Verkkokauppa

Mikäli sinulla on kysyttävää avoimen ammattikorkeakoulun ilmoittautumisesta tai opinnoista, ota yhteyttä avoinamk@humak.fi.

Tärkeää: Kun olet tehnyt ensimmäisen ostoksesi Humakin avoimen amk:n verkkokaupassa ja saanut siitä kuittauksen, mene osoitteeseen https://www.lyyti.in/HumakavoinAMK ja täytä henkilötietosi. Tarvitsemme tietojasi, jotta voimme luoda sinulle tilin verkko-opiskelupalveluumme.

Suurin osa avoimen opetuksesta on itsenäistä valmentajan johdolla tapahtuvaa verkko-opetusta. Mikäli jaksolla on lähiopetusta tai webinaareja, siitä ilmoitetaan opintojaksojen lisätiedoissa. Ellei niissä ole mainintaa, opetus on verkko-opetusta.

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Opintojaksot

Jakso Nimi Koulutus Opetustapa Väyläopinto

2

NY StartUp, 10 op

hinta: 172€

näytä tietoja

NY Start Up on korkeakouluopiskelijoille tehty kansallinen ohjelma, jossa on mukana opiskelijoita 16:lta paikkakunnalta.

Kevään 2018 ohjelmaan voi hakea mukaan myös Humakin avoimen amkin kautta kuka tahansa yrittäjyyttä suunnitteleva. Ohjelmaa hallinnoi Nuori Yrittäjyys (NY), joka on maailman suurin yrittäjyyskasvatusta tukeva järjestö. Ikärajaa osallistumiselle ei ole

Avoimen amkin kautta tulevat maksavat opintomaksun 150€ (sis.alv)/10 op lisäksi materiaalimaksun 22€.

Kulttuurituotanto

Lähi

Kulttuurituottaja

Sulkeutuu: 31.12.2017

lue lisää

0

Avoin AMK - Lisämaksu (37,50 euroa), 0 op

hinta: 37.50€

näytä tietoja

Maksu, mikäli olet merkinnyt aikaisempaa tuotetta ostaessasi alennusperusteet, jota ei ole dokumentoitu ja olet ostanut yhden tuotteen. Maksu peritään maksukattolaskurin päivittämiseksi.

Määrittelemätön

lue lisää

0

Otetta tulkkaukseen, 2 op

hinta: 30€

näytä tietoja

Opiskelija

Pystyy analysoimaan viittomakielen tai puhekielen kehittämiskohteiteita ja -tarpeita.

Pystyy löytämään tulkkauksestaan ja tulkkausprosessistaan niitä kehittämiskohteita ja -tarpeita, jotka hänen pitää poistaa läpäistäkseen tulkkauksen päättökokeen hyvin tiedoin ja taidoin (arvosana 3).

Saa tulkkauksen päättökokeen yksittäisestä osakokeesta arvosanan 3 (kolme) ja pystyy tämän jälkeen toimimaan palkattuna tulkkina.

Kykenee tunnistamaan tulkkausprosessistaan niitä kehittämiskohteita, joiden avulla tulkkaustaito paranee

Osaa tulkata hyvin ja sujuvasta viitotulta kieltä puhutulle kielelle

Osaa tulkata hyvin ja sujuvasti puhutulta kieleltä viitotulle kielelle

Tulkkausala (AMK)

Lähi

Sulkeutuu: 31.05.2018

lue lisää

0

Otetta viitottuun puheeseen, 2 op

hinta: 30€

näytä tietoja

Opiskelija

Osaa ja hallitsee viitotun puheen opiskeluunsa verrattuna ne tavoitteet, jotka on asetettu kyseiselle osaamistasolle.

Tulkkausala (AMK)

Lähi

Sulkeutuu: 31.05.2018

lue lisää

0

Otetta kirjoitustulkkaukseen, 2 op

hinta: 30€

näytä tietoja

Mitä kirjoitustulkkaus on käytännössä? Tutustutaan kirjoitustulkkauksen peruspiirteisiin ja asiakasryhmiin. Kirjoitustulkki osaa kirjoittaa hyvää suomen kieltä. Tärkeätä on kymmensormijärjestelmän hallinta ja lyöntinopeus.Opintojaksolla opitaan, millainen on yksi toteutunut kirjoitus­tulkattu tilanne. Opitaan myös luonnehtimaan kirjoitustulkin ammattia pääpiirteissään.

Tulkkausala (AMK)

Lähi

Tulkki

Sulkeutuu: 31.05.2018

lue lisää

0

Ammattilaiseksi kehittyminen ja ammatillisen kasvun prosessi (1/2), 4 op

hinta: 60€

näytä tietoja

Ammattilaiseksi kehittyminen ja ammatillisen kasvun prosessi 1/2 4 op on tarkoitettu kaikille Humakin avoimen AMK:n väyläopintoja suorittaville opiskelijoille riippumatta siitä, minkä koulutuksen väyläopintoja suorittaa. Opintojaksoa suositellaan tukemaan muita opintoja ja opiskelua Humakin avoimessa AMK:ssa.HUOM! Kun olet tehnyt lukuvuoden ensimmäisen oston verkkokaupastamme, käy täyttämässä pakollinen lomake osoitteessa https://www.lyyti.in/HumakavoinAMK

Kansalaistoiminta ja nuorisotyö (AMK)

Verkko

Yhteisöpedagogi

Kulttuurituottaja

Sulkeutuu: 31.05.2018

lue lisää

0

Elämänkulku, kasvu ja kehitys, 5 op

hinta: 75€

näytä tietoja

Mikä on kulttuurin ja yhteisöjen merkitys yksilöiden kasvussa ja identiteetin muotoutumisessa

elämänkulun eri vaiheissa? Opintojaksolla kasvatusta tarkastellaan osana yksilöiden elämänkulkua ja kehitystä ja yhteisöllistä ja kriittistä  pedagogiikkaa osana kasvatusta.  Sisältöjä:  minuus ja identiteetin kehittyminen, kulttuurin määritelmät ja merkitys sosialisaatiossa,  formaalin, nonformaali ja informaali kasvatus, elämänkulkuajattelu, yksilön kehityksen lainalaisuudet ja kehitystehtävät.HUOM! Lukuvuoden ensimmäisen ilmoittautumisen jälkeen käy täyttämässä pakollinen lomake osoitteessa https://www.lyyti.in/HumakavoinAMK

Kansalaistoiminta ja nuorisotyö (AMK)

Verkko

Yhteisöpedagogi

Sulkeutuu: 31.05.2018

lue lisää

0

Hallintorakenteet, toimijat ja talous, 5 op

hinta: 75€

näytä tietoja

Miten taloutta suunnitellaan ja seurataan eri sektoreilla? Kenen on vastuu kunnissa, yhdistyksissä ja yrityksissä? Opintojaksolla tutustutaan yhteiskunta- ja palvelurakenteen keskeisiin muutoksiin.HUOM! Kun olet tehnyt lukuvuoden ensimmäisen oston verkkokaupastamme, käy täyttämässä pakollinen lomake osoitteessa https://www.lyyti.in/HumakavoinAMK

Kansalaistoiminta ja nuorisotyö (AMK)

Verkko

Yhteisöpedagogi

Työyhteisön kehittäjä

Sulkeutuu: 31.05.2018

lue lisää

0

Ehkäisevä työ, 10 op

hinta: 150€

näytä tietoja

Opit, mitä on ehkäisevä ja korvaava työ sekä tutustut niitä käsitteleviin teorioihin ja käytänteihin. Opintojaksolla käsitellään mielenterveystyötä. ehkäisevää päihdetyötä, kriminaalityötä, seksuaaliterveyttä ja väkivallan ehkäisemiseen liittyvää työtä.HUOM! Kun olet tehnyt lukuvuoden ensimmäisen oston verkkokaupastamme, käy täyttämässä pakollinen lomake osoitteessa https://www.lyyti.in/HumakavoinAMK

Kansalaistoiminta ja nuorisotyö (AMK)

Verkko

Yhteisöpedagogi

Sulkeutuu: 31.05.2018

lue lisää

0

Johtaminen ja työyhteisötaidot, 5 op

hinta: 75€

näytä tietoja

Tutustut työyhteisön johtamiseen liittyviin keskeisiin teemoihin. Opintojaksolla käsitellään työnantajan ja työntekijän oikeuksia ja velvollisuuksia, ja keskustellaan johtamiseen liittyvistä eettisistä periaatteista ja siittä miten ne toteutuvat nykytyöyhteisöissä. Opinnot soveltuvat johtamisesta ja yhteisöllisestä johtamisesta kiinnostuneille.HUOM! Kun olet tehnyt lukuvuoden ensimmäisen oston verkkokaupastamme, käy täyttämässä pakollinen lomake osoitteessa https://www.lyyti.in/HumakavoinAMK

Kansalaistoiminta ja nuorisotyö (AMK)

Verkko

Yhteisöpedagogi

Sulkeutuu: 31.05.2018

lue lisää

0

Kansalaistoiminnan ja järjestötyön perusteet, 5 op

hinta: 75€

näytä tietoja

Kolmannen sektorin ja kansalaisyhteiskunnan merkitys niin vaikuttajana kuin työllistäjänä on suuri. Kansalaisjärjestöt ovat osa yhteiskunnallista vaikuttamista ja monet järjestöt hoitavat tärkeitä esim. hyvinvointiin tai erityisryhmien yhdenvertaisuuteen liittyviä tehtäviä. Kolmas sektori ja järjestökenttä on yhteisöpedagogien merkittävä työnantaja. Opintojaksolla esitellään laajasti järjestökentän merkitystä, tehtäviä ja arvoperustaa suomalaisessa yhteiskunnassa.HUOM! Kun olet tehnyt lukuvuoden ensimmäisen oston verkkokaupastamme, käy täyttämässä pakollinen lomake osoitteessa https://www.lyyti.in/Humakavoin

Kansalaistoiminta ja nuorisotyö (AMK)

Verkko

Yhteisöpedagogi

Sulkeutuu: 31.05.2018

lue lisää

0

Kasvatukselliset ja toiminnalliset menetelmät, 5 op

hinta: 75€

näytä tietoja

Yhteisöpedagogin keskeistä osaamista on toiminnallisten menetelmien osaaminen. Opintojaksolla tutustut toiminnallisten menetelmien hyödyntämiseen järjestö- ja nuorisotyön sektoreilla ja opit ymmärtämään toiminnallisten menetelmien kasvatukselliset tavoitteet..Pääset tutustumaan kokemukselliseen oppimiseen. HUOM! Kun olet tehnyt lukuvuoden ensimmäisen oston verkkokaupastamme, käy täyttämässä pakollinen lomake osoitteessa https://www.lyyti.in/HumakavoinAMK

Kansalaistoiminta ja nuorisotyö (AMK)

Verkko

Yhteisöpedagogi

Sulkeutuu: 31.05.2018

lue lisää

0

Mediataidot, 10 op

hinta: 150€

näytä tietoja

Mediataidot -opintojaksolla opit taitoja, joiden avulla kykenet ylläpitämään tuloksellisia suhteita mediaan ja tutustut mediakenttään laajemminkin. Lisäksi syvennyt sekä perinteisen että sosiaalisen median mahdollisuuksiin järjestö- ja nuorisotyössä. Jaksolla tarkastellaan kriittisesti myös mediakulttuurin eri ilmiöitä ja esim. yksityisyydensuojaa verkossa.HUOM! Kun olet tehnyt lukuvuoden ensimmäisen oston verkkokaupastamme, käy täyttämässä pakollinen lomake osoitteessa https://www.lyyti.in/HumakavoinAMK

Kansalaistoiminta ja nuorisotyö (AMK)

Verkko

Yhteisöpedagogi

Sulkeutuu: 31.05.2018

lue lisää

0

Moninaisuuden kohtaaminen, 5 op

hinta: 75€

näytä tietoja

Syrjinnän torjuminen ja yhdenvertaisuuden tukeminen ja yhteiskunnallinen tasa-arvo ovat opintojakson keskeisiä teemoja. Opiskelija joutuu reflektoimaan omaa moninaisuuttaan sekä peilaamaan moninaisuuden erilaisia ilmenemismuotoja ja omaa asennettaan niihin. Opintojaksolla käsitellään moninaisuuden ilmenemismuotoja. Moninaisuutta voidaan tarkastella mm. sukupuolen, kulttuurin, etnisyyden, kansallisuuden, sukupolven tai erityisyyden näkökulmasta. Tavoitteena on syrjinnän torjuminen ja yhdenvertaisuuden tukeminen kaikilla yhteiskunnan tasoilla. Jaksolla käsitellään myös yhdenvertaisuutta koskevaa lainsäädäntöä.HUOM! Kun olet tehnyt lukuvuoden ensimmäisen oston verkkokaupastamme, käy täyttämässä pakollinen lomake osoitteessa https://www.lyyti.in/HumakavoinAMK

Kansalaistoiminta ja nuorisotyö (AMK)

Verkko

Yhteisöpedagogi

Sulkeutuu: 31.05.2018

lue lisää

0

Nuorisopolitiikka ja nuorisotyön perusteet, 5 op

hinta: 75€

näytä tietoja

Opintojakso tutustuttaa sinut laajasti lapsi- ja nuorisopolitiikkaan sekä nuorisotyön eri osa-alueisiin kuten sosiaaliseen mediaanja verkkonuorisotyöhön, etsivään nuorisotyöhön ja erityisnuoristotyöhön sekä koulunuorisotyöhön.  Lisäksi jaksolla käsitellään kasvatuksellisa menetelmiä työvälineinä (taide- ja kulttuurikasvatus, mediakasvatus, yhdenvertaisuuskasvatus, liikunta- ja terveyskasvatus, seikkailukasvatus).HUOM! Kun olet tehnyt lukuvuoden ensimmäisen oston verkkokaupastamme, käy täyttämässä pakollinen lomake osoitteessa https://www.lyyti.in/HumakavoinAMK

Kansalaistoiminta ja nuorisotyö (AMK)

Verkko

Yhteisöpedagogi

Sulkeutuu: 31.05.2018

lue lisää

0

Ohjaaminen, 5 op

hinta: 75€

näytä tietoja

Ohjaaminen on yhteisöpedagogin keskeisiä osaamisalueita ja jaksolla käsitelläänkin laajasti erilaisia ohjaustilanteita sekä ohjaamiseen liittyvää etiikkaa ja ryhmädynamiikkaa. Tutustut erilaisiin ohjauksen toimintaympäristöihin järjestö- ja nuorisotyössä sekä ammatilliseen vuorovaikutukseen erilaisissa ohjaustilanteissa. Opintojakso soveltuu ammatissaan erityisryhmiä ohjaaville työntekijöille tai yhteisöpedagogiksi kouluttautuville opiskelijoille.HUOM! Kun olet tehnyt lukuvuoden ensimmäisen oston verkkokaupastamme, käy täyttämässä pakollinen lomake osoitteessa https://www.lyyti.in/HumakavoinAMK

Kansalaistoiminta ja nuorisotyö (AMK)

Verkko

Yhteisöpedagogi

Sulkeutuu: 31.05.2018

lue lisää

0

Ohjaus ja neuvonta, 10 op

hinta: 150€

näytä tietoja

Yhteisöpedagogi hallitsee ohjaus- ja neuvontatyön teoriat ja käytänteet. Opintojaksolla ymmärrät ohjaamisen ja neuvonnan eettiset lähtökohdat ja opit tuntemaan palveluohjauksen periaatteet asiakastyössä. Opintojaksolla käsitellään laajasti nuorten tieto-, neuvonta- ja ojkauspalveluja sekä nuorten parissa tehtävää työtä kuten esimerkiksi etsivää nuorisotyötä sekä työpajatoimintaa. HUOM! Kun olet tehnyt lukuvuoden ensimmäisen oston verkkokaupastamme, käy täyttämässä pakollinen lomake osoitteessa https://www.lyyti.in/HumakavoinAMK

Kansalaistoiminta ja nuorisotyö (AMK)

Verkko

Yhteisöpedagogi

Sulkeutuu: 31.05.2018

lue lisää

0

Osallistava pedagogiikka, 5 op

hinta: 75€

näytä tietoja

Opintojakson käytyäsi ymmärrät, mitä yhteisöpedagogin työhön olennaisesti liittyvä sosiaalipedagogiikka on ja mitä sen mahdollistama sosiaalikulttuurinen innostaminen ovat käytännön työssä. Jakso soveltuu opiskelijalle, joka haluaa oppia välineitä osallisuuden lisäämiseen sekä osattomuuden vähentämiseen.HUOM! Kun olet tehnyt lukuvuoden ensimmäisen oston verkkokaupastamme, käy täyttämässä pakollinen lomake osoitteessa https://www.lyyti.in/HumakavoinAMK

Kansalaistoiminta ja nuorisotyö (AMK)

Verkko

Yhteisöpedagogi

Sulkeutuu: 31.05.2018

lue lisää

0

Osallistumisen edistäminen ja aktivointi, 5 op

hinta: 75€

näytä tietoja

Yhteisöpedagogi aktivoi, innostaa ja osallistaa. Osallistumisen edistäminen ja aktivointi on yhteisöpedagogin ammattitaidon ytimessä. Opintojaksolla opit sosiokulttuurisen innostamisen ja aktivoivan yhteisöllisen toiminnan muotoja sekä tutustut ohjaajan rooleihin, tehtäviin ja etiikkaan erilaisissa yhteisöllisessä toiminnassa. Lisäksi opit aktivoimaan erilaisia erityisryhmiä sekä kehittämään luovuuttasi ja ilmaisuasi.Yksilön osallisuuden kokemukseen ja osallistumiseen vaikuttavat tekijät.HUOM! Kun olet tehnyt lukuvuoden ensimmäisen oston verkkokaupastamme, käy täyttämässä pakollinen lomake osoitteessa https://www.lyyti.in/HumakavoinAMK

Kansalaistoiminta ja nuorisotyö (AMK)

Verkko

Yhteisöpedagogi

Työyhteisön kehittäjä

Sulkeutuu: 31.05.2018

lue lisää

0

Palvelujen tuottaminen, 10 op

hinta: 150€

näytä tietoja

Opintojaksolla perehdytään palvelumuotoiluun eli siihen, kuinka järjestöjen jäsenille, sidosryhmille ja asiakkaille tuotteistetaan palveluita, jotka kiinnostavat ja turvaavat toiminnan jatkumisen.  Jaksolla tutustutaan palvelumuotoilujen tuotteistamiseen ja siihen, mitä täytyy huomioida sopimuksellisesti, kun palveluita tarjotaan asiakkaille.Opintojakso soveltuu esimerkiksi järjestöjen ja kuntien palveluksessa toimiville henkilöille, joita kiinnostaa asiakasnäkökulma ja palvelujen sujuvuus ja asiakasystävällisyys.HUOM! Kun olet tehnyt lukuvuoden ensimmäisen oston verkkokaupastamme, käy täyttämässä pakollinen lomake osoitteessa https://www.lyyti.in/HumakavoinAMK

Kansalaistoiminta ja nuorisotyö (AMK)

Verkko

Yhteisöpedagogi

Työyhteisön kehittäjä

Sulkeutuu: 31.05.2018

lue lisää

0

Sosiaalinen vahvistaminen, 5 op

hinta: 75€

näytä tietoja

Nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen ja nuorisotakuun tarjoamat mahdollisuudet ovat yksi opintojaksolla käsiteltävistä aiheista. Jaksolla syvennetään yhteisöpedagogin osaamiseen liittyvän ehkäisevän työn osaamista, tutustutaan nuorten parissa tehtävän ehkäisevän päihdetyön perusteisiin sekä lainsäädännön keskeisiin tavoitteisiin ehkäisevässä työssä. Yhteisöpedagogi on sosiaalinen vahvistaja ja opintojakso antaa tälle työlle ja moniammatilliselle työlle keskeisen perustan.HUOM! Kun olet tehnyt lukuvuoden ensimmäisen oston verkkokaupastamme, käy täyttämässä pakollinen lomake osoitteessa https://www.lyyti.in/HumakavoinAMK

Kansalaistoiminta ja nuorisotyö (AMK)

Verkko

Yhteisöpedagogi

Sulkeutuu: 31.05.2018

lue lisää

0

Suomen kieli ja viestintä, 5 op

hinta: 75€

näytä tietoja

Kieli on kaiken toiminnan perusta ja viestintätaitojen hallitseminen on asiantuntijan keskeinen menestystekijä. Opintojaksolla opitaan mm. asiatekstin kirjoittamista, vuorovaikutuksen eri muotoja, kokous- ja neuvottelutaitojen perusteita sekä muita suomen kielen oikeaoppiseen käyttöön liittyviä asioita. Erityistä huomiota kiinnitetään opiskelijan tekstin kielenhuoltoon.Opintojakso soveltuu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita kehittämään omaan suomen kieltään.HUOM! Kun olet tehnyt lukuvuoden ensimmäisen oston verkkokaupastamme, käy täyttämässä pakollinen lomake osoitteessa https://www.lyyti.in/HumakavoinAMK

Kansalaistoiminta ja nuorisotyö (AMK)

Verkko

Yhteisöpedagogi

Kulttuurituottaja

Työyhteisön kehittäjä

Sulkeutuu: 31.05.2018

lue lisää

0

Talousosaaminen, 5 op

hinta: 75€

näytä tietoja

Talousosaaminen-jaksolla opiskellaan rahoituksen, budjetoinnin ja taloushallinnon perusteet, laaditaan talousarvio, opitaan sen seurantaa sekä tehdään tilinpäätös. Lisäksi jaksolla käsitellään palvelusopimusten ja ostopalvelusopimusten laadintaa ja henkilöstön työhyvinvointia.HUOM! Kun olet tehnyt lukuvuoden ensimmäisen oston verkkokaupastamme, käy täyttämässä pakollinen lomake osoitteessa https://www.lyyti.in/HumakavoinAMK

Kansalaistoiminta ja nuorisotyö (AMK)

Verkko

Yhteisöpedagogi

Sulkeutuu: 31.05.2018

lue lisää

0

Toiminnan suunnittelu, toteuttaminen ja arviointi, 10 op

hinta: 150€

näytä tietoja

Yhteisöpedagogin on osattava suunnitella ja toteuttaa erilaisia tapahtumia ja toimintoja suunnitelmallisesti, tehokkaasti ja turvallisesti. Opintojaksolla perehdytään toiminnan suunnitteluun yhteistyökumppaneiden ja vapaaehtoisten tukemana.HUOM! Kun olet tehnyt lukuvuoden ensimmäisen oston verkkokaupastamme, käy täyttämässä pakollinen lomake osoitteessa https://www.lyyti.in/HumakavoinAMK

Kansalaistoiminta ja nuorisotyö (AMK)

Verkko

Yhteisöpedagogi

Sulkeutuu: 31.05.2018

lue lisää

0

Yhteiskunta- ja työelämätoimijuus, 5 op

hinta: 75€

näytä tietoja

Opintojaksolla tutustutaan yhteiskunnan ja työelämän toimintamekanismeihin sekä vaikuttamiskeinoihin. Jaksolla käsitellään ammatillisen toiminnan eettisyyttä ja asioihin vaikuttamista sekä tutustutaan mm. yhteiskunnan päätös-, palvelu- ja vaikutusjärjestelmiin sekä ihmisoikeuksiin ja kestävään kehitykseen.HUOM! Kun olet tehnyt lukuvuoden ensimmäisen oston verkkokaupastamme, käy täyttämässä pakollinen lomake osoitteessa https://www.lyyti.in/HumakavoinAMK

Kansalaistoiminta ja nuorisotyö (AMK)

Verkko

Yhteisöpedagogi

Sulkeutuu: 31.05.2018

lue lisää

0

Yhteisöpedagogin ammatillisen toiminnan perusteet, 5 op

hinta: 75€

näytä tietoja

Yhteisöpedagogin ammatillisen toiminnan perusteet jaksolla käsitellään laajasti yhteisöpedagogin ammatillisen toiminnan yhteiskunta- ja kasvatustieteellistä perustaa sekä keskustellaan sosiokulttuurisen ymmärryksen tärkeydestä yhteisöpedagogin työssä.HUOM! Kun olet tehnyt lukuvuoden ensimmäisen oston verkkokaupastamme, käy täyttämässä pakollinen lomake osoitteessa https://www.lyyti.in/HumakavoinAMK

Kansalaistoiminta ja nuorisotyö (AMK)

Verkko

Yhteisöpedagogi

Sulkeutuu: 31.05.2018

lue lisää

0

Yhteisöviestinnän ja markkinoinnin perusteet, 5 op

hinta: 75€

näytä tietoja

Opintojakson käytyäsi ymmärrät viestinnän ja markkinoinnin merkityksen organisaation julkisuuskuvan määrittämisessä. Ymmärrät yhteiskunnallisen vaikuttamisen menetelmät ja tajuat sidosryhmäviestinnän tärkeyden. Opit tiedottamisen ja markkinoinnin käytännön työkaluja - myös sosiaalisessa mediassa. 

HUOM! Kun olet tehnyt lukuvuoden ensimmäisen oston verkkokaupastamme, käy täyttämässä pakollinen lomake osoitteessa https://www.lyyti.in/HumakavoinAMK

Kansalaistoiminta ja nuorisotyö (AMK)

Verkko

Yhteisöpedagogi

Työyhteisön kehittäjä

Sulkeutuu: 31.05.2018

lue lisää

0

Projektitoiminta, 5 op

hinta: 75€

näytä tietoja

Tällä opintojaksolla opit, kuinka projekteja suunnitellaan, hallinnoidaan arvioidaan ja raportoidaan. Tutustut tehokkaaseen tiimityöskentelyyn ja opit projektien vetämistä kulttuurituotannon näkökulmasta tarkasteltuna.Opintojakso soveltuu kulttuurituottaja-opinnoista kiinnostuneille sekä ammatissaan tai vapaaehtoistoiminnassaan tuotantoja tekevälle.HUOM! Kun olet tehnyt lukuvuoden ensimmäisen oston verkkokaupastamme, käy täyttämässä pakollinen lomake osoitteessa https://www.lyyti.in/HumakavoinAMK

Kansalaistoiminta ja nuorisotyö (AMK)

Verkko

Yhteisöpedagogi

Sulkeutuu: 31.05.2018

lue lisää

1

Kuurojen historia ja kulttuuri, 5 op

hinta: 75€

näytä tietoja

Kuurojen historia ja kulttuuri opintojakso kuuluu viittomakielen tulkkien tutkintoon johtavan koulutuksen suomalaisen viittomakielen opintokokonaisuuteen. Opintojakson aikana tutustutaan viittomakielisyyteen ja kuurouteen sekä sosiokulttuurisesta että lääketieteellisestä näkökulmasta. Opintojakson aikana tutustutaan suomalaisen viittomakieliyhteisön ja viittomakielten syntyyn, kehitykseen ja sen eri vaiheisiin. HUOM! Kun olet tehnyt lukuvuoden ensimmäisen oston verkkokaupastamme, käy täyttämässä pakollinen lomake osoitteessa https://www.lyyti.in/HumakavoinAMKMikäli haluat viittomakielen tulkiksi ja opiskella Humakin väyläopintoja (60 op = koulutuksen ensimmäisen vuoden opinnot), ota yhteys lehtori hanna.putkonen-kankaanpaa@humak.fi.

Tulkkausala (AMK)

Monimuoto

Tulkki

lue lisää

Sulkeutunut

1

Ammatillinen ruotsi, 2 op

hinta: 30€

näytä tietoja

Ruotsin kielen kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, joilla on Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B1, eli kykenet kommunikoimaan arkielämän tilanteissa suullisesti ja kirjallisesti ruotsin kielen perusrakenteet halliten. Opinnot suoritetaan yhdessä viittomakielen tulkkiopiskelijoiden kanssa Humakin Kauniaisten kampuksella. Opiskelussa keskitytään kommunikointiin, etenkin tulkkaus- ja viittomakielialan keskusteluissa.HUOM! Kun olet tehnyt lukuvuoden ensimmäisen oston verkkokaupastamme, käy täyttämässä pakollinen lomake osoitteessa https://www.lyyti.in/HumakavoinAMKMikäli haluat viittomakielen tulkiksi ja opiskella Humakin väyläopintoja (60 op = koulutuksen ensimmäisen vuoden opinnot), ota yhteys lehtori hanna.putkonen-kankaanpaa@humak.fi.

Tulkkausala (AMK)

Lähi

Tulkki

lue lisää

Sulkeutunut

1

Ammattilaiseksi kehittyminen ja ammatillisen kasvun prosessi (1/2), 4 op

hinta: 60€

näytä tietoja

Opintojaksolla tutustutaan Humakin pedagogisiin yleisperiaatteisiin ja käytänteisiin sekä oppimiskäsitykseen. Korostamme itseohjautuvuuden ja opinnoista vastuun ottamisen merkitystä, ja pidämme tärkeänä opiskelijan kykyä oman oppimisen ja ammatillisen kehityksen arviointiin.Opintojakso antaa valmiuksia opiskeluun Humakin oppimisyhteisössä, mm.  tieto- ja viestintäteknisten välineiden ja avoi­mien oppimisympäristöjen käyttöön (sis. digitaalinen lukutaito ja Humak pro.). Ohjataan myös esteettömyydessä Humakissa ja oppimisvaikeuksiin liittyvissä tukimuodoissa.Tutustutaan Hu­mak pedagogiikkaa ja valmentamiseen osana opiskeluprosessia.Mikäli haluat viittomakielen tulkiksi ja opiskella Humakin väyläopintoja (60 op = koulutuksen ensimmäisen vuoden opinnot), ota yhteys lehtori hanna.putkonen-kankaanpaa@humak.fi. 

Tulkkausala (AMK)

Monimuoto

Tulkki

lue lisää

Sulkeutunut

1

Ammattilaiseksi kehittyminen ja ammatillisen kasvun prosessi (2/2), 1 op

hinta: 15€

näytä tietoja

Opintojakson aikana syvennetään 1/2 -jakson opiskeluvalmiuksia. Opiskelija saa valmiuksia suunnitella ja arvioida kompetenssiperusteisesti omaa oppimistaan sekä ammatillista kehitystään läpi opintojen. Urasuunnitelman laadinta, oman osaamisen näkyväksi tekeminen ja arviointi (sis. CV ja työhakemus) ja kehityskeskustelut sisältyvät jaksoon.Mikäli haluat viittomakielen tulkiksi ja opiskella Humakin väyläopintoja (60 op = koulutuksen ensimmäisen vuoden opinnot), ota yhteys lehtori hanna.putkonen-kankaanpaa@humak.fi.HUOM! Kun olet tehnyt lukuvuoden ensimmäisen oston verkkokaupastamme, käy täyttämässä pakollinen lomake osoitteessa https://www.lyyti.in/HumakavoinAMK

Tulkkausala (AMK)

Monimuoto

Tulkki

lue lisää

Sulkeutunut

1

Tulkkaus 1: Tulkkauksen perusteet I, Johdatus tulkkaukseen, 5 op

hinta: 75€

näytä tietoja

Opintojaksolla opitaan ymmärtämään tulkkauspalveluiden historiaa ja keskeisintä lainsäädäntöä sekä tulkkauspalve­lujärjestelmän kokonaisuutta. Tutustutaan tulkkauksen monitieteellisyyteen ja perusperiaatteisiin sekä muistin merkitykseen ja kehittämiseen. Opiskellaan asioimistulkin perustehtävät ja toimintaympäristöt, korvan anatomia, kuulemisen perusasiat ja apuvälineet sekä kuvailun ja sosiaalihaptisen kommunikaation perusteet.HUOM! Kun olet tehnyt lukuvuoden ensimmäisen oston verkkokaupastamme, käy täyttämässä pakollinen lomake osoitteessa https://www.lyyti.in/HumakavoinAMKMikäli haluat viittomakielen tulkiksi ja opiskella Humakin väyläopintoja (60 op = koulutuksen ensimmäisen vuoden opinnot), ota yhteys lehtori hanna.putkonen-kankaanpaa@humak.fi. 

Tulkkausala (AMK)

Monimuoto

Tulkki

lue lisää

Sulkeutunut

1

Tulkkaus 2: Tulkkauksen perusteet II, Ammatillisuus, 5 op

hinta: 75€

näytä tietoja

Opintojaksolla pureudutaan viittomakielentulkin ammattikuvaan ja tulkin työn ammattisäännöstöön ja –etiikkaan. Miten nämä vaikuttavat tulkin toimintaan erilaisissa tilanteissa, toimeksiannoissa ja asiakaskontakteissa? Tutustutaan työn kuormittavuuteen ja työhyvinvointiin vaikuttaviin tekijöihin.Opitaan ymmärtämään reflektoinnin merkitys laaduk­kaan tulkkaustoiminnan näkökulmasta.Opintojaksolla opitaan tulkkaamaan konsekutiivisesti helpoh­koissa viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa ja opastamaan turvallisesti.HUOM! Kun olet tehnyt lukuvuoden ensimmäisen oston verkkokaupastamme, käy täyttämässä pakollinen lomake osoitteessa https://www.lyyti.in/HumakavoinAMKMikäli haluat viittomakielen tulkiksi ja opiskella Humakin väyläopintoja (60 op = koulutuksen ensimmäisen vuoden opinnot), ota yhteys lehtori hanna.putkonen-kankaanpaa@humak.fi.

Tulkkausala (AMK)

Monimuoto

Tulkki

lue lisää

Sulkeutunut

1

Tulkkaus 3: Tulkkauksen perusteet III, Työelämäosaaminen, 5 op

hinta: 75€

näytä tietoja

Opintojaksolla opitaan jäsentämään tulkkausprosessi ja hahmottamaan erilaisten toimeksiantojen asettamat vaatimukset tulkin tehtävälle ja tulk­kausprosessille. Opiskelija oppii tulkkaustyön keskeiset teoreettiset ja käytännölliset lähtökohdat ja osaa soveltaa niitä tulkin työssä (esim. valmistautuminen, tarkentavien kysymysten tekeminen, stressin sietäminen).Opitaan ymmärtämään viitotun puheen perusteita ja selviämään yksinkertaisista viestintä- ja vuorovaikutustilanteista viitotulla puheella. Opintojaksolla opitaan myös tulkin työhön sisältyviä suunnittelu- ja arviointitaitoja, sekä sosiaaliset taitoja sekä tulkkausstrategioita ja simultaanitulkkausta.HUOM! Kun olet tehnyt lukuvuoden ensimmäisen oston verkkokaupastamme, käy täyttämässä pakollinen lomake osoitteessa https://www.lyyti.in/HumakavoinAMKMikäli haluat viittomakielen tulkiksi ja opiskella Humakin väyläopintoja (60 op = koulutuksen ensimmäisen vuoden opinnot), ota yhteys lehtori hanna.putkonen-kankaanpaa@humak.fi.

Tulkkausala (AMK)

Monimuoto

Tulkki

lue lisää

Sulkeutunut

1

Suuntautuminen 2: Kirjoitustulkkaus, 10 op

hinta: 150€

näytä tietoja

Opiskelija:

Tuntee äänenkäytön perustekijät, kielen alueellisen rekisterikohtaisen ja ajallisen variaatioin sekä osaa käyttää tilanteeseen sopivaa rekisteriä omassa puheessaan ja kirjoituksessaan

Ymmärtää puhutun ja kirjoitetun viestinnän pragmaattisuuden ja kontekstualisuuden.

Tietää mitä on kielen koheesio ja ymmärtää prosodiikan merkityksen puheviestinnässä.

Osaa kuvailla ei-kielellisiä, visuaalisia ja auditiivisia ilmiöitä eri asiakasryhmille.

Tietää, mitä on sanasanaisuus ja referointi sekä tiivistävä tulkkaus.

Ymmärtää eri asiakasryhmien ja tilanteiden vaikutuksen editointiin ja tekstin prosessointiin lukijan kannalta.

Osaa kirjoitustulkkauksesta ja selkokirjoitusta

Tietää erilaisia kirjoitustulkkauksessa käytettäviä laitteita ja apuvälineitä ja niiden asentamisesta (mm. pistenäyttölaite), laitteiden asetuksista, kokoonpanoista ja laitteiden yhdistämisestä.

Tietää kirjoitustulkkien käyttämän lyhenneluettelon sekä ammatilliset erikoismerkit ja tekniset kirjoitustavat

Ymmärtää, mistä tekijöistä tulkin ammattikuva muodostuu

Hallitsee tulkkauspalveluprosessin kokonaisuudessaan tulkkauspäätöksestä tulkkaustilanteeseen ja sen arviointiin

Kykenee toimimaan organisaation työyhteisössä ja alueen tulkkiyhteisössä kollegoitaan kunnioittaen ja yhteisöä kehittäen

Ymmärtää, millaiset säädökset ja sopimukset vaikuttavat tulkin työhön

Osaa tulkata erilaisissa asioimistulkkaus- ja luentotulkkaustilanteissa simultaanisti

Osaa tulkata erilaisissa tilanteissa yksin mahdollisimman suurella kirjoitusnopeudella

Osaa tulkata erilaisissa tilanteissa yhdessä toisen tulkin kanssa (paritulkkaus) mahdollisimman suurella kirjoitusnopeudella

Osaa kirjoittaa 9000 lyönnin(/puoli tuntia) kirjoitusnopeudella virheettömästi

Tulkkausala (AMK)

Monimuoto

lue lisää

Sulkeutunut

1

Tulkkaus 1: Tulkkauksen perusteet I, Johdatus tulkkaukseen, 5 op

hinta: 75€

näytä tietoja

Opintojaksolla perehdytään tulkkauspalve­lujärjestelmän kokonaisuuteen historiallisesta, lainsäädännöllisestä ja järjestämisen näkökulmasta. Opitaan ymmärtämään tulkkauksen perusperiaatteita. Tutustutaan asioimistulkin perustehtäviin ja toimintaympäristöihin.Mikä on muistin merkitys, miten muistia voi kehit­tää tulkkauksessa?HUOM! Kun olet tehnyt lukuvuoden ensimmäisen oston verkkokaupastamme, käy täyttämässä pakollinen lomake osoitteessa https://www.lyyti.in/HumakavoinAMK

Tulkkausala (AMK)

Monimuoto

Tulkki

lue lisää

Sulkeutunut

1

Tulkkaus 2: Tulkkauksen perusteet II, Ammatillisuus, 5 op

hinta: 75€

näytä tietoja

Opintojaksossa tutustutaan viittomakielentulkin ammattikuvaan: ammatillisuuteen, ammattietiikkaan ja –säännöstöön. Opitaan ymmärtämään tulkin tehtäviä erilaisissa viestintä- ja vuoro­vaikutustilanteissa/toimeksiannoissa.Tutustutaan myös mm. asiakaspalveluun, työhyvinvointiin, reflektointiin ja sanattoman viestinnän merkitykseen. Opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee tulkkaamaan konsekutiivisesti helpoh­koissa viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa ja osaa opastaa turvallisesti. Mikäli haluat opiskella viittomakielen tulkiksi ja opiskella väyläopintoja, ota yhteys lehtori hanna.putkonen-kankaanpaa@humak.fiHUOM! Kun olet tehnyt lukuvuoden ensimmäisen oston verkkokaupastamme, käy täyttämässä pakollinen lomake osoitteessa https://www.lyyti.in/HumakavoinAMK 

Tulkkausala (AMK)

Monimuoto

Tulkki

lue lisää

Sulkeutunut

1

Viitottu puhe, 5 op

hinta: 75€

näytä tietoja

Opintojakso syventää viitottuun puheeseen perustuvia vuorovaikutustaitoja ja tulkkaustaitoja sekä viitotulle puheelle tulkkauksessa että viitotun puheen tulkkauksessa. Opitaan viestimään viitotulla puheella erilaisten asiakkaiden kanssa. Mikäli haluat viittomakielen tulkiksi ja opiskella Humakin väyläopintoja (60 op = koulutuksen ensimmäisen vuoden opinnot), ota yhteys lehtori hanna.putkonen-kankaanpaa@humak.fi.

Tulkkausala (AMK)

Monimuoto

Tulkki

lue lisää

Sulkeutunut

2

Suomen kieli 2: Asiatyylien hallinta, 5 op

hinta: 75€

näytä tietoja

Suomen kielen viittomakielen tulkin tutkintoon johtavan koulutuksen mottona on ”uskalluksesta asiantuntijuuteen”. Opintojen toisessa opintojaksossa keskitytään tehokkaaseen ja tarkoituksenmukaiseen viestintään ja vuorovaikutukseen kasvokkais- ja verkkoviestinnässä. Opintojaksolla tuotetaan erilaisia työelämän asiatyylisiä tekstejä ja viestintää. Suomen kielen erilaisiin variaatioihin tutustutaan sekä suullisesti että kirjallisesti.HUOM! Kun olet tehnyt lukuvuoden ensimmäisen oston verkkokaupastamme, käy täyttämässä pakollinen lomake osoitteessa https://www.lyyti.in/HumakavoinAMKMikäli haluat viittomakielen tulkiksi ja opiskella Humakin väyläopintoja (60 op = koulutuksen ensimmäisen vuoden opinnot), ota yhteys lehtori hanna.putkonen-kankaanpaa@humak.fi.

Tulkkausala (AMK)

Lähi

Tulkki

lue lisää

Sulkeutunut

2

Syventävä ammatillinen ruotsi, 3 op

hinta: 45€

näytä tietoja

Syventävä ruotsin kielen kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet Humakin ammatillisen ruotsin kurssin viittomakielen tulkin koulutuksessa (tai vastaavat taidot) ja joilla on vähintään Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B1, eli taito kommunikoida arkielämän tilanteissa suullisesti ja kirjallisesti ruotsin kielen perusrakenteet halliten. Opinnot suoritetaan yhdessä viittomakielen tulkkiopiskelijoiden kanssa Humakin Kauniaisten kampuksella. Opiskelussa keskitytään kommunikointiin, etenkin tulkkaus- ja viittomakielialan keskusteluissa.HUOM! Kun olet tehnyt lukuvuoden ensimmäisen oston verkkokaupastamme, käy täyttämässä pakollinen lomake osoitteessa https://www.lyyti.in/HumakavoinAMKMikäli haluat viittomakielen tulkiksi ja opiskella Humakin väyläopintoja (60 op = koulutuksen ensimmäisen vuoden opinnot), ota yhteys lehtori hanna.putkonen-kankaanpaa@humak.fi.

Tulkkausala (AMK)

Lähi

Tulkki

lue lisää

Sulkeutunut

2

Ammatillinen englanti, 2 op

hinta: 30€

näytä tietoja

Englannin kielen kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, joilla on Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B2, eli kykenet kommunikoimaan arkielämän tilanteissa suullisesti ja kirjallisesti englannin kielen keskeiset rakenteet halliten. Opinnot suoritetaan yhdessä viittomakielen tulkkiopiskelijoiden kanssa Humakin Kauniaisten kampuksella. Opiskelussa keskitytään kommunikointiin, etenkin tulkkaus- ja viittomakielialan keskusteluissa. Mikäli haluat viittomakielen tulkiksi ja opiskella Humakin väyläopintoja (60 op = koulutuksen ensimmäisen vuoden opinnot), ota yhteys lehtori hanna.putkonen-kankaanpaa@humak.fi. HUOM! Kun olet tehnyt lukuvuoden ensimmäisen oston verkkokaupastamme, käy täyttämässä pakollinen lomake osoitteessa https://www.lyyti.in/HumakavoinAMK

Tulkkausala (AMK)

Lähi

Tulkki

lue lisää

Sulkeutunut

2

Syventävä ammatillinen englanti, 3 op

hinta: 45€

näytä tietoja

Syventävä englannin kielen kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet Humakin ammatillisen englannin kurssin viittomakielen tulkin koulutuksessa (tai vastaavat taidot) ja joilla on vähintään Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B2, eli taito kommunikoida arkielämän tilanteissa suullisesti ja kirjallisesti englannin kielen keskeiset rakenteet halliten. Opinnot suoritetaan yhdessä viittomakielen tulkkiopiskelijoiden kanssa Humakin Kauniaisten kampuksella. Opiskelussa keskitytään kommunikointiin, etenkin tulkkaus- ja viittomakielialan keskusteluissa. HUOM! Kun olet tehnyt lukuvuoden ensimmäisen oston verkkokaupastamme, käy täyttämässä pakollinen lomake osoitteessa https://www.lyyti.in/HumakavoinAMK Mikäli haluat viittomakielen tulkiksi ja opiskella Humakin väyläopintoja (60 op = koulutuksen ensimmäisen vuoden opinnot), ota yhteys lehtori hanna.putkonen-kankaanpaa@humak.fi.

Tulkkausala (AMK)

Lähi

Tulkki

lue lisää

Sulkeutunut

2

Monimuotoisuus työyhteisössä, 5 op

hinta: 75€

näytä tietoja

Millainen on moninaisuuden arvopohja yksilö- ja yhteisötasolla? Millaiset rakenteet ja toimintatavat estävät ja tukevat yhteiskunnan monimuotoisuutta? Opinnoissa tutustutaan mm. sukupuoliseen, kulttuuriseen, etniseen, kansalliseen sekä sukupolviseen sekä erityiskasvatukseen ja vammaisryhmiin liittyvään moninaisuuteen.Opitaan huomioimaan erilaisten työntekijöiden työturvallisuuteen liittyvät tarpeet ja tunnistamaan vammaisten ja osatyökykyisten henkilöiden erityisvaatimuksia esteettömyyden ym. näkökulmasta. Opinnoissa käsitellään monimuotoisuutta ja yhdenvertaisuutta koskevaan lainsäädäntöön, taloudellisiin tukimuotoihin, tulkkauspalveluihin ja henkilökohtaisiin avustajapalveluihin.HUOM! Kun olet tehnyt lukuvuoden ensimmäisen oston verkkokaupastamme, käy täyttämässä pakollinen lomake osoitteessa https://www.lyyti.in/HumakavoinAMK

Kansalaistoiminta ja nuorisotyö (AMK)

Monimuoto

Työyhteisön kehittäjä

Sulkeutuu: 10.04.2018

lue lisää

2

Työsuhdeasiat, 5 op

hinta: 75€

näytä tietoja

Mitkä keskeiset työsuhdeasiat täytyy osata? Mikä on työsopimuksen merkitys? Entä kollektiivisten virka- ja työehtosopimusten ja paikallisen sopimuksen?Opinnoissa tutustutaan työehtosopimusjärjestelmän perusteisiin ja yleisiin käytäntöihin sekä työeläinsäädännön perusteisiin ja soveltamiseen. Tutustutaan työnantajan ja työntekijän oikeuksiin ja velvollisuuksiin.HUOM! Kun olet tehnyt lukuvuoden ensimmäisen oston verkkokaupastamme, käy täyttämässä pakollinen lomake osoitteessa https://www.lyyti.in/HumakavoinAMKTämä on työyhteisön kehittäjä -väyläopintoja

Kansalaistoiminta ja nuorisotyö (AMK)

Monimuoto

Työyhteisön kehittäjä

Sulkeutuu: 28.12.2017

lue lisää

2

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen, 5 op

hinta: 75€

näytä tietoja

Miten hyvin tunnet yhteiskunnan rakenteet ja toimijat? Opinnot perehdyttävät kansalaisvaikuttamisen keinoihin ja tutustuttavat etujärjestötoiminnan ja kolmannen sektorin merkitykseen.  Opitaan ymmärtämään edunvalvonnan ja lobbauksen merkitystä.HUOM! Kun olet tehnyt lukuvuoden ensimmäisen oston verkkokaupastamme, käy täyttämässä pakollinen lomake osoitteessa https://www.lyyti.in/HumakavoinAMK

Kansalaistoiminta ja nuorisotyö (AMK)

Monimuoto

Työyhteisön kehittäjä

Sulkeutuu: 06.02.2018

lue lisää

2

Suuntautuminen 2: Monimuotoinen tulkkaus eri asiakasryhmille, 10 op

hinta: 150€

näytä tietoja

Harjoitteluun orientoituminen: yksilöllinen, yhteisöllinen ja kulttuurinen orientoituminen eri asiakasryhmiinOpintojaksolla opitaan ymmärtämään eri asiakasryhmien ja asiakkaiden tulkkaukselle asettamat yksilölliset vaatimuk­set.  Osataan olla olla vuorovaikutuksessa eri asiakasryh­miin kuuluvien henkilöiden kanssa heidän käyttämällään kielellä ja/tai kommunikaatio­menetelmällä.Opintojaksoon kuuluu harjoittelu, tulkkaustoimeksiannot erilaisissa toimintaym­päristöissä eri asiakasryhmille sekä  harjoittelun analysointi, oman toiminnan arvi­ointi ja reflektointi harjoitteluraportissa. Mikäli haluat viittomakielen tulkiksi ja opiskella Humakin väyläopintoja (60 op = koulutuksen ensimmäisen vuoden opinnot), ota yhteys lehtori hanna.putkonen-kankaanpaa@humak.fi.

Tulkkausala (AMK)

Monimuoto

Tulkki

lue lisää

Sulkeutunut

2

Suuntautuminen 2: Monimuotoinen tulkkaus eri asiakasryhmille, 10 op

hinta: 150€

näytä tietoja

Suuntautumisopintojen päättöseminaari• Viittomakielen tulkin työtä koskettavat ja sii­hen liittyvät työelämän pelisäännöt• Viittomakielen tulkin monet työyhteisöt• Hiljainen tieto viittomakielen tulkin työssä• Ammattieettisesti vaativat tilanteet viittoma­kielen tulkin työssä• Ammattitaito viittomakielen tulkin työssä

Tulkkausala (AMK)

Monimuoto

Tulkki

Sulkeutuu: 12.03.2018

lue lisää

2

Ammatillinen ruotsi, 2 op

hinta: 30€

näytä tietoja

Tarvitsetko ruotsin kieltä erilaisissa kansainvälisissä ammatillisissa tilanteissa? Osaatko viestiä moniammatillisissa työyhteisössä sekä suullisesti että kirjallisesti ruotsin kielellä? Opi selviytymään työnhausta ruotsiksi ja esittelemään toimintaympäristöäsi ja työtehtäviäsi ruotsin kielellä.Opintokokonaisuuden sisältöä: kirjallinen ja suullinen viestintä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa (esim. raportointi, neuvottelut, puhelinkeskustelut, sähköposti, työnhaku),  erilaiset ohjaus-, haastattelu- ja neuvontatilanteet, oman alan tiedon hankinta ja hyödyntäminen ammattitaidon ylläpitämisessä.Opintojaksoon kuuluvat lähiopetusopetuspäivät pidetään Kauniaisten kampuksella.Huom. Avoimen AMK:n opiskelijan on ilmoittauduttava myös opintojaksolle Syventävä ammatillinen ruotsi 3 op (Kauniainen), jos on ilmoittautunut Ammatillinen ruotsi 2 op -opintojaksolle (Kauniainen). Opintojaksot suoritetaan yhdessä.Muistathan, kun olet tehnyt lukuvuoden ensimmäisen oston verkkokaupastamme, käy täyttämässä pakollinen lomake osoitteessa https://www.lyyti.in/HumakavoinAMK

Kulttuurituotanto (AMK)

Monimuoto

Kulttuurituottaja

Sulkeutuu: 03.01.2018

lue lisää

2

Ammatillinen ruotsi, 2 op

hinta: 30€

näytä tietoja

Tarvitsetko ruotsin kieltä erilaisissa kansainvälisissä ammatillisissa tilanteissa? Osaatko viestiä moniammatillisissa työyhteisössä sekä suullisesti että kirjallisesti ruotsin kielellä? Opi selviytymään työnhausta ruotsiksi ja esittelemään toimintaympäristöäsi ja työtehtäviäsi ruotsin kielellä.Opintokokonaisuuden sisältöä: kirjallinen ja suullinen viestintä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa (esim. raportointi, neuvottelut, puhelinkeskustelut, sähköposti, työnhaku),  erilaiset ohjaus-, haastattelu- ja neuvontatilanteet, oman alan tiedon hankinta ja hyödyntäminen ammattitaidon ylläpitämisessä.Opintojaksoon kuuluvat lähiopetusopetuspäivät pidetään Tampereella.Huom. Avoimen AMK:n opiskelijan on ilmoittauduttava myös opintojaksolle Syventävä ammatillinen ruotsi 3 op (TRE), jos on ilmoittautunut Ammatillinen ruotsi 2 op -opintojaksolle (TRE). Opintojaksot suoritetaan yhdessä.Kun olet tehnyt lukuvuoden ensimmäisen oston verkkokaupastamme, käy täyttämässä pakollinen lomake osoitteessa https://www.lyyti.in/HumakavoinAMK

Kulttuurituotanto (AMK)

Monimuoto

Kulttuurituottaja

Sulkeutuu: 10.01.2018

lue lisää

2

Syventävä ammatillinen ruotsi, 3 op

hinta: 45€

näytä tietoja

Miten tulee toimia erilaisissa ohjaus-, haastattelu- ja neuvontatilanteissa?Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija osaa käyttää oman alansa sanastoa aktiivisesti sekä suullisesti että kirjallisesti. Harjoitellaan kirjallista ja suullista viestintää erilaisissa vuorovaikutustilanteissa (esim. raportointi, neuvottelut, puhelinkeskustelut, sähköposti, työnhaku)  Tutustutaan oman alan tiedon hankinta ja hyödyntämiseen ammattitaidon ylläpitämisessä.Opintojaksoon kuuluvat lähiopetusopetuspäivät pidetään Kauniaisten kampuksella.Huom. Avoimen AMK:n opiskelijan on ilmoittauduttava myös opintojaksolle Ammatillinen ruotsi 2 op (Kauniainen), jos on ilmoittautunut Syventävä ammatillinen ruotsi 3 op -opintojaksolle (Kauniainen). Opintojaksot suoritetaan yhdessä. Kun olet tehnyt lukuvuoden ensimmäisen oston verkkokaupastamme, käy täyttämässä pakollinen lomake osoitteessa https://www.lyyti.in/HumakavoinAMK

Kulttuurituotanto (AMK)

Monimuoto

Kulttuurituottaja

Sulkeutuu: 03.01.2018

lue lisää

2

Syventävä ammatillinen ruotsi, 3 op

hinta: 45€

näytä tietoja

Miten tulee toimia erilaisissa ohjaus-, haastattelu- ja neuvontatilanteissa?Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija osaa käyttää oman alansa sanastoa aktiivisesti sekä suullisesti että kirjallisesti. Harjoitellaan kirjallista ja suullista viestintää erilaisissa vuorovaikutustilanteissa (esim. raportointi, neuvottelut, puhelinkeskustelut, sähköposti, työnhaku)  Tutustutaan oman alan tiedon hankinta ja hyödyntämiseen ammattitaidon ylläpitämisessä.Opintojaksoon kuuluvat lähiopetusopetuspäivät pidetään Tampereella.Huom. Avoimen AMK:n opiskelijan on ilmoittauduttava myös opintojaksolle Ammatillinen ruotsi 2 op (TRE), jos on ilmoittautunut Syventävä ammatillinen ruotsi 3 op -opintojaksolle (TRE). Opintojaksot suoritetaan yhdessä.

Kulttuurituotanto (AMK)

Monimuoto

Kulttuurituottaja

Sulkeutuu: 10.01.2018

lue lisää

2

Markkinointi, 5 op

hinta: 75€

näytä tietoja

Millaisia ovat taiteen ja kulttuurimarkkinoinnin erityispiirteet? Miten markkinoinnin eri kanavia hyödynnetään? Mikä on markkinoinnin merkitys osana kulttuurituottajan työtä?Opintojaksolla tutustutaan markkinoinnin perusteisiin ja toimintatapoihin. Laaditaan markkinointisuunnitelma ja budjetti sekä tutustutaan median hyödyntämiseen markkinoinnissa, sponsoripakettien laatimiseen ja kansainväliseen markkinointiin.Kun olet tehnyt lukuvuoden ensimmäisen oston verkkokaupastamme, käy täyttämässä pakollinen lomake osoitteessa https://www.lyyti.in/HumakavoinAMK

Kulttuurituotanto (AMK)

Verkko

Kulttuurituottaja

Sulkeutuu: 25.02.2018

lue lisää

2

Yrittäjyys, 5 op

hinta: 75€

näytä tietoja

Opintojakso soveltuu kaikille yrittäjyydestä kiinnostuneille. Sen aikana tutustutaan realistisesti ja ymmärrettävästi yrittäjyyteen. Jakson aikana opit, kuinka hyvästä liikeideasta rakennetaan menestyksekäs ja toimiva yritys, ja miten laaditaan toteuttamiskelpoinen liiketoimintasuunnitelma. Yrittäjyys on yksi Humakin erikoisosaamisalueista. Olemme johtava luovan alan yrittäjien sparraaja ja kouluttaja Suomessa ja opiskelijamme ovat menestyneet kansallisissa yrittäjyyskilpailuissa.  Suosittelemme opintojakson rinnalle tarjoamiamme talous- ja markkinointikursseja.Kun olet tehnyt lukuvuoden ensimmäisen oston verkkokaupastamme, käy täyttämässä pakollinen lomake osoitteessa https://www.lyyti.in/HumakavoinAMK

Kulttuurituotanto (AMK)

Verkko

Kulttuurituottaja

Sulkeutuu: 04.03.2018

lue lisää

2

Viestintätaidot, 5 op

hinta: 75€

näytä tietoja

Viestintä-jaksolla tutustut viestintäprosessin vaiheisiin, mediakentän lainalaisuuksiin ja viestintäsuunnitelman laadintaan. Opit myös kulttuurituottajan työssä tarvittavia käytännön taitoja, kuten tiedotteen kirjoittaminen, tiedotustilaisuuden järjestäminen ja mediassa esiintyminen. Kun olet tehnyt lukuvuoden ensimmäisen oston verkkokaupastamme, käy täyttämässä pakollinen lomake osoitteessa https://www.lyyti.in/HumakavoinAMK 

Kulttuurituotanto (AMK)

Verkko

Kulttuurituottaja

Sulkeutuu: 14.01.2018

lue lisää

2

Tuotteistaminen, 5 op

hinta: 75€

näytä tietoja

Miten tuotteita ja palveluita rakennetaan? Miten tunnistetaan erilaisten tuotteiden liiketoiminnallisia mahdollisuuksia? Opintojaksossa tutustutaan palveluiden tuotteistamisprosesseihin ja palvelumuotoiluun. Opitaan analysoimaan, arvioimaan ja kehittämään tuote- ja palveluprosesseja asiakaslähtöisesti. Opitaan miten tuote tai palvelu suunnitellaan ja muotoillaan ideasta. Kun olet tehnyt lukuvuoden ensimmäisen oston verkkokaupastamme, käy täyttämässä pakollinen lomake osoitteessa https://www.lyyti.in/HumakavoinAMK

Kulttuurituotanto (AMK)

Verkko

Kulttuurituottaja

Sulkeutuu: 28.01.2018

lue lisää

2

Kansalaistoiminnan perusteet, 5 op

hinta: 75€

näytä tietoja

Opiskelija:    

Tietää yhteiskunnallisia vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksia

Hahmottaa kansalaisyhteiskunnan kehityksen ja järjestötoiminnan erityispiirteet

Kykenee hyödyntämään kulttuurituottajan taitoja kansalais- ja järjestötoiminnassa

Hallitsee yhdistystoiminnan perusteet, kokoustekniikan ja lainsäädännön

Kykenee toimimaan monikulttuurisessa toimintaympäristössä.

Kulttuurituotanto (AMK)

Verkko

Sulkeutuu: 25.02.2018

lue lisää

2

Taiteen tuntemus, 5 op

hinta: 75€

näytä tietoja

Kulttuurituottaja on taiteen ja kulttuurin moniosaaja, joka tuntee eri taidelajeja ja seuraa taiteesta käytävää ajankohtaista yhteiskunnallista keskustelua. Opintojaksolla tutustutaan taiteeseen, tehdään vierailuja taiteen alan esityksiin ja pohditaan taiteen merkitystä yhteiskunnassa yleisemminkin.Kun olet tehnyt lukuvuoden ensimmäisen oston verkkokaupastamme, käy täyttämässä pakollinen lomake osoitteessa https://www.lyyti.in/HumakavoinAMK 

Kulttuurituotanto (AMK)

Verkko

Kulttuurituottaja

Sulkeutuu: 31.01.2018

lue lisää

2

Taidelajiin perehtyminen, 5 op

hinta: 75€

näytä tietoja

Opiskelija tutustuu jaksolla valitsemansa taiteenalan historiaan, toimintakulttuuriin ja oppii keskustelemaan, analysoimaan sekä kirjoittamaan siitä. Kulttuurituottaja on talouden ja kulttuurin moniosaaja, joka seuraa taidekentän tapahtumia ja taiteenalojen kehityksestä.Kun olet tehnyt lukuvuoden ensimmäisen oston verkkokaupastamme, käy täyttämässä pakollinen lomake osoitteessa https://www.lyyti.in/HumakavoinAMK

Kulttuurituotanto (AMK)

Verkko

Kulttuurituottaja

Sulkeutuu: 31.01.2018

lue lisää

2

Kulttuuripolitiikka, 5 op

hinta: 75€

näytä tietoja

Missä tehdään päätökset kulttuurin rahoista? Kansalllinen, kunnallinen ja EU:n kulttuuripolitiikka määrittelee, millaisille kulttuurituotannoille myönnetään julkista tukea. Opintojaksolla tutustutaan kulttuurihallintoon yhteiskunnan eri tasoilla ja poliittisiin päätöksentekojärjestelmiin. Kun olet tehnyt lukuvuoden ensimmäisen oston verkkokaupastamme, käy täyttämässä pakollinen lomake osoitteessa https://www.lyyti.in/HumakavoinAMK

Kulttuurituotanto (AMK)

Verkko

Kulttuurituottaja

Sulkeutuu: 11.03.2018

lue lisää

2

Kehittämistyön menetelmät 1, 5 op

hinta: 75€

näytä tietoja

Miten tunnistetaan työelämän kehittämistarpeita? Mitä menetelmiä kehittämistyössä käytetään? Opintojaksolla tutustutaan Humakin TKI-hankkeisiin ja muihin oman alan kehittämishankkeisiin. Harjoitellaan menetelmien soveltamista käytännössä ja tutustutaan Humakin opinnäytetyön periaatteisiin.Kun olet tehnyt lukuvuoden ensimmäisen oston verkkokaupastamme, käy täyttämässä pakollinen lomake osoitteessa https://www.lyyti.in/HumakavoinAMK

Kulttuurituotanto (AMK)

Verkko

Kulttuurituottaja

Sulkeutuu: 31.01.2018

lue lisää

2

Talouden toimintamekanismit, 5 op

hinta: 75€

näytä tietoja

Miten talous toimii? Mitä talouden tunnusluvut kertovat? Kuinka hankitaan sponsoreita? Opintojaksolla perehdytään kulttuurituotannon rahoitusmekanismeihin. Tutustutaan myös julkiseen ja voittoa tuottamattomaan rahoitukseen liittyvään lainsäädäntöön. Opitaan soveltamaan sponsoroinnin ja yritysyhteistyön käytäntöjä kulttuurituotannon alaan.Suosittelemme tämän talousosion opiskelemista viimeisenä talousopintojaksona.HUOM! Kun olet tehnyt lukuvuoden ensimmäisen oston verkkokaupastamme, käy täyttämässä pakollinen lomake osoitteessa https://www.lyyti.in/HumakavoinAMK

Kulttuurituotanto (AMK)

Verkko

Kulttuurituottaja

Sulkeutuu: 31.01.2018

lue lisää

2

Tuottajan lakitieto, 5 op

hinta: 75€

näytä tietoja

Millaista oikeudellista tietoa kulttuurituottaja tarvitsee?Opintojaksolla opitaan laatimaan kulttuurituotantoon liittyviä sopimuksia ja käyttämään asiantuntijapalveluita ja arvioimaan niiden tarvetta.Sisältöä: Tutustutaan lainsäädännön perusteisiin ja keskeiseen käsitteistöön. Oikeustoimilaki, immateriaalioikeudet, tekijänoikeudet, työsopimuslaki ja siihen liittyvät oikeudet ja vastuut, sopimusten laatiminen ja neuvotteleminen.HUOM! Kun olet tehnyt lukuvuoden ensimmäisen oston verkkokaupastamme, käy täyttämässä pakollinen lomake osoitteessa https://www.lyyti.in/HumakavoinAMK

Kulttuurituotanto (AMK)

Verkko

Kulttuurituottaja

Sulkeutuu: 25.02.2018

lue lisää

2

Johtaminen, 5 op

hinta: 75€

näytä tietoja

Miten henkilöitä ja henkilöstöresursseja johdetaan? Mitä vaatimuksia esimiestyöskentelylle asetetaan? Millainen on johtajuus ja johtajan rooli kulttuurituotannoissa?Opinnoissa perehdytään johtamiseen teorioihin ja menetelmiin sekä käytännön esimiestyöskentelyn menetelmiin. Opintojakson suorittaminen kytketään Innovaatiotoiminnan perusteet ja käytännöt tai Syventävien suuntautumisopintojen suorittamiseen.HUOM! Kun olet tehnyt lukuvuoden ensimmäisen oston verkkokaupastamme, käy täyttämässä pakollinen lomake osoitteessa https://www.lyyti.in/HumakavoinAMK

Kulttuurituotanto (AMK)

Verkko

Kulttuurituottaja

Sulkeutuu: 28.01.2018

lue lisää

2

Taiteen soveltava käyttö, 5 op

hinta: 75€

näytä tietoja

Mitä tarkoitetaan, kun puhutaan taiteen laajasta merkityksestä ihmisen hyvinvoinnille?  Opintojaksossa perehdytään taiteen, hyvinvoinnin, voimaantumisen ja saavutettavuuden käsitteisiin ja tutustutaan taiteen soveltavan käytön menetelmiin ja muotoihin.Opiskelijat toteuttavat yhteistyöprojektin kohderyhmien kanssa. Projektitoteutus esitetään ja siitä saadaan sekä oman että vertaisryhmän projektien arviointi.Aikaisemmat opinnot: Edellyttää opintoksojen Taiteen tuntemus 5 op ja Taidelajiin perehtyminen 5 op suorittamista ennen opintojaksolle osallistumista.HUOM! Kun olet tehnyt lukuvuoden ensimmäisen oston verkkokaupastamme, käy täyttämässä pakollinen lomake osoitteessa https://www.lyyti.in/HumakavoinAMK

Kulttuurituotanto (AMK)

Verkko

Kulttuurituottaja

Sulkeutuu: 31.01.2018

lue lisää

2

Vapaaehtoistoiminnan johtaminen: Vapaaehtoisten rekrytointi, perehdyttäminen, motivointi ja sitouttaminen sekä työnohjaus vapaaehtoiskoordinaattorin tukena, 5 op

hinta: 75€

näytä tietoja

Opiskelija:

Tuntee vapaaehtoisten rekrytoinnin, perehdytyksen ja motivoinnin menetelmiä sekä hyviä käytänteitä

Ymmärtää työnohjauksen merkityksen vapaaehtoistoiminnan johtamisessa ja tuntee työnohjauksen perusperiaatteet

Osaa hahmottaa erot palkkatyöntekijöiden ja vapaaehtoisten johtamisessa

Kykenee suunnittelemaan ja johtamaan vapaaehtoistoimintaa sekä toimija- että asiakaslähtöisesti.

Kulttuurituotanto (AMK)

Monimuoto

Sulkeutuu: 14.01.2018

lue lisää

2

Vapaaehtoistoiminnan johtaminen: Muutoksen hallinta vapaaehtoisorganisaatioissa ja toiminnan kehittäminen, 5 op

hinta: 75€

näytä tietoja

Opiskelija:

Osaa tunnistaa vapaaehtoistoimintaan liittyviä kehittämistarpeita sekä hyödyntää kehittämismenetelmiä toiminnan laadun parantamiseksi

Osaa hyödyntää ennakoinnin menetelmiä toiminnan suunnittelussa

Tunnistaa vapaaehtoistoiminnan kehittämisen reunaehdot, kuten lainsäädännön ja verotuskäytännöt.

Kulttuurituotanto (AMK)

Monimuoto

Sulkeutuu: 01.04.2018

lue lisää

3

Viitotun kielen syventävät taidot, 5 op

hinta: 75€

näytä tietoja

Viitotun kielen syventävät taidot:Muokataan opiskelijan henkilökohtaisen suun­nitelman mukaan. Opiskelija oppii hallitsemaan jonkin valitun erityisalan sanaston ja osaa muokata kieltään erityisen hyvin jossain valitussa tilanteessa, esim. kirkko ja hengellinen viittomista, nuorten kieli, seminaarit ja tieteellinen viittominen, urheilu, teatteri.hallitsee jonkin valitun erityisalan sanaston ja osaa muokata kieltään erityisen hyvin jossain valitussa tilanteessa, esim. kirkko ja hengel­linen viittomisto, nuorten kieli, seminaarit ja tieteellinen viittominen, urheilu, teatteriTAIhallitsee jonkin muun viitotun kielen alkeet (suomenruotsalainen viittomakieli, ASL, BSL) ja osaa arvioida osaamistaan suhteessa tavoitteisiin. Mikäli haluat viittomakielen tulkiksi ja opiskella Humakin väyläopintoja (60 op = koulutuksen ensimmäisen vuoden opinnot), ota yhteys lehtori hanna.putkonen-kankaanpaa@humak.fi.HUOM! Kun olet tehnyt lukuvuoden ensimmäisen oston verkkokaupastamme, käy täyttämässä pakollinen lomake osoitteessa https://www.lyyti.in/HumakavoinAMK

Tulkkausala (AMK)

Monimuoto

Tulkki

Sulkeutuu: 31.05.2018

lue lisää

3

Yrittäjyys, 5 op

hinta: 75€

näytä tietoja

Opintojakso soveltuu kaikille yrittäjyydestä kiinnostuneille. Sen aikana tutustutaan realistisesti ja ymmärrettävästi yrittäjyyteen. Jakson aikana opit, kuinka hyvästä liikeideasta rakennetaan menestyksekäs ja toimiva yritys, ja miten laaditaan toteuttamiskelpoinen liiketoimintasuunnitelma. Yrittäjyys on yksi Humakin erikoisosaamisalueista. Olemme johtava luovan alan yrittäjien sparraaja ja kouluttaja Suomessa ja opiskelijamme ovat menestyneet kansallisissa yrittäjyyskilpailuissa.  Suosittelemme opintojakson rinnalle tarjoamiamme talous- ja markkinointikursseja.HUOM! Kun olet tehnyt lukuvuoden ensimmäisen oston verkkokaupastamme, käy täyttämässä pakollinen lomake osoitteessa https://www.lyyti.in/HumakavoinAMK 

Kulttuurituotanto (AMK)

Verkko

Kulttuurituottaja

Sulkeutuu: 31.05.2018

lue lisää

3

Kansalaistoiminnan perusteet, 5 op

hinta: 75€

näytä tietoja

Opiskelija:    

Tietää yhteiskunnallisia vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksia

Hahmottaa kansalaisyhteiskunnan kehityksen ja järjestötoiminnan erityispiirteet

Kykenee hyödyntämään kulttuurituottajan taitoja kansalais- ja järjestötoiminnassa

Hallitsee yhdistystoiminnan perusteet, kokoustekniikan ja lainsäädännön

Kykenee toimimaan monikulttuurisessa toimintaympäristössä.

Kulttuurituotanto (AMK)

Verkko

Sulkeutuu: 31.05.2018

lue lisää

3

Taiteen tuntemus, 5 op

hinta: 75€

näytä tietoja

Kulttuurituottaja on taiteen ja kulttuurin moniosaaja, joka tuntee eri taidelajeja ja seuraa taiteesta käytävää ajankohtaista yhteiskunnallista keskustelua. Opintojaksolla tutustutaan taiteeseen, tehdään vierailuja taiteen alan esityksiin ja pohditaan taiteen merkitystä yhteiskunnassa yleisemminkin.HUOM! Kun olet tehnyt lukuvuoden ensimmäisen oston verkkokaupastamme, käy täyttämässä pakollinen lomake osoitteessa https://www.lyyti.in/HumakavoinAMK

Kulttuurituotanto (AMK)

Verkko

Kulttuurituottaja

Sulkeutuu: 31.05.2018

lue lisää

3

Taidelajiin perehtyminen, 5 op

hinta: 75€

näytä tietoja

Opiskelija tutustuu jaksolla valitsemansa taiteenalan historiaan, toimintakulttuuriin ja oppii keskustelemaan, analysoimaan sekä kirjoittamaan siitä. Kulttuurituottaja on talouden ja kulttuurin moniosaaja, joka seuraa taidekentän tapahtumia ja taiteenalojen kehityksestä.HUOM! Kun olet tehnyt lukuvuoden ensimmäisen oston verkkokaupastamme, käy täyttämässä pakollinen lomake osoitteessa https://www.lyyti.in/HumakavoinAMK

Kulttuurituotanto (AMK)

Verkko

Kulttuurituottaja

Sulkeutuu: 31.05.2018

lue lisää

3

Kulttuuripolitiikka, 5 op

hinta: 75€

näytä tietoja

Missä tehdään päätökset kulttuurin rahoista? Kansalllinen, kunnallinen ja EU:n kulttuuripolitiikka määrittelee, millaisille kulttuurituotannoille myönnetään julkista tukea. Opintojaksolla tutustutaan kulttuurihallintoon yhteiskunnan eri tasoilla ja poliittisiin päätöksentekojärjestelmiin. HUOM! Kun olet tehnyt lukuvuoden ensimmäisen oston verkkokaupastamme, käy täyttämässä pakollinen lomake osoitteessa https://www.lyyti.in/HumakavoinAMK

Kulttuurituotanto (AMK)

Verkko

Kulttuurituottaja

Sulkeutuu: 31.05.2018

lue lisää

3

Projektitoiminta, 5 op

hinta: 75€

näytä tietoja

Opiskelija:

Tietää projektityöskentelyn erityispiirteet ja toimintatavat kulttuurituotannoissa

Osaa suunnitella, hallinnoida ja johtaa projekteja

Hallitsee tiimityöskentelyn menetelmiä.

Kulttuurituotanto (AMK)

Verkko

Sulkeutuu: 31.05.2018

lue lisää

3

Talouden toimintamekanismit, 5 op

hinta: 75€

näytä tietoja

Miten talous toimii? Mitä talouden tunnusluvut kertovat? Kuinka hankitaan sponsoreita? Opintojaksolla perehdytään kulttuurituotannon rahoitusmekanismeihin. Tutustutaan myös julkiseen ja voittoa tuottamattomaan rahoitukseen liittyvään lainsäädäntöön. Opitaan soveltamaan sponsoroinnin ja yritysyhteistyön käytäntöjä kulttuurituotannon alaan.Suosittelemme tämän talousosion opiskelemista viimeisenä talousopintojaksona.HUOM! Kun olet tehnyt lukuvuoden ensimmäisen oston verkkokaupastamme, käy täyttämässä pakollinen lomake osoitteessa https://www.lyyti.in/HumakavoinAMK

Kulttuurituotanto (AMK)

Verkko

Kulttuurituottaja

Sulkeutuu: 31.05.2018

lue lisää

3

Suomen kieli ja viestintä, 5 op

hinta: 75€

näytä tietoja

Opintojakso sisältää puhe- kirjoitus- ja ryhmviestintää. Puheviestinnässä 1 op opiskellaan vuorovaikutusta erilaisissa viestintätilanteissa (kuunteleminen ja havaintojen tekeminen). Harjoitellaan palautteen antamista ja vastanottamista, esiintymisjännityksen hallintaa, perustelemista ja vaikuttamista sekä havainnollistamisen taitoja. Kirjoitusviestintä 2 op: perehdyttää mm. AMK -kirjoittamiseen,  asiatyyliin, kielenhuoltoon sekä  verkkoviestintään ja sosiaaliseen mediaan.(sähköposti, nettietiketti ja blogikirjoittaminen). Opitaan lähdekäytännöt, tieteellisen tekstin piirteet  ja asiantuntijan tiedonhankinta (verkkokurssi). Ryhmäviestintä 2 op:tutustutaan erilaisiin ryhmiin ja  osallistumistapoihin sekä rooleihin ryhmäviestintätilanteissa. Perehdytään ongelmaratkaisu- ja päätöksentekotaitoihin sekä kokoustaidon ja neuvottelutaidon perusteisiin. HUOM! Kun olet tehnyt lukuvuoden ensimmäisen oston verkkokaupastamme, käy täyttämässä pakollinen lomake osoitteessa https://www.lyyti.in/HumakavoinAMK

Kulttuurituotanto (AMK)

Verkko

Kulttuurituottaja

Sulkeutuu: 31.05.2018

lue lisää

3

Toiminnan ja rahoituksen suunnittelu, 5 op

hinta: 75€

näytä tietoja

Miten rahoitusta ja varainhankintaa suunnitellaan? Miten laaditaan toimintasuunnitelma? Kuinka tuotantoyhteistyötä suunnitellaan? Tutustut kulttuuritoiminnan suunnittelun ja rahoituksen periaatteisiin ja opit soveltamaan rahoitusosaamistasi käytännössä. Koulutuksessa toteutetaan rahoitus valitussa projektissa, tuotannossa tai organisaatiossa.HUOM! Kun olet tehnyt lukuvuoden ensimmäisen oston verkkokaupastamme, käy täyttämässä pakollinen lomake osoitteessa https://www.lyyti.in/HumakavoinAMK

Kulttuurituotanto (AMK)

Verkko

Kulttuurituottaja

Sulkeutuu: 31.05.2018

lue lisää

3

Johtaminen, 5 op

hinta: 75€

näytä tietoja

Miten henkilöitä ja henkilöstöresursseja johdetaan? Mitä vaatimuksia esimiestyöskentelylle asetetaan? Millainen on johtajuus ja johtajan rooli kulttuurituotannoissa?Opinnoissa perehdytään johtamiseen teorioihin ja menetelmiin sekä käytännön esimiestyöskentelyn menetelmiin. Opintojakson suorittaminen kytketään Innovaatiotoiminnan perusteet ja käytännöt tai Syventävien suuntautumisopintojen suorittamiseen.HUOM! Kun olet tehnyt lukuvuoden ensimmäisen oston verkkokaupastamme, käy täyttämässä pakollinen lomake osoitteessa https://www.lyyti.in/HumakavoinAMK

Kulttuurituotanto (AMK)

Verkko

Kulttuurituottaja

Sulkeutuu: 31.05.2018

lue lisää

Opintokokonaisuudet

Jakso Nimi Koulutus Opetustapa Väyläopinto

2 - 3

Seikkailukasvatuksen opinnot, SKER 1 (2018), 20 op

hinta: 300€

näytä tietoja

Opintokokonaisuus avautuu verkkokaupassa 17.1.2018 kello 8.

Järjestö- ja nuorisotyö

Määrittelemätön

lue lisää

2

Kommunikaatiomenetelmien ohjaus ja puhevammaisten tulkkaus, 30 op

hinta: 300€

näytä tietoja

Viittomakielen tulkkien on lukuvuonna 2017–2019 mahdollista suuntautua puhevammaisten tulkkaukseen ja erilaisten kommunikaatiomenetelmien ohjaukseen. Kokonaisuus on 30 opintopisteen suuruinen. Sen suorittaminen kestää vuoden: keväästä 2018 kevääseen 2019.
Opinnot järjestetään Avoimen ammattikorkeakoulun opintoina. Ne integroidaan amk-tutkintoa suorittavien opiskelijoiden kanssa suoritettaviksi. Monimuoto-opinnot on mahdollista suorittaa työn ohella, vaikkakin kontaktijaksot ja etäopetussessiot ovat pakollisia.

MUISTA: kun olet ilmoittautunut opintojaksolle, käy täyttämässä henkilötietosi osoitteessa https://www.lyyti.in/HumakavoinAMK

Viittomakieli ja tulkkausala

Monimuoto

Sulkeutuu: 31.03.2018

lue lisää

3, 1-2

Seikkailukasvatus, SKER 2 (20 op) 2018 - 2019, 20 op

hinta: 300€

näytä tietoja

SKER 2 -opintokokonaisuus avautuu ostettavaksi 7.2.2018 kello 8. Huomaathan, että paikkoja on rajoitetusti, kun opintojakso avautuu. Sujuvan opintopolun tarjoamiseksi SKER 1 (2017)-opiskelijat saavat mahdollisuuden ilmoittautua opintojaksolle ennen sen avautumista.

Kokonaisuus muodostuu kahdesta kymmenen opintopisteen kokonaisuudesta, jotka opiskellaan samaan aikaan. Niihin ei voi ilmoittautua erikseen. Opintojaksot ovat: Seikkailukasvatus järjestö- ja nuorisotyössä (syventävä) sekä Seikkailukasvatuksen menetelmät (syventävä).

Seikkailukasvatuksellisten tavoitteiden määrittely kohderyhmän tavoitteet ja tarpeet huomioon ottaen
Aiemmin hankitun ammattitaidon syventäminen ja soveltaminen ammatillisiin tarkoitusperiin
Toiminnallisen prosessin suunnittelu uudessa toimintaympäristössä

Seikkailukasvatus antaa hyödyllisiä menetelmiä ja keinoja nuorten osallistamiseen, yhteisöllisyyteen ja haastaviin toimintaympäristöihin tutustumiseen. Syventävien 2-tason opintojen kokonaisuus muodostuu seikkailukasvatuksen menetelmäopinnoista sekä seikkailuja kasvatusopinnoista järjestö- ja nuorisotyössä.

Seikkailukasvatuksen menetelmät -opintojaksossa syvennytään seuraaviin menetelmiin ja taitoihin:

Vaellustaidot: talvivaellus, vuoristovaellus
Turvallisuustaidot: ympäristön hallinta, varustautuminen, köysipelastaminen, dokumentointi
Seikkailullisen ohjaustuokion suunnittelu ja toteuttaminen talviolosuhteissa
Toiminnallisen prosessin reflektointi ja soveltaminen maasto-olosuhteisiin.Opintojaksot käytyään opiskelija: Osaa järjestää vuoristoon sijoittuvan seikkailukasvatuksellisen tapahtuman ja ohjata prosessin,
Osaa huomioida osallisuuden ja yhteisöllisyyden näkökulmat vaativissa olosuhteissa;
Kykenee järjestämään itsenäisesti yksilön ja ryhmän tavoitteiden mukaista toimintaa ympäristöolosuhteet huomioon ottaen; Ymmärtää eri ohjaus- ja johtamistyylien merkityksen; Ymmärtää eri ryhmien erilaiset ohjausmenetelmät.

Seikkailukasvatus 2 koostuu kahdesta 10 opintopisteen kokonaisuudesta: Seikkailukasvatuksen menetelmät (syventävä) 10 op
Seikkailukasvatus järjestö- ja nuorisotyössä (syventävä) 10op

Opintojaksoja ei voi suorittaa erikseen, vaan ne muodostavat yhdessä 20 opintopisteen kokonaisuuden.

Opinnot on suunnattu ensisijaisesti kasvatuksen, nuorisotyön tai muun ohjaamisen ammattilaisille, jotka haluavat käyttää seikkailukasvatuksen menetelmiä ammatillisena työvälineenään. Opiskelun tarkemmista sisällöistä kerrotaan esitteessämme ja verkkosivuillamme.

Seikkailukasvatus antaa hyödyllisiä menetelmiä ja keinoja nuorten osallistamiseen, yhteisöllisyyteen ja haastaviin toimintaympäristöihin tutustumiseen. Syventävien 2-tason opintojen kokonaisuus muodostuu seikkailukasvatuksen menetelmäopinnoista sekä seikkailuja kasvatusopinnoista järjestö- ja nuorisotyössä.

Opiskelu syventää seikkailukasvatuksen laji- sekä tuottamistaitoja. Huomioon otetaan eri vuodenaikojen ja erilaisten toimintaympäristöjen tuomat haasteet. Opiskelija syventää osaamistaan turvallisen, ja tavoitteellisen kasvatus- ja ohjaustilanteen luomiseksi osallisuuden ja yhteisöllisyyden näkökulmat huomioiden. Opintojen keskiössä ovat prosessin johtamis-, ohjaus- ja turvallisuustaidot vaativissa olosuhteissa.

Seikkailukasvatuksellisten tavoitteiden määrittely kohderyhmän tavoitteet ja tarpeet huomioon ottaen
Aiemmin hankitun ammattitaidon syventäminen ja soveltaminen ammatillisiin tarkoitusperiin
Toiminnallisen prosessin suunnittelu uudessa toimintaympäristössä

Seikkailukasvatus antaa hyödyllisiä menetelmiä ja keinoja nuorten osallistamiseen, yhteisöllisyyteen ja haastaviin toimintaympäristöihin tutustumiseen. Syventävien 2-tason opintojen kokonaisuus muodostuu seikkailukasvatuksen menetelmäopinnoista sekä seikkailuja kasvatusopinnoista järjestö- ja nuorisotyössä.

Kansalaistoiminta ja nuorisotyö (AMK)

Monimuoto

lue lisää

Yrityspalvelut

Nimi Kuvaus Hinta

Coworking Travel Pass

Ratkaisu vaihtuviin tilatarpeisiin liikkuville yrityksille. Mahdollistaa pääsyn yhteisöllisiin työtiloihin kolmessa eri kohteessa ja kahdessa kaupungissa.

197.16 €

Info

Avoimen amk:n opinnot ovat kaikille avoimia. Opinnot maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä verkkokaupassamme.

Paljon opiskelevat maksavat maksimissaan 300 euroa yksittäisistä opintojaksoista. Kun olet käyttänyt 300 euroa verkkokaupassa, seuraavat opintojaksot ovat ilmaisia.

Alumnimme, työttömät ja eläkeläiset saavat yksittäisistä opintojaksoista 50% alennuksen (todiste alennusperusteesta vaaditaan). Saat alennukset vain, jos olet luonut tilin/kirjautunut kauppaamme ennen ostotapahtumaa. Emme myönnä alennusta jälkikäteen jo ostetuista opintojaksoista.

Alennukset tai maksukatto eivät koske opintokokonaisuuksia tai räätälöityjä opintojaksopaketteja (Ks. kaikki ehdot).

Tärkeä: Tilin luominen verkko-opiskelupalveluumme

Kun olet tehnyt ensimmäisen ostoksesi Humakin avoimen amk:n verkkokaupassa ja saanut siitä kuittauksen sähköpostiisi, mene osoitteeseen https://www.lyyti.in/avoinamk2016 ja täytä henkilötietosi. Tarvitsemme tietojasi, jotta voimme luoda sinulle tilin verkko-opiskelupalveluumme ja voit aloittaa opiskelusi.

Tili