05.04.2017 klo. 09 - 06.04.2017 klo. 15
Humanistinen ammattikorkeakoulu, Helsingin TKI-keskus, Ilkantie 4, Liikkumo B 1.13

Järjestö- ja nuorisotyö Humakin pääkaupunkiseudun yksikkö

Mitä on järjestö- ja nuorisotyö nyt? Tervetuloa keskustelemaan ajankohtaisista aiheista ja kuulemaan esittelyjä valmistuvien yhteisöpedagogien (ylempi AMK) opinnäytetöistä

Humanistisen ammattikorkeakoulun kuudennessa Järjestö- ja nuorisotyö nyt -seminaarissa käsitellään ajankohtaisia toimialojemme  kehittämiskysymyksiä ja tulevaisuuden avauksia. Yhteisöpedagogikoulutuksen laajentuessa ja kehittyessä sen merkitys toimialojemme kehittämistyössä korostuu. Nyt valmistuvien yhteisöpedagogien (YAMK) opinnäytetöissä käsitellään ennakkoluulottomasti ja raikkaasti kehittämiskysymyksiä ja etsitään niihin päteviä ratkaisuja.

Seminaari on maksuton ja osallistua voi valitsemiinsa teemoihin.

Voit seurata seminaaria Humakin Facebook sivuilla. Viritimme verkkokameran.

OHJELMA

KESKIVIIKKO 5.4.2017

8.30                  Ilmoittautuminen

8.40–9.00      Seminaaripäivän avauspuheenvuoro, rehtori Tapio Huttula, Humak

9.00-10:30 Teema 1: Yhteisöpedagogit kehittämistyön ytimessä

Järjestö- ja nuorisotyö kehittyvät ja liikkuvat moneen suuntaan. Millaisissa kehittämistehtävissä yhteisöpedagogit työskentelevät? Millaisia osaamisvaatimuksia digitaalisuus tuo mukanaan? Miten ihminen ja hänen osaamisensa muuttuu tässä mukana? Millaisia merkityksiä järjestö- ja nuorisotyön toimialan keskeisille tehtävät sisältävät ja miten ne muuttuvat?

Avainsanat: digitalisaatio, digiagenda, palvelumuotoilu, merkitykset ja osallistaminen

Esittelijät: Mette Aatinen, Eevi-Mari Aziadzo ja Jarmo Laitinen

10.40–10.50  tauko

10.50–12.30  Teema 2: Toimivat verkostot

Verkostojen toiminta ja johtaminen, vuorovaikutus ja luottamus verkostoissa. Mitä toimiva verkostoyhteistyö on ja miten sitä kehitetään? Millaisia toiminnan muotoja tarvitaan osallistavassa toimintatavassa? Onko edessämme verkostoyhteistyön tuho vai uusi uho? Avainsanat: verkostoyhteistyö, luottamus, vuorovaikutus ja johtaminen.

Esittelijät: Merja Kuusimaa, Ari Näätsaari, Virpi Reynders ja Mia Vettenranta

12.30–13.40  lounas (omakustanteinen)

13.40–15.20  Teema 3: Kohtaamisia monimutkaisessa maailmassa

Voimaannuttava kohtaaminen vaatii toiminnallista myönteisen tunnistamisen työotetta. Miten elämme ja työskentelemme ihmisyyttä kunnioittavasti ja vahvistaen uskoa nuoren omaan kyvykkyyteen? Siellä missä on osallisuutta, toimijuutta ja vertaisuutta, on mahdollisuus muutokseen.

Avainsanat: taidelähtöiset menetelmät, yhteisöllisyys, myönteinen tunnistaminen, sosiaalinen vahvistaminen ja kohtaaminen.

 Esittelijät: Jenni Hernelahti, Anne Korhonen ja Minna Sirviö

15.20–15.40  Päivän yhteenveto ja päätös, johtaja Elina Ylikoski, Humak

TORSTAI 6.4.2017

8.30                  Ilmoittautuminen

8.40–9.00     Seminaaripäivän avauspuheenvuoro

9.00-10:30     Teema 4: Kehittämistarpeita tunnistamassa ja tuloksia arvioimassa

Kehittämistarpeiden ennakkoluuloton tunnistaminen on edellytyksenä kestäville tuloksille kehittämistyössä. Millaisia tarpeita erilaisilla kohderyhmillä on ja miten ne muuttuvat? Miten työmuotoja kehitetään näiden tarpeiden mukaisesti? Miten kestävät tulokset pystytään näyttämään toteen?

Avainsanat: nuorisotyön kehittäminen, osallisuus ja yhteistyö.

Esittelijät: Pirjo Lehtinen, Marjo Majlund ja Kristiina Salo

10.30–10.40  tauko

10.40–12.20  Teema 5: Kohtaamisen tärkeys nuorisotyön kentällä

Nuorisotyön kehittäminen mahdollistaa kohtaamisia moninaisissa toimintaympäristöissä. Kerromme, millaisissa erilaisissa toimintaympäristöissä kehittämistä voidaan toteuttaa. Lisäksi avaamme, kuinka kehitämme laadukasta nuorisotyötä kohtaamisten avulla.

Avainsanat: nuorisotyö, yhteisö, kohtaaminen ja yhteisöllinen kehittäminen

Esittelijät: Lari Lyytikäinen, Tiina Papunen ja Jaana Petäjoki

12.20–13.20  lounas (omakustanteinen)

13.20–14.30 Teema 6: Yhteisöpedagogien kehittyvät toimintaympäristöt

Järjestö- ja nuorisotyön toimintaympäristöt moninaistuvat ja muuttuvat jatkuvasti. Millaisia työmuotoja tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa? Miten toimintatapoja ja -rakenteita on kehitettävä? Miten vastuukysymykset jäsentyvät uudelleen?

Avainsanat: yhteisöllinen kehittäminen, nuorisotyö, vastuullinen toiminta ja uudet avaukset.

Esittelijät: Jenni Heinonen ja Sanna Kyriopoulos

14.30-14.45    Seminaarin yhteenveto ja päätös, yliopettaja Merja Kylmäkoski, Humak

Lisätietoja:

yliopettaja Reijo Viitanen p. 020 7621 265, reijo.viitanen@humak.fi