30.11.2016 klo. 17 - 30.11.2016 klo. 19
Humakin TKI-keskus Ilkka, Valkea talo

TulkkausalaTKI-Ilkka

Humak on mukana oikeustulkkauksen erikoistumiskoulutuksen kehittäminen –hankkeessa (O-ERKO) neljän muun korkeakoulun kanssa. Humak järjestää oikeustulkkauksen erikoistumiskoulutuksen suunnittelusta ja ideoinnista kiinnostuneille tulkkausalan toimijoille keskustelutilaisuuden 30.11.2016 klo 17.00-19.00 Valkeassa talossa.

Oletko kiinnostunut oikeustulkkauksen koulutuksen kehittämisestä?

Tule kertomaan näkemyksiäsi ja kokemuksiasi oikeustulkkauksesta, ideoimaan ja keskustelemaan oikeustulkkauksen erikoistumiskoulutuksen tarpeista ja sisällöistä

Keskustelutilaisuus 30.11.2016 klo 17.00-19.00

Humanistinen ammattikorkeakoulu, Valkea Talo, Ilkantie 4, Helsinki

Humak ja oikeustulkkauksen erikoistumiskoulutuksen kehittäminen –hanke (O-ERKO) kutsuvat oikeustulkkauksen erikoistumiskoulutuksen suunnittelusta ja ideoinnista kiinnostuneet tulkkausalan toimijat, viittomakielen-, kirjoitus- ja puhevammaisten tulkit keskustelemaan suunnitteilla olevasta oikeustulkkauksen erikoistumiskoulutuksesta.

Oikeustulkkauksen erikoistumiskoulutuksen kehittäminen –hanke

Tällä hetkellä oikeustulkkauksen koulutustarjonta korkeakouluissa on vähäistä. Koulutus on riittämätöntä suhteessa oikeustulkkausosaamisen kasvavaan tarpeeseen. Oikeustulkkauksen erikoistumiskoulutukselle on tarvetta ja kysyntää.

Tampereen yliopisto, Humanistinen ammattikorkeakoulu, Helsingin yliopisto, Turun yliopisto, Vaasan yliopisto ja Diakonia-ammattikorkeakoulu yhteishankkeessa O-ERKO, oikeustulkkauksen erikoistumiskoulutuksen kehittämishanke, suunnittelevat oikeustulkkauksen 35 opintopisteen koulutusta.

Koulutus on suunnattu viittomakieli-, puhevamma- ja kirjoitustulkkien lisäksi myös puhuttujen kielten tulkeille.

Hanketta rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Lisää hankkeesta http://www.uta.fi/ltl/o-erko.html

Koulutusta suunnitellaan yhteistyössä työelämän toimijoiden kanssa.

Tilaisuudessa on yleisötulkkaus suomen kieli – suomalainen viittomakieli.

Lämpimästi tervetuloa keskustelutilaisuuteen!

Ilmoittautuminen viimeistään 24.11.2016 https://www.lyyti.fi/reg/oikeustulkkauskeskustelu

Tilaisuudessa on tarjolla pientä purtavaa. Ilmoita erikoisruokavalio ilmoittautumisen yhteydessä.

Tiedustelut keskustelutilaisuudesta:

Aila Mikkola, Humanistinen ammattikorkeakoulu  aila.mikkola@humak.fi

Lisätietoja hankkeesta

projektipäällikkö Anneli Sorkio, Tampereen yliopisto anneli.sorkio@staff.uta.fi ja

Hanna Putkonen-Kankaanpää, Humanistinen ammattikorkeakoulu hanna.putkonen-kankaanpaa@humak.fi

 

 

 

Perille Haagaan Ilkantie 4, Helsinki löytää www.reittiopas.fi avulla.