Opetustapa: Monimuoto

Jaksolla 1, lukuvuonna 17-18
Arvostelu: Ei määrittelty
Työharjoittelu: 0

Vastaava opettaja: Hanna Putkonen-Kankaanpää

Yksikkö: Lähiopetus Helsingin TKI-keskus (Ilkka)

300.00 

Paikkoja jäljellä: 4

Viimeinen ilmoittautumispäivämärä: 13.09.2017

Opintokokonaisuuden tavoitteena on antaa opiskelijalle kirjoitustulkin pätevyys. Tämä opintokokonaisuus (30 op) on tarkoitettu opiskelijalle, joka ei ole viittomakielen tulkki eikä ole viittomakielen tulkin koulutuksessa.

Kirjoitustulkin pätevyyden saa suorittamalla yhteensä 30 opintopisteen mittaiset opinnot. Opintojaksojen sisällöt näet "kuvaus" -välilehdestä. Kontaktiajat. ks. Lähiopetusajat ja muut lisätiedot -välilehti
Opintokokonaisuudet:

 • Ammattilaiseksi kehittyminen ja ammatillisen kasvun prosessi 1/2 (4 op)
 • Ammattilaiseksi kehittyminen ja ammatillisen kasvun prosessi 2/2 (1 op): Ammattilaiseksi kehittyminen edellyttää opiskelijalta opintojen käytänteiden tuntemista. Tärkeinä seikkoina ovat oppimisympäristön, -alustan ja teknisten ohjelmien haltuunotto. Opintoihin kuuluu kontaktijaksoja ja itsenäisesti tai ryhmässä tehtäviä tehtäviä.
 • Tulkkaus 1: Tulkkauksen perusteet I: Johdatus tulkkaukseen (5 op): Kirjoitustulkkaus kuuluu yhtenä vaihtoehtona kuurotutuneiden, huonokuuloisten, kuurosokeiden ja kuurojen henkilöiden tulkkauspalveluun. Opintojen tavoitteena on oppia kirjoitustulkin lainsäädäntöön perustuvat tehtävät ja työtavat.
 • Tulkkaus 2: Tulkkauksen perusteet II: Ammatillisuus (5 op): Ammattisäännöstö luo pohjan kirjoitustulkin työhön liittyville eettiset ratkaisuille. Asiakasryhmän moninaisuus asettaa vaatimuksia tulkin osaamiselle. Oman työn reflektointi ja työyhteisön tuki vaikuttavat työhyvinvointiin. Kuurosokeiden asiakkaiden kanssa toimittaessa kirjoitustulkin on osattava kuvailun ja opastuksen perusteet sekä viittomakommunikaation alkeet. Kirjoitustulkkikoulutuksessa ei opiskelija saa pätevyyttä tulkata kuurosokeille asiakkaille.
 • Tulkkaus 3: Tulkkauksen perusteet III: Työelämäosaaminen (5 op): Tulkkaustoimeksianto edellyttää tulkilta ja tulkkaukselta erilaisten taitojen osaamista. Työ alkaa toimeksiannon vastaanottamisesta, etenee valmistautumisen yhteistyötaitojen myötä itse tulkkaukseen ja päättyy lopulta arviointiin.
 • Suuntautuminen 2: Kirjoitustulkkaus (10 op): Tulkkaustoimeksiantoja sen kaikkine kirjoitustulkin ammattiin liittyvine seikkoineen opitaan yhteistyössä työelämän kanssa. Opiskelijat verkostoituvat ammattilaisten kanssa, oppivat työelämää seuraten ja harjoittelevat kirjotustulkkausta aidoissa tilanteissa yhdessä ammatissa toimivan kirjoitustulkin kanssa. Opiskelijat määrittelevät itse tavoitteensa ja seuraavat kehitystään yhdessä koulutuksesta vastaavan lehtorin kanssa. Lopullinen koulutuksen aikana saavutettu taito osoitetaan päättökokeessa. Jotta opiskelija voi päästä tekemään kelan välittämiä tulkkaustoimeksiantoja, kun hänen kirjoitusnopeutensa ylittää 9000 lyöntiä puolessa tunnissa.

Osana opintoja opiskelijat suorittavat itsenäisiä opintoja Moodle verkkoympäristössä. Itsenäinen opiskelu tarkoittaa yksin tehtäviä ja ryhmässä suoritettavia tehtäviä.

Laitteet
Opiskelijalla on oltava oma tietokone (kannettava tai tabletti) ja siinä Word-ohjelma. Opiskelijan on osattava käyttää ohjelmaa, koulutuksessa ei opeteta sen perusteita. Tietokoneessa pitää olla irrallinen näppäimistö, tai se on voitava liittää siihen. Jos opiskelijalla ei ole irrallista näppäimistöä ennen ensimmäistä kontaktipäivää, se kannattaa hankkia vasta tuon päivän jälkeen (näppäimistön ominaisuuksista keskustellaan kyseisenä päivänä).

Tietokone tulee olla mukana koulutuspäivinä tai mikäli se on mahdotonta, sen puuttumisesta pitää etukäteen ilmoittaa opettajalle.

Kontaktipäivät syksyllä 2017:
 • 13.–15.9.2017 TKI-Ilkka, Helsinki
 • 9.11.2017 webinaari (omalla tietokoneella missä tahansa)
 • 1.12.2017 varaus kontaktipäivälle, vain tarvittaessa, ilmoitetaan marraskuun alussa
 • 4.–5.12.2017 TKI-Ilkka, Helsinki
 • Kevään kontaktipäivät ilmoitetaan viimeistään joulukuun alussa 2017.

Info

Avoimen amk:n opinnot ovat kaikille avoimia. Opinnot maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä verkkokaupassamme.

Paljon opiskelevat maksavat maksimissaan 300 euroa yksittäisistä opintojaksoista. Kun olet käyttänyt 300 euroa verkkokaupassa, seuraavat opintojaksot ovat ilmaisia.

Alumnimme, työttömät ja eläkeläiset saavat yksittäisistä opintojaksoista 50% alennuksen (todiste alennusperusteesta vaaditaan). Saat alennukset vain, jos olet luonut tilin/kirjautunut kauppaamme ennen ostotapahtumaa. Emme myönnä alennusta jälkikäteen jo ostetuista opintojaksoista.

Alennukset tai maksukatto eivät koske opintokokonaisuuksia tai räätälöityjä opintojaksopaketteja (Ks. kaikki ehdot).

Tärkeä: Tilin luominen verkko-opiskelupalveluumme

Kun olet tehnyt ensimmäisen ostoksesi Humakin avoimen amk:n verkkokaupassa ja saanut siitä kuittauksen sähköpostiisi, mene osoitteeseen https://www.lyyti.in/avoinamk2016 ja täytä henkilötietosi. Tarvitsemme tietojasi, jotta voimme luoda sinulle tilin verkko-opiskelupalveluumme ja voit aloittaa opiskelusi.

Tili