Opetustapa: Monimuoto

Jaksolla 2, lukuvuonna 17-18
Arvostelu: 0-5

Vastaava opettaja: Outi Mäkelä

Yksikkö: Helsingin TKI-keskus (Ilkka)

150.00 

Loppuunmyyty

Opiskelija:Harjoitteluun orientoituminen: yksilöllinen, yhteisöllinen ja kulttuurinen orientoituminen eri asiakasryhmiin

Ymmärtää yksilöllisiä, kielellisiä ja kulttuurisia tekijöitä, jotka vaikuttavat huonokuuloisiin, kuuroutuneisiin ja kuurosokeisiin asiakkaisiin ja heidän kanssaan toimimiseen

Ymmärtää eri asiakasryhmien ja asiakkaiden tulkkaukselle asettamat yksilölliset vaatimukset

Osaa olla vuorovaikutuksessa eri asiakasryhmiin kuuluvien henkilöiden kanssa heidän käyttämällään kielellä ja/tai kommunikaatiomenetelmällä

Osaa ottaa huomioon kuurona syntyneiden SI-henkilöiden viestintä- ja vuorovaikutustilanteisiin liittyviä tulkkaustarpeita


Harjoittelu: tulkkaustoimeksiannot erilaisissa toimintaympäristöissä eri asiakasryhmille

Osaa toimia erilaisten tulkkaustoimeksiantojen näkökulmasta tarkoituksenmukaisella tavalla ja ottaa huomioon toimintaympäristöt ja toimintakulttuurit sekä eri asiakasryhmien vaihtelevat yksilölliset tarpeet

Osaa valmistautua erilaisiin sosiaaliseen ja yksityiselämään liittyviin toimeksiantoihin tarkoituksenmukaisella tavalla ja tehokkaasti

Osaa käyttää erilaisissa tulkkaustoimeksiannoissa sopivaa kieltä, kommunikaatiotapaa ja tulkkausmenetelmiä

Kykenee tunnistamaan, ennakoimaan, reagoimaan ja ratkomaan tulkkaustoimeksiantojen aikana vastaantulevia ongelmia ammattieettisesti kestävällä tavalla

Osaa keskustella ammattimaisesti ja esittää asiantuntijapuheenvuoron omasta työstä

Osaa toimia kuuroutuneiden ja kuurosokeiden alan organisaatioiden, asiantuntijoiden, asiakkaiden ja toimijoiden kanssa eettisesti kestävällä tavalla

Osaa tulkata suomalaisella viittomakielellä ja viitotulla puheella vapaaseen tilaan, rajoittuneeseen näkökenttään sekä taktiilisti

Osaa kuvailla fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista ympäristöä asiakkailleen

Hallitsee turvallisen opastamisen.

Verstasviikko

Harjoitteluun orientoituminen


Harjoitteluun orientoituminen

Yksilöllinen, yhteisöllinen ja kulttuurinen orientoituminen eri asiakasryhmiin

Huonokuuloiset, kuuroutuneet ja kuurosokeat yksilönä ja kielellisenä ja kulttuurisena ryhmänä

Kuurosokeat yhteisönä, kuurosokeat yksilöinä sekä kielellisenä ja kulttuurisen ryhmänä sekä huonokuuloiset

Kuurona syntyneet SI-henkilöt viittomakielentulkin asiakkaana


Harjoittelu

Tulkkaustoimeksiannot erilaisissa toimintaympäristöissä eri asiakasryhmille

Tulkin suunnittelu-, käytännön- ja arviointitaidot sekä sosiaaliset taidot

Eri asiakasryhmien edustajien tulkkaukselle asettamat yksilölliset vaatimukset kielen, kommunikaation, tulkkaus- ja muiden menetelmien osalta

Tulkkaustoimeksiannot erilaisissa toimintaympäristöissä eri asiakasryhmille

Huonokuuloisten, kuuroutuneiden ja kuurosokeiden tulkin käyttö (Huom! CI)

Harjoittelun analysointi, oman toiminnan arviointi ja reflektointi harjoitteluraportissa


Suuntautumisopintojen päättöseminaari

Viittomakielen tulkin työtä koskettavat ja siihen liittyvät työelämän pelisäännöt

Viittomakielen tulkin monet työyhteisöt

Hiljainen tieto viittomakielen tulkin työssä

Ammattieettisesti vaativat tilanteet viittomakielen tulkin työssä

Ammattitaito viittomakielen tulkin työssä

1-3 vuoden opintojaksot sekä tulkkauksen suuntautuminen 1 -opintojakso.

Info

Avoimen amk:n opinnot ovat kaikille avoimia. Opinnot maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä verkkokaupassamme.

Paljon opiskelevat maksavat maksimissaan 300 euroa yksittäisistä opintojaksoista. Kun olet käyttänyt 300 euroa verkkokaupassa, seuraavat opintojaksot ovat ilmaisia.

Alumnimme, työttömät ja eläkeläiset saavat yksittäisistä opintojaksoista 50% alennuksen (todiste alennusperusteesta vaaditaan). Saat alennukset vain, jos olet luonut tilin/kirjautunut kauppaamme ennen ostotapahtumaa. Emme myönnä alennusta jälkikäteen jo ostetuista opintojaksoista.

Alennukset tai maksukatto eivät koske opintokokonaisuuksia tai räätälöityjä opintojaksopaketteja (Ks. kaikki ehdot).

Tärkeä: Tilin luominen verkko-opiskelupalveluumme

Kun olet tehnyt ensimmäisen ostoksesi Humakin avoimen amk:n verkkokaupassa ja saanut siitä kuittauksen sähköpostiisi, mene osoitteeseen https://www.lyyti.in/avoinamk2016 ja täytä henkilötietosi. Tarvitsemme tietojasi, jotta voimme luoda sinulle tilin verkko-opiskelupalveluumme ja voit aloittaa opiskelusi.

Tili