04.11.2014 - 31.07.2020
Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak)

Ilmoittautuminen: 01.11.2014 - 31.07.2020 klo. 16
Ilmoittaudu mukaan

Järjestö- ja nuorisotyöPääkaupunkiseudun alueyksikkö

Opinnäytetyö ja kehittämistyö ovat laajoja 30 op:n tehtäviä, joissa kehitetään organisaatioiden toimintaa ja työtapoja.
Onko sinulla tai työpaikallasi tarve kehittää toimintaa?
 
Tarjoa opinnäytetyöprojektia tai kehittämistehtävää Humakin opinnäytetyöksi alla olevalla lomakkeella, tai mikäli sinulla on kysyttävää, ole suoraan yhteydessä meihin.
 
Opinnäytetyöt ovat pienimuotoisia työelämän kehittämistehtäviä. Kirjallisen osuuden lisäksi ne voivat sisältää jonkin konkreettisen tuotteen esimerkiksi käännöksen, oppimateriaalin, käsikirjan tai ohjeistuksen, kehittämissuunnitelman.
 
Opinnäytetyön laajuus on 30 opintopistettä, joka vastaa laskennallisesti 810 tunnin työmäärää. Tilaajat maksavat yleensä palkkion tai palkkaavat opinnäytetyöntekijän organisaatioonsa projektin ajaksi. Tämä vaikuttaa positiivisesti sekä opiskelijan motivaatioon että tehdyn työn laatuun.
 
Esimerkkejä Humakin opiskelijoiden tekemistä kehittämistehtävistä löydät ammattikorkeakoulujen verkkokirjastosta Theseuksesta.
 
Terveisin
 
Järjestötyö ja nuorisotyö, Reijo Viitanen, reijo.viitanen@humak.fi, 020 7621 265
Kulttuurituotanto Arto Lindholm, arto.lindholm@humak.fi, 020 7621 386

Viittomakieli ja tulkkaus, Päivi Rainò, paivi.raino@humak.fi, 020 7621 298