Kalle Pakarinen – palvelukodin vastuuhenkilö ja musiikkimies Kuopiosta

Kalle valmistui yhteisöpedagogiksi (AMK) Humakin Joensuun kampukselta keväällä 2005. Nyt hän työskentelee kehitysvammaisten aikuisten palvelukodin vastuuhenkilönä, käytännössä esimiehenä ja ohjaajana.

Valmistumisen jälkeen Kalle toimi 1,5 vuoden ajan ala-asteen opettajan sijaisena 5.-6.-luokilla Kuopiossa. Työhön liittyi vahvasti myös musiikki: musiikkituntien pitoa, lasten bänditoiminnan ohjausta ja musiikki välituntitoimintana. Opettajan sijaisuus opetti paljon vastuullisuudesta ja syvensi ohjaamisen taitoja.

– Opettajan pestin jälkeen olin ohjaajana yksityisessä lastensuojelulaitoksessa Juankoskella puoli vuotta. Ohjaajan rooli oli olla kasvattajana, ja työ haastoi minua ammatillisesti. Se sai myös miettimään, miten hyvin yhteiskunnan päättäjät ymmärtävät lasten ja nuorten hätää. Lastensuojelustyöstä siirryin vuonna 2007 nykyiseen työpaikkaani, Perhe- ja palvelukodit Suomalainen Oy:hyn, jossa olen nyt ollut siis viisi ja puoli vuotta.

Työssä tarvitaan ihmistuntemusta, ohjausosaamista ja taitoa kuunnella

Palvelukodin vastuuhenkilönä Kalle toimii esimiehenä ja ohjaajana. Työpaikan toimintaa ohjaavat yhteisöllisyys ja green care –ajattelu. Käytännössä tämä tarkoittaa mm. sitä, että palvelukodissa hyödynnetään luonnonmateriaaleja, asuinympäristön luontoa ja omia kotieläimiä, kuten laamoja, hevosia ja lampaita. Palvelukodissa on yhteistä toimintaa, ja asukkaita asumista tuetaan ja ohjataan. Asukkaita kannustetaan myös omatoimisuuteen ja itsenäiseen työskentelyyn.

– Palvelukodissa on myös kasvihuone, jossa puuhastella. Pian on valmistumassa taideateljee, jossa asukkaat voivat työskennellä mm. taideterapeuttimme kanssa.

Humakista Kalle kokee saaneensa vahvat ohjaustaidot. Vastaukseen, mitä hän opinnoista jäi kaipaamaan, hän vastaa:
– Johtamiseen ja esimiestyöskentelyyn olisin kaivannut enemmän eväitä kuin mitä 2000-luvun kursseilla opetettiin. Vammaispalvelulaki on tullut työn ja lisäkoulutusten myötä tutuksi.

Nykyinen työ ja työyhteisö ovat Kallelle mieleen. Työyhteisössä työskentelee omistajaperheen lisäksi yhteisöpedagogi (AMK), fysioterapeutti (AMK), lähihoitajia, taideterapeutti ja sosionomi (AMK). Moniammatillisuus toteutuu tässäkin työssä.
Vastuuta on esimiestehtävien myötä tullut lisää.

– Esimiehenä taito kuunnella, ihmistuntemus ja ohjausosaaminen korostuvat. Työssä on sopivasti vastuuta. Musiikkia voin käyttää asukkaiden kanssa ohjaustyössä paljon, ja se on hyvä väline esimerkiksi itsensä toteuttamiseen ja yhteisöllisyyden lisäämiseen.

Musiikista voimaa, työväline ja… rakkauttakin

Musiikki on ollut Kallen elämässä aina. Syntymäkunnassaan Heinävedellä hän toimi mm. valvojana nuorisotalolla ja ohjasi nuorten bändileirejä. Miehen harrastuneisuus näkyi myös Humakin opintojen aikana: Joensuun kampuksella toimi Humak Bros –bändi, joka esiintyi yhteisissä tapahtumista ja bileissä. Viimeisenä opiskeluvuotenaan Kalle vieraili bändin kanssa Humakin Korpilahden (nykyisin Jyväskylän) kampuksella. Sillä reissulla syttyi rakkaus kulttuurituottajaopiskelijaan, josta sittemmin tuli Kallen elämänkumppani. Pariskunnalla on nyt kolmivuotias poika.

Kuorosotaan Kalle osallistui vuonna 2010 Marco Hietalan luotsaamassa Kuopion kuorossa. Kuopion kuoro sijoittui tuolloin toiseksi. Tuoreimpia musiikkikuulumisia on sooloproggis Kallen Kallela, jota Kalle kuvailee ”aikuisrokiksi 80-luvun vivahteilla”. Kalle on säveltänyt ja sanoittanut omia biisejä, joita kuultiin Kallen Kallelan ensi keikalla Kuopiossa maaliskuussa 2013.

Teksti: Erja Anttonen, maaliskuu 2013