h

04.11.2014 - 31.07.2020
Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak)

Ilmoittautuminen: 01.11.2014 - 31.07.2020 klo. 16
Ilmoittaudu mukaan

Järjestö- ja nuorisotyö Pääkaupunkiseudun alueyksikkö

Opinnäytetyö ja kehittämistyö ovat laajoja 30 op:n tehtäviä, joissa kehitetään organisaatioiden toimintaa ja työtapoja.
Onko sinulla tai työpaikallasi tarve kehittää toimintaa?
Tarjoa opinnäytetyöprojektia tai kehittämistehtävää Humakin opinnäytetyöksi alla olevalla lomakkeella, tai mikäli sinulla on kysyttävää, ole suoraan yhteydessä meihin.
Opinnäytetyöt ovat pienimuotoisia työelämän kehittämistehtäviä. Kirjallisen osuuden lisäksi ne voivat sisältää jonkin konkreettisen tuotteen esimerkiksi käännöksen, oppimateriaalin, käsikirjan tai ohjeistuksen, kehittämissuunnitelman.
Opinnäytetyön laajuus on 30 opintopistettä, joka vastaa laskennallisesti 810 tunnin työmäärää. Tilaajat maksavat yleensä palkkion tai palkkaavat opinnäytetyöntekijän organisaatioonsa projektin ajaksi. Tämä vaikuttaa positiivisesti sekä opiskelijan motivaatioon että tehdyn työn laatuun.
Esimerkkejä Humakin opiskelijoiden tekemistä kehittämistehtävistä löydät ammattikorkeakoulujen verkkokirjastosta Theseuksesta.
Terveisin
Järjestötyö ja nuorisotyö, Reijo Viitanen, reijo.viitanen@humak.fi, +358 400 349 265
Kulttuurituotanto Arto Lindholm, arto.lindholm@humak.fi, +358 400 349 386
Viittomakieli ja tulkkaus, Zita Kóbor-Laitisen, zita.kobor-laitinen@humak.fi, +358 504 119 597 tai Hanna-Kaisa Turja, hanna-kaisa.turja@humak.fi, +358 400 349 322