12.12.2016 klo. 13 - 12.12.2016 klo. 16.30
Valkea Talo

Ilmoittautuminen: 16.11.2016 - 02.12.2016 klo. 23.59
Ilmoittaudu mukaan

Järjestö- ja nuorisotyöPääkaupunkiseudun alueyksikkö

Ilmoittaudu Ihmisoikeusperustaisen nuorisotyön tulevaisuus - seminaariin
Mitkä ovat tulevaisuuden haasteet ja mahdollisuudet ihmisoikeusperustaisessa nuorisotyössä?
Mitä voimme konkreettisesti tehdä yhteistyön lisäämiseksi eri toimijoiden välillä?

 

Tervetuloa kuulemaan kokeiluista, joita on toteutettu Kanuunan ja Humakin yhteistyössä toteutettujen Ihmisoikeuskasvatuksen kouluttajaopintojen yhteydessä! Haluamme koota yhteen sektorirajat ylittäen ihmisoikeuskasvatusta nuorisotyössä tekevät tahot, sekä yhteisöpedagogiopiskelijat. Tavoitteenamme on vahvistaa ihmisoikeusperustaista nuorisotyötä keskustelemalla tulevaisuuden haasteista ja mahdollisuuksista sekä jakamalla kokemuksia jo toteutuneista kokeiluista.