15.03.2017 klo. 08 - 31.10.2017 klo. 15
Helsinki ja Nurmijärvi

Ilmoittautuminen: 15.03.2017 klo. 08 - 20.04.2017 klo. 15
Ilmoittaudu mukaan

YHTEISÖPEDAGOGI (AMK, MONIMUOTOTOTEUTUS) VALINTAKOKEEN ESITIETOLOMAKE
 • Yhteisöpedagogi (AMK), monimuotototeutus (Helsinki ja Nurmijärvi)
Täytä tämä esitietolomake huolellisesti ja toimita esitiedot liitteineen 20.4.2017 klo 15.00 mennessä. Huomioi, että voit käyttää lomakkeen täyttämiseen enintään 40 minuuttia. Halutessasi voit kopioida avokenttävastauksiin vastaustekstin erillisestä kirjoitusohjelmasta, esim. word.
Tarkastamme ja laskemme tässä lomakkeessa ilmoitetun työkokemuksen ja alasuuntautuneisuuden osana valintakoetta. Voidaksesi tulla valituksi monimuotokoulukseen, tulee sinun saada näistä osioista yhteensä vähintään 30 pistettä (max 50 p.).
 
Varsinainen yhteishakulomake tulee täyttää ajalla 15.3.–5.4.2017 (kello 15.00) osoitteessa www.opintopolku.fi. 
 
Valintakokeen pisteytys (yhteensä max 100 pistettä)
 • valintakoetehtävät (max 50 p)
 • työkokemus ja/tai alasuuntautuneisuus (yhteensä max 50 pistettä)
ALAKOHTAINEN TYÖKOKEMUS JA ALASUUNTAUTUNEISUUS (max 50 p)
TYÖKOKEMUS Työkokemuspisteitä annetaan koulutukseen soveltuvasta järjestö-, nuoriso- ja opetus- tai kasvatusalan työkokemuksesta. Voit ilmoittaa sellaisen työkokemuksen, jonka olet hankkinut vähintään 18-vuotiaana, ja joka kertyy 31.7.2017 mennessä. Alakohtaisesta työkokemuksesta annetaan pisteitä siten, että 2 kuukautta työkokemusta tuottaa 1 pisteen. Muunna osa-aikatyö kokoaikaiseksi ennen lomakkeelle merkitsemistä niin, että 150 tuntia tai 20 täysimittaista työpäivää (vähintään 7 tuntia päivää kohti) vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Työkokemukseksi ei lueta työharjoittelua eikä työssä oppimista, jos ne sisältyvät suoritettuun tutkintoon. Äitiys- ja vanhempainvapaa lasketaan työkokemukseksi, jos olet niiden aikana työsuhteessa mutta varusmiespalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa.
 
Voit ilmoittaa vain työkokemuksen, josta sinulla on esittää työnantajan todistus (työtodistus tai nimikirjanote, työsopimuksen kopio ei riitä todistukseksi). Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL- (yrittäjäeläkevakuutus)-vakuutettu. Liitä todistuskopiot.
 
LUOTTAMUSTEHTÄVÄT Merkitse toimialan pitkäkestoisiin ammatillisiin työtehtäviin rinnastettavissa olevat tai vapaaehtoistoimintaan liittyvät luottamustehtävät, joissa olet toiminut tai toimit edelleen (huomioidaan 31.7. saakka).  Esimerkiksi järjestöjen ja/tai kasvatuksen ja ohjauksen vastuulliset ja pitkäkestoiset luottamustehtävät tai projektien johtaminen/koordinointi. Huomioon otetaan yhden vuoden yhtäjaksoinen toiminta, joka on tapahtunut viimeisen 10 vuoden aikana (1 vuosi = 1 piste). Liitä todistuskopiot.
 
SOVELTUVAT AMMATTIKORKEAKOULUOPINNOT (tutkinnot, osaopinnot, avoin AMK)
Ammattikorkeakoulussa suoritetut humanistisen ja kasvatusalan opinnot ja yhteisöpedagogitutkinnon sisältöjä vastaavat lähialan amk-opinnot (5 opintopistettä = 2 pistettä). Liitä todistuskopiot tai opintorekisteriote.
 
MUUT YHTEISÖPEDAGOGITUTKINTOON SOVELTUVAT KORKEAKOULUOPINNOT (yhteiskunta- ja kasvatustieteet, psykologia, sosiaalipsykologia ja -pedagogiikka, erityispedagogiikka, opettajan pedagogiset opinnot, luokanopettaja- tai aineenopettajaopinnot, erityisopettaja- tai opinto-ohjaajaopinnot)
(5 op = 2 pistettä, 15 op = 6 pistettä, 25 op tai enemmän = 10 pistettä). Liitä todistuskopiot tai opintorekisteriote.
 
MUUT ASIAT JOIHIN HALUAT VEDOTA (ei pisteytetä)

 

Työkokemusesimerkkejä
 • Humanistinen ja kasvatusala: nuorisotyön tai järjestötyön toimiala, opetus- ja kasvatusalan työ
 • Nuorisotyö: ohjaus, kasvatus, koordinointi, kehittäminen, johtaminen ja niihin rinnastettavissa oleva työ
 • Järjestötyö: järjestötyötoimialalla toiminnanohjaus, koordinointi, kehittäminen ja johtaminen ja viestintä, organisointi (ei toimistotyö)
 • Lasten parissa tehty työ eri toimintaympäristöissä (päiväkoti, ip-kerhot, päivähoito)
 • Liikunnanohjaukseen liittyvä työ eri toimintaympäristöissä
 • Sosiaalityönluonteinen työ eri kasvatuksen ja lasten ja nuorten ohjauksen sekä terapian parissa (ei sairaanhoitoon liittyvät tehtävät, hoitotyö, sairaanhoito laitoksissa jne.)
 • Terveyteen liittyvä ennaltaehkäisevä kasvatus- ja ohjaustyö, terveyden edistäminen tai kuntouttava työ (esim. A-klinikalla tehtävä työ)
 • Erityisryhmien ja erityisen tuen tarpeessa olevien parissa tehty kasvatus- ja ohjaustyö
 • Kouluissa ja oppilaitoksissa tehty työ (koulunkäyntiavustaja, opetus- ja kasvatustyö)
 • Seurakunnissa tehty kasvatus- ja ohjaustyö lasten ja nuorten parissa
 • Kaikki kasvatus- ja ohjaustyö perhekotiympäristössä
Luottamustehtävä esimerkkejä (jatkuvuus ja säännöllisyys)

 • Hallituksen pj, vpj tai jäsen
 • Jaostot ja toimikunnat
 • Vertaisohjaaja vapaaehtoistyössä
 • Kokemusasiantuntijana toimiminen
 • Vapaaehtoistehtävät (jatkuvuus, säännöllisyys)
 • Luottamusmiestehtävät
 • Julkishallinnon luottamustehtävät toimialalähtöisesti (nuorisolautakunta, koulutus- ja sivistyslautakunta jne.)
 • Kasvatuksen ja ohjauksen piirissä erilaisten ryhmien ohjaus sekä valmennus

Valintakokeet
 
Valintakokeet järjestetään ajalla 31.5-1.6.2017 Helsingissä ja Nurmijärvellä. Valintakoe on hakijalle yksipäiväinen. Mikäli hakija on hakenut enemmän kuin yhteen Humakin monimuotokoulutukseen riittää, että hän suorittaa valintakokeen hakutoiveista ylimmäisenä olevassa toimipaikassa. Valintakokeeseen lähetetään kutsu sähköpostilla.

 
Valintakokeiden pisteytys on seuraava (yhteensä max 100 pistettä):
 
Mikäli täytät tälle palautuslomakkeelle sähköpostiosoitteesi, saat palautuksesta kuittauksen sähköpostilla. Sähköpostissa on “Muokkaa tietojasi” -linkki, jonka kautta pääset tuomaan uuden version lataamastasi ennakkotehtävästä palautusajan puitteissa. Uusi ennakkotehtävä korvaa järjestelmässämme vanhan tehtäväsi.
 
Mikäli sinulla on kysyttävää tai ongelmia, ota yhteys Humanistisen ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin:
hakijapalvelut@humak.fi, puh. 020 7621 300, Ilkantie 4, 00400 Helsinki.
 
OHJE: Täytä tämä esitietolomake huolellisesti ja lähetä se viimeistään 20.4.2017 klo 15.00 mennessä liitteineen. Mikäli et voi palauttaa liitteitä sähköisesti, pyri kuitenkin täyttämään tämä sähköinen lomake ja kerro lomakkeen kyseisessä vastauskohdassa (esim. työkokemus), että palautat kyseiset liitteet maapostilla / tuot hakijapalveluihin määräaikaan mennessä (oltava perillä). Mikäli et voi täyttää sähköistä lomaketta, tulosta lomake ja täytä se sekä lähetä/tuo täytetty lomake liitteineen Humakin hakijapalveluihin. Mitään liitteitä ei tule lähettää suoraan hakukampuksille. 

Palautus- ja käyntiosoite: Humakin hakijapalvetut, Ilkantie 4, 00400 Helsinki. Laita kuoreen merkintä “Yhteisöpedagogi monimuoto liitteet”.

 
Valintakoekutsu lähetetään kaikille hakukelpoisille hakijoille Opintopolun hakulomakkeella ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen.

Ilmoittautumislomake valintakokeisiin aukeaa valintakoekutsujen lähetyspäivänä. Voit ilmoittautua valintakokeisiin heti valintakoekutsun saatuasi.