Anu Gustafsson, kulttuurituottaja

Anu Gustafsson

Anu Gustsafsson opiskeli kulttuurituottajaksi Turussa.

Kulttuurituottajan työssä

pidän siitä, että saan päivittäin tutustua erilaisiin ihmisiin ja yhdistyksiin yli maakuntarajojen. Koen tekeväni tärkeää työtä maaseudun elävöittämisen parissa.

Kulttuurituotannon opiskelusta

on hyötyä erilaisten hanke-ehdotusten käsittelyssä, sillä voin realistisesti arvioida niiden toteutusmahdollisuuksia tuottajan näkökulmasta käsin.

Kulttuurituottajan ammatti

tuli esiin erilaisissa testeissä, kun harkitsin uranvaihtoa laskentatoimesta ihmisten pariin.

Humakissa

oli hyvä olla opiskelijana, koska se on riittävän pieni. Lehtorit välittivät aidosti opiskelijoista ja olivat henkilökohtaisestikin kiinnostuneita siitä, miten opiskelijalla menee.

Työelämänkin näkökulmasta

opiskelut tuntuivat mielekkäiltä. Varsinkin loppu-vaiheen opintoja pystyi tarkastelemaan laajemmasta näkökulmasta.

Erityisesti minulle jäi mieleen

Projektityön ja johtamisen kurssi, josta sain eväitä itsensä johtamiseen sekä sain hyvän yleiskäsityksen projektien kehittämisestä.
Aikuisopiskelijat tuovat opetukseen valaisevia käytännön esimerkkejä, sillä he voivat ammentaa työkokemuksestaan.

Anu Gustafssonin mukanaolo kurssilla antoi todella paljon muille opiskelijoille, kertoo lehtori Iina-Maria Piilinen.

Omassa työssään Anu haluaa kannustaa

kulttuurialan ihmisiä ja järjestöjä kehittämään ja hankkeistamaan ideoitaan. Itsekin hän on aktiivinen kulttuurin parissa muun muassa olemalla mukana hankkeessa, jossa vanhaa ruukkimiljöötä elävöitettiin kulttuurin avulla.

www.ykkosakseli.fi