Kohti sosiaalisesti kestävämpää elävän musiikin alaa ja populaarimusiikin yleisötilaisuuksia

Raidallinen kukkaruukku, josta kasvaa kolmilehtinen kasvi.

Kulttuurituotannon koulutuksen opiskelija Viivi Rapon opinnäytetyö tutkii sosiaalisen kestävyyden nykytilaa populaarimusiikin yleisötilaisuuksissa sekä kartoittaa hyviä käytänteitä, joilla sosiaalista kestävyyttä edistetään elävän musiikin alalla.

Miten toteuttaa populaarimusiikin yleisötilaisuudet sosiaalisesti kestävästi

Opinnäytetyössä selvitetään, mitä pitää tehdä, jotta elävän musiikin ala toimii tulevaisuudessa sosiaalisesti kestävämmin. Työn tilaajana toimi musiikkitapahtumien ja niiden järjestäjien etujärjestö LiveFIN ry.

Opinnäytetyö kantaa nimeä “Sosiaalinen kestävyys populaarimusiikin yleisötilaisuuksissa. Sosiaalisen kestävyyden sisältämät teemat, kuten tasa-arvon, yhdenvertaisuuden, monimuotoisuuden ja saavutettavuuden edistäminen sekä eriarvoisuuden, syrjinnän ja häirinnän vähentäminen ovat herättäneet viime vuosina keskustelua sekä elävän musiikin sisäisessä että julkisessa keskustelussa.

Kehittämisehdotuksia tilaajalle LiveFIN ry:lle

Työssä esitetään kehittämisehdotuksia elävän musiikin toimijoille sekä työn tilaajalle LiveFIN ry:lle. LiveFIN ry kokee työn nykytila-analyysin ja konkreettisten kehittämisehdotusten vastaavan erinomaisesti yhdistyksen tarpeita, ja vahvistavan elävän musiikin alalla vallitsevia näkemyksiä siitä, minkälaisiin toimiin sosiaalisen kestävyyden edistämiseksi tulee seuraavaksi ryhtyä.

Lisätietoja:

Viivi Rapo
puh. 040 8290 249
viivi.rapo@hotmail.fi

______________________________________________________________________________

  • Opinnäytetyö: Sosiaalinen kestävyys populaarimusiikin yleisötilaisuuksissa
  • Tekijä: Viivi Rapo
  • Tilaaja: LiveFIN ry
  • Julkaisupäivämäärä: 11/2021
  • Koulutus: Kulttuurituottaja (AMK), Kulttuurituotannon koulutus (240 op)
  • Theseus-linkki