Kannattaa surffailla koulutusalojen välillä niin opinnoissa kuin työmarkkinoilla

Vaaleahiuksinen mies poseeraa Humakin messuständin edessä.

Jussi Perämäki on kuunnellut herkällä korvalla työelämän tarpeita ja kartuttanut ammattitaitoaan peräti kolmessa Humakin tutkinnossa.

Suoritettuna ovat yhteisöpedagogi (AMK) ja kulttuurituottaja (AMK) sekä kulttuurituottaja (ylempi AMK) -tutkinnot. Maisteritasoisesta kulttuurituottaja (YAMK) -tutkinnosta hän valmistui vuonna 2013.

Vuosiaan Humakissa Jussi muistelee hyvillä mielin.

“Parasta oli yhteisö.”

Hän asui opiskeluaikanaan sekä Äänekosken että Nurmijärven kampuksella. Kampusyhteisö muodostui erityisen tärkeäksi tukiverkoksi ja vahvaksi yhteisöksi, jossa kasvaa ihmisenä, Jussi kertoo.

Myöhemmissä Humak-opinnoissa koin vastaavaa yhteisön vahvuutta ja tukea oman vuosikurssini opiskelijaryhmässä, Jussi kertoo.

Tutkinnot kummunneet kokemuksista ja työelämän tarpeista

Opiskelijauransa Humakissa Jussi aloitti Äänekosken kampuksella vuonna 2006 kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelmassa.

Jussi kertoo Humakin koulutussisältöjen ja tasokkaan opetuksen vakuuttaneet hänet suorittamaan lopulta kolme koulutusohjelmaa Humakissa.

“Kuulin Humakin opintomahdollisuuksista ystäviltä ja päädyin tutkimaan opintojen sisältöjä. Olin varma, että tätä haluaisin opiskella.”

Yhteisöpedagogi (AMK) -tutkinto valmistui 2009.

Sitten tuli tarve laajentaa osaamista ja tutustua kulttuurituotannon saloihin. Kulttuurituottaja (AMK) -tutkinnon Jussi teki Kauniaisissa, valmistuen jouluksi 2012.

Opintopolkuunsa Humakissa Jussi on tyytyväinen.

“Koen, että Humakin monipuolinen koulutustarjonta on tarjonnut minulle työhöni erinomaiset tiedot ja taidot.”

Ensiarvoisen tärkeinä hän pitää työssään monipuolisia projektihallinnan ja -johtamisen taitoja sekä vuorovaikutustaitoja ihmisten kanssa.

Nuorisotyöstä kohti tuotannollisia sisältöjä ja SOSTEa

Humakin jälkeisen työuransa alussa Jussi kertoo työskennelleensä erilaisissa nuorisotyön tehtävissä Alavuden ja Tampereen kaupungeissa.

Tampereella Jussi teki kulttuurista nuorisotyötä ja työssäni oli myös osallisuuden ja erityisnuorisotyön tehtäviä.

Tämän jälkeen hän toimi projektipäällikkönä osallisuutta ja lapsen oikeuksia edistävässä hankkeessa, joka levittäytyi seitsemän valtakunnallisen lapsi- ja nuorisojärjestön toimintaan.

Syy suorittaa eri alojen tutkintoja on varsin luonnollinen.

“Kulttuurialan opintoihin hakeuduin, koska työni oli tuolloin vahvasti tuottajan työtä ja toivoin saavani koulutuksesta tukea työhöni.”

Työura johti lopulta sosiaali- ja terveysalan piiriin ja työhön SOSTEen. Siellä Jussi on nyt työskennellyt yli neljä vuotta.

Hän toimii SOSTEssa erityisasiantuntijana ja vastaan koulutus- ja tapahtumatoiminnan koordinoimisesta ja kehittämisestä.

SOSTE:ssa Jussin tiimi tuottaa pääasiassa sote-järjestöille koulutuksia ja tapahtumia, joiden avulla edistetään sote-järjestöjen vaikuttavuutta yhteiskunnassa. Järjestöjen osaaminen lisääntyy ja verkostot lisääntyvät.

Pohdittaessa “istuvatko” Humakin tutkinnot sote-maailmaan, antaa Jussi siihen suoran vastauksen.

“Oikein hyvin!”

Humakin ihmisläheiset opinnot tukevat työskentelyä sote-alan teemojen parissa, toteaa Jussi.

Hän mainitsee kehittämis- ja johtamistyön opinnot, jotka ovat laadultaan korkeatasoisia ja monipuolisia. Ne ovat hyödynnettävissä työelämässä toimialasta riippumatta.

Kulttuurituottaja (ylempi AMK) -opinnot kehittivät strategia- ja johtamisosaamista

“Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon hakeuduin, koska halusi oppia lisää kehittämisestä ja strategiatyöstä sekä asiantuntijuuden johtamisesta.”

YAMK-opinnot olivat sisällöiltään erittäin mielenkiintoisia ja luennoitsijat alansa rautaisia ammattilaisia, Jussi muistelee. Hän koki oppineensa opintojen sisällöistä paljon ja onnistuin luomaan hyödyllisiä verkostoja.

Ylempi korkeakoulututkinto on hänen mukaansa työnhaussa “kovin hyödyllinen”.

Tosin ylempien tutkintojen osalta Jussi nostaa esiin myös kehittämistarpeen, jossa riittää vielä töitä. Lisäponnisteluja tarvitaan, jotta YAMK-tutkintojen tunnettavuus työmarkkinoilla paranisi.

Itse hän toivoisi ehtivänsä paremmin mukaan myös Humakin alumnitoimintaan ja olemaan ylipäätään enemmän tekemisissä Humakin toiminnassa.

Aikaan saava kuulija, kysyjä ja kuuntelija

Humak-vuodet ja työskentely eri alojen parissa sekä niiden rajapinnoilla, ovat luoneet Jussi Perämäelle käsityksen yhteisöpedagogin ja kulttuurituottajan ominaisuuksista.

“Yhteisöpedagogin ja kulttuurituottajan työssä painottuu kokemukseni mukaan monipuoliset vuorovaikutustilanteet erilaisten ihmisten kanssa.”

Näissä ammateissa täytyy olla erinomaiset kuulemisen ja kuuntelemisen taidot, mutta pitää muistaa kuitenkin työn tavoitteet.

Tulee olla uskallus ja valmius kysyä eikä kaikkea tarvitse tietää.

“Ja täytyy myös olla valmis kuulemaan vastaukset.”

Nostokuva: SOSTE-henkilöstökuva 2019.
Pääkuva: Marika Stam.

Kulttuurituottaja (ylempi AMK)  -tutkintoon Humakiin tapahtuu yhteishaku syksyisin. Tammikuussa 2020 alkaviin opintoihin haetaan ajalla 4.9.-18.9.2019 (klo 15). Hakulomake ja lisätiedost sekä ennakkotehtävä ovat ilmoitettu opintopolku.fi -hakuportaalissa.

Hae Kulttuurituottaja (ylempi AMK) -tutkintoon