sulkeutuu: 31.05.2017

lue lisää

0

Ohjaus ja neuvonta, 10 op

hinta: 150€

näytä tietoja

Yhteisöpedagogi hallitsee ohjaus- ja neuvontatyön teoriat ja käytänteet. Opintojaksolla ymmärrät ohjaamisen ja neuvonnan eettiset lähtökohdat ja opit tuntemaan palveluohjauksen periaatteet asiakastyössä.

Opintojaksolla käsitellään laajasti nuorten tieto-, neuvonta- ja ojkauspalveluja sekä nuorten parissa tehtävää työtä kuten esimerkiksi etsivää nuorisotyötä sekä työpajatoimintaa.

Muistathan ensimmäisen ostoksesi tehtyäsi mennä osoitteeseen https://www.lyyti.in/avoinamk2016 ja täytä tietosi, jotta voimme luoda sinulle tilit opiskelupalveluihimme.

Kansalaistoiminta ja nuorisotyö (AMK)

Verkko

Sulkeutuu: 31.05.2017

lue lisää

0

Mediataidot, 10 op

hinta: 150€

näytä tietoja

Mediataidot -opintojaksolla opit taitoja, joiden avulla kykenet ylläpitämään tuloksellisia suhteita mediaan ja tutustut mediakenttään laajemminkin. Lisäksi syvennyt sekä perinteisen että sosiaalisen median mahdollisuuksiin järjestö- ja nuorisotyössä. Jaksolla tarkastellaan kriittisesti myös mediakulttuurin eri ilmiöitä ja esim. yksityisyydensuojaa verkossa.

Muistathan ensimmäisen ostoksesi tehtyäsi mennä osoitteeseen https://www.lyyti.in/avoinamk2016 ja täytä tietosi, jotta voimme luoda sinulle tilit opiskelupalveluihimme.

Kansalaistoiminta ja nuorisotyö (AMK)

Verkko

Sulkeutuu: 31.05.2017

lue lisää

0

Toiminnan suunnittelu, toteuttaminen ja arviointi, 10 op

hinta: 150€

näytä tietoja

Yhteisöpedagogin on osattava suunnitella ja toteuttaa erilaisia tapahtumia ja toimintoja suunnitelmallisesti, tehokkaasti ja turvallisesti. Opintojaksolla perehdytään toiminnan suunnitteluun yhteistyökumppaneiden ja vapaaehtoisten tukemana.

Muistathan ensimmäisen ostoksesi tehtyäsi mennä osoitteeseen https://www.lyyti.in/avoinamk2016 ja täytä tietosi, jotta voimme luoda sinulle tilit opiskelupalveluihimme.

Kansalaistoiminta ja nuorisotyö (AMK)

Verkko

Sulkeutuu: 31.05.2017

lue lisää

0

Palvelujen tuottaminen, 10 op

hinta: 150€

näytä tietoja

Opintojaksolla perehdytään palvelumuotoiluun eli siihen, kuinka järjestöjen jäsenille, sidosryhmille ja asiakkaille tuotteistetaan palveluita, jotka kiinnostavat ja turvaavat toiminnan jatkumisen. Jaksolla tutustutaan palvelumuotoilujen tuotteistamiseen ja siihen, mitä täytyy huomioida sopimuksellisesti, kun palveluita tarjotaan asiakkaille.

Opintojakso soveltuu esimerkiksi järjestöjen ja kuntien palveluksessa toimiville henkilöille, joita kiinnostaa asiakasnäkökulma ja palvelujen sujuvuus ja asiakasystävällisyys.

Muistathan ensimmäisen ostoksesi tehtyäsi mennä osoitteeseen https://www.lyyti.in/avoinamk2016 ja täytä tietosi, jotta voimme luoda sinulle tilit opiskelupalveluihimme.

Kansalaistoiminta ja nuorisotyö (AMK)

Verkko

Sulkeutuu: 31.05.2017

lue lisää

0

Johtaminen ja työyhteisötaidot, 5 op

hinta: 75€

näytä tietoja

Opintojaksossa tutustutaan työyhteisön johtamiseen liittyviin keskeisiin teemoihin ja keskustellaan johtamiseen liittyvästä eettisistä periaatteista ja siitä, miten ne toteutuvat nykytyöyhteisöissä.

Opintojaksolla käsitellään myös työnantajan ja työntekijän oikeuksia ja velvollisuuksia. Se soveltuu johtamisesta ja yhteisöllisestä johtamisesta kiinnostuneille.

Muistathan ensimmäisen ostoksesi tehtyäsi mennä osoitteeseen https://www.lyyti.in/avoinamk2016 ja täytä tietosi, jotta voimme luoda sinulle tilit opiskelupalveluihimme.

Kansalaistoiminta ja nuorisotyö (AMK)

Verkko

Sulkeutuu: 31.05.2017

lue lisää

0

Talousosaaminen, 5 op

hinta: 75€

näytä tietoja

Talousosaaminen-jaksolla opiskellaan rahoituksen, budjetoinnin ja taloushallinnon perusteet, laaditaan talousarvio, opitaan sen seurantaa sekä tehdään tilinpäätös. Lisäksi jaksolla käsitellään palvelusopimusten ja ostopalvelusopimusten laadintaa ja henkilöstön työhyvinvointia.

Muistathan ensimmäisen ostoksesi tehtyäsi mennä osoitteeseen https://www.lyyti.in/avoinamk2016 ja täytä tietosi, jotta voimme luoda sinulle tilit opiskelupalveluihimme.

Kansalaistoiminta ja nuorisotyö (AMK)

Verkko

Sulkeutuu: 31.05.2017

lue lisää

0

Yhteiskunta- ja työelämätoimijuus, 5 op

hinta: 75€

näytä tietoja

Opintojaksolla tutustutaan yhteiskunnan ja työelämän toimintamekanismeihin sekä vaikuttamiskeinoihin. Jaksolla käsitellään ammatillisen toiminnan eettisyyttä ja asioihin vaikuttamista sekä tutustutaan mm. yhteiskunnan päätös-, palvelu- ja vaikutusjärjestelmiin sekä ihmisoikeuksiin ja kestävään kehitykseen.

Muistathan ensimmäisen ostoksesi tehtyäsi mennä osoitteeseen https://www.lyyti.in/avoinamk2016 ja täytä tietosi, jotta voimme luoda sinulle tilit opiskelupalveluihimme.

Kansalaistoiminta ja nuorisotyö (AMK)

Verkko

Sulkeutuu: 31.05.2017

lue lisää

0

Yhteisöpedagogin ammatillisen toiminnan perusteet, 5 op

hinta: 75€

näytä tietoja

Yhteisöpedagogin ammatillisen toiminnan perusteet jaksolla käsitellään laajasti yhteisöpedagogin ammatillisen toiminnan yhteiskunta- ja kasvatustieteellistä perustaa sekä keskustellaan sosiokulttuurisen ymmärryksen tärkeydestä yhteisöpedagogin työssä.

Muistathan ensimmäisen ostoksesi tehtyäsi mennä osoitteeseen https://www.lyyti.in/avoinamk2016 ja täytä tietosi, jotta voimme luoda sinulle tilit opiskelupalveluihimme.

Kansalaistoiminta ja nuorisotyö (AMK)

Verkko

Sulkeutuu: 31.05.2017

lue lisää

3

Yrittäjyys (kesä), 5 op

hinta: 75€

näytä tietoja

Yrittäjyys on yksi Humakin erikoisosaamisalueista. Olemme johtava luovan alan yrittäjien sparraaja ja kouluttaja Suomessa ja opiskelijamme ovat menestyneet kansallisissa yrittäjyyskilpailuissa.

Yrittäjyys-jaksolla tutustutaan realistisesti ja ymmärrettävästi yrittäjyyteen sekä siihen, kuinka hyvästä liikeideasta rakennetaan menestyksekäs ja toimiva yritys.

Opintojakso soveltuu kaikille yrittäjyydestä kiinnostuneille. Opintojaksolla tutustutaan yrittäjyyteen ja talouteen ymmärrettävästi ilman vaikeita liiketaloudellisia käsitteitä. Jakson aikana laaditaan toteuttamiskelpoinen liiketoimintasuunnitelma.

Suosittelemme opintojakson rinnalle tarjoamiamme talous- ja markkinointikursseja.

Ensimmäisen ostoksesi tehtyäsi, täytä tietosi osoitteessa https://www.lyyti.in/avoinamk2016, jotta voimme luoda sinulle tilin opiskelijapalveluihimme.

Kulttuurituotanto (AMK)

Verkko

Sulkeutuu: 31.05.2017

lue lisää

3

Kansalaistoiminnan perusteet (kesä), 5 op

hinta: 75€

näytä tietoja

Jaksolla käsitellään yhteiskunnan päätöksentekojärjestelmiä sekä lainsäädäntöä ja tutustutaan mm. vapaaehtoistoimintaan, kolmannen sektorin toimintaan ja erilaisiin vaikuttamiskeinoihin, joita kulttuurituottajan on hyvä tietää kansalaisena ja ammattilaisena.

Tämä opintojakso opiskellaan kesällä 2017.

Muista ensimmäisen ostoksen jälkeen käydä täyttämässä tietosi https://www.lyyti.in/avoinamk2016

Kulttuurituotanto (AMK)

Verkko

Sulkeutuu: 31.05.2017

lue lisää

3

Taiteen tuntemus (kesä), 5 op

hinta: 75€

näytä tietoja

Kulttuurituottaja on taiteen ja kulttuurin moniosaaja, joka tuntee eri taidelajeja ja seuraa taiteesta käytävää ajankohtaista yhteiskunnallista keskustelua. Opintojaksolla tutustutaan taiteeseen, tehdään vierailuja taiteen alan esityksiin ja pohditaan taiteen merkitystä yhteiskunnassa yleisemminkin.

Opintojakso on suoritettava kesälukukauden 2017 loppuun mennessä.

Ensimmäisen ostoksesi tehtyäsi, täytä tietosi osoitteessa https://www.lyyti.in/avoinamk2016, jotta voimme luoda sinulle tilin opiskelijapalveluihimme.

Kulttuurituotanto (AMK)

Verkko

Sulkeutuu: 31.05.2017

lue lisää

3

Kulttuuripolitiikka (kesä), 5 op

hinta: 75€

näytä tietoja

Kansalllinen, kunnallinen ja EU:n kulttuuripolitiikka määrittelee, millaisille kulttuurituotannoille myönnetään julkista tukea ja millä perustein.

Opintojaksolla tutustutaan kulttuurihallintoon yhteiskunnan eri tasoilla sekä poliittisiin päätöksentekojärjestelmiin.

Muista ensimmäisen ostoksen jälkeen käydä täyttämässä tietosi https://www.lyyti.in/avoinamk2016

Kulttuurituotanto (AMK)

Verkko

Sulkeutuu: 31.05.2017

lue lisää

3

Projektitoiminta (kesä), 5 op

hinta: 75€

näytä tietoja

Projektitoiminnan verkko-opintojakso kuuluu Humakin kulttuurituotannon ammatillisiin opintoihin (opetussuunnitelma 2013-2018) ja se opiskellaan 1.6.–31.7.2017 välisenä aikana.

Tällä opintojaksolla opit, kuinka projekteja suunnitellaan, hallinnoidaan arvioidaan ja raportoidaan. Tutustut tehokkaaseen tiimityöskentelyyn ja opit projektien vetämistä kulttuurituotannon näkökulmasta tarkasteltuna.

Opintojakso soveltuu kulttuurituottaja-opinnoista kiinnostuneille sekä ammatissaan tai vapaaehtoistoiminnassaan tuotantoja tekevälle.

Ensimmäisen oston tehtyäsi, täytä tietosi osoitteessa https://www.lyyti.in/avoinamk2016, jotta voimme luoda sinulle tilin opiskelijapalveluihimme.

Kulttuurituotanto (AMK)

Verkko

Sulkeutuu: 31.05.2017

lue lisää

3

Talouden toimintamekanismit (kesä), 5 op

hinta: 75€

näytä tietoja

Opintojaksolla tutustutaan talouden toimintamekanismeihin ja talouteen liittyvien tunnuslukujen tulkintaan. Lisäksi perehdytään kulttuurituotannon rahoitusmekanismeihin,
tutustutaan sponsoroinnin ja yritysyhteistyön käytäntöihin ja opitaan soveltamaan niitä kulttuurituotannon alaan.

Suosittelemme tämän talousosion opiskelemista viimeisenä talousopintojaksoista.

Muista ensimmäisen ostoksen jälkeen käydä täyttämässä tietosi https://www.lyyti.in/avoinamk2016

Kulttuurituotanto (AMK)

Verkko

Sulkeutuu: 31.05.2017

lue lisää

3

Suomen kieli ja viestintä (kesä), 5 op

hinta: 75€

näytä tietoja

Opintojaksossa tutustutaan laajasti viestinnän eri muotoihin ja tuotetaan tekstiä eri muodossa. Opit AMK-kirjoittamisen käytänteistä, lähdeviittausten tekemisestä sekä kielen käytöstä esimerkiksi kokous- ja ohjaustilanteissa. Opintojakso sopii kaikille kielenhuollosta ja viestinnällisistä tehokeinoista kiinnostuneille.

Muista ensimmäisen ostoksen jälkeen käydä täyttämässä tietosi https://www.lyyti.in/avoinamk2016

Kulttuurituotanto (AMK)

Verkko

Sulkeutuu: 31.05.2017

lue lisää

Opintokokonaisuudet

Jakso Nimi Koulutus Opetustapa

1

Seikkailukasvatuksen menetelmät: Valmistava kurssi melontaohjaajan tekniikkakoetta varten, 2 op

hinta: 30€

näytä tietoja

Valmistava kurssi melontaohjaajan tekniikkakoetta varten, sisältää tekniikkakokeet. <p>Kurssi on suunnattu kaikille, jotka ovat kiinnostuneet suorittamaan melonnan ohjaajapätevyyden. Ensisijaisesti kurssia suositellaan henkilöille, jotka ohjaavat melontaa työkseen tai harrastustoiminnassa. samalla kun kurssi valmentaa läpäisemään mainitut tekniikkakokeet, kehittää se samalla ohjattavien monipuolista melontatekniikkaa.<p>

Melontakouluttajat ry:n tekniikkakoe 1 on osa melonnan ohjaajatutkintoa. Meloja 2 tekniikkakoe on itsenäinen EPP (European Paddle Pass) järjestelmän mukainen tekniikkakoe. <p>Lisätietoja kokeista saa Melontakouluttajat ry:n ja Suomen Melonta- ja Soutuliiton sivuilta.
<p>
Pohjataitona edellytetään kajakkimelonnan perustaitoja. Kurssi ei ole tarkoitettu ensikertalaisille.
Kurssin koulutus ja kokeiden vastaanotto suoritetaan retkikajakilla Kiljavan Sääksjärvellä tai Kiljavan Opiston altaalla olosuhteiden mukaan.<p>Vakuutukset: Humak on vakuuttanut opiskelijat myös Avoimen AMKn opiskelijoiden osalta.

Kansalaistoiminta ja nuorisotyö (AMK)

Monimuoto

lue lisää

Sulkeutunut

Koulutus alkaa toukokuussa 2017 ja päättyy toukokuussa

Kommunikaatiomenetelmien ohjaus ja puhevammaisten tulkkaus, 30 op

hinta: 300€

näytä tietoja

Koulutukseen kuuluu tulkkauksen päättökoe, joka toteutetaan lähiopetuksessa Kuopiossa keväällä 2018.
Humanistinen ammattikorkeakoulu suosittelee puhevammaisten tulkkirekisteriin opiskelijaa, joka on suorittanut päättökokeen vähintään arvosanalla 3.

Tulkki

Määrittelemätön

lue lisää

Yrityspalvelut

Nimi Kuvaus Hinta

Coworking Travel Pass

Ratkaisu vaihtuviin tilatarpeisiin liikkuville yrityksille. Mahdollistaa pääsyn yhteisöllisiin työtiloihin kolmessa eri kohteessa ja kahdessa kaupungissa.

197.16 €

Info

Avoimen amk:n opinnot ovat kaikille avoimia. Opinnot maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä verkkokaupassamme.

Paljon opiskelevat maksavat maksimissaan 300 euroa yksittäisistä opintojaksoista. Kun olet käyttänyt 300 euroa verkkokaupassa, seuraavat opintojaksot ovat ilmaisia.

Alumnimme, työttömät ja eläkeläiset saavat yksittäisistä opintojaksoista 50% alennuksen (todiste alennusperusteesta vaaditaan). Saat alennukset vain, jos olet luonut tilin/kirjautunut kauppaamme ennen ostotapahtumaa. Emme myönnä alennusta jälkikäteen jo ostetuista opintojaksoista.

Alennukset tai maksukatto eivät koske opintokokonaisuuksia tai räätälöityjä opintojaksopaketteja (Ks. kaikki ehdot).

Tärkeä: Tilin luominen verkko-opiskelupalveluumme

Kun olet tehnyt ensimmäisen ostoksesi Humakin avoimen amk:n verkkokaupassa ja saanut siitä kuittauksen sähköpostiisi, mene osoitteeseen https://www.lyyti.in/avoinamk2016 ja täytä henkilötietosi. Tarvitsemme tietojasi, jotta voimme luoda sinulle tilin verkko-opiskelupalveluumme ja voit aloittaa opiskelusi.

Tili