“Kannattaa tehdä opinnot niin työelämälähtöisesti kuin voi”

Kulttuurisihteeri Anni Yli-Pyky

Kuvassa; Katajainen kansa- taidetta purkutalossa 2017. My Private Medina Kirsimaria E. Törösen huoneisto

Mäntyharjun kulttuurisihteeri, kulttuurituottaja (AMK, YAMK) Anu Yli-Pyky on työuransa aikana onnistunut yhdistämään kaksi tärkeintä kiinnostuksensa kohdetta, matkailun ja kulttuurin. “Matkailuopintojen jälkeen opiskelin kulttuurisihteeriksi, minkä jälkeen toiminkin lähes 20 vuotta erilaisten kulttuurimatkailun kehittämishankkeiden parissa eri puolilla Suomea sekä kunnallisissa elinkeinoyhtiöissä että museomaailmassa. ”Olen työskennellyt pääsääntöisesti julkishallinnollisissa ympäristöissä – kunnissa, seudullisissa elinkeinoyhtiöissä sekä myös säätiön omistamassa museossa.”

Kulttuurisihteerin vastuulla kulttuurituotanto ja kulttuuriperintö

”Mäntyharjun kunnan palveluksessa olen ollut reilut kymmenen vuotta. Osan tästäkin ajasta olen jakanut työnaikani kulttuuripalvelujen ja kunnan elinkeinoyhtiön matkailuasioiden kesken,”  kertoo Yli-Pyky. ”Kunnassamme pyritään noudattamaan uuden kuntien kulttuurilain kirjainta tasavertaisuudesta. Koulujen kulttuurikasvatus sekä ikäihmisten kulttuurisisällöt ovat tärkeitä osa-alueita”.

Yli-Pyky kertoo, että  yksi Mäntyharjun kulttuurituotannon erityispiirteistä on laaja vapaa-ajan asukkaiden joukko, jotka pyritään ottamaan mukaan sekä tuottamaan että osallistumaan yhteisön toimintaan.

Mäntyharjussa on kaksi museota Iso-Pappilan museo ja Miekankosken uittomuseo. “Olen käynnistänyt paljon museotoiminnan kehittämisprojekteja. Kokoelmapoliittinen ohjelma ja valokuvien ja audiovisuaalisen aineiston hallinta- ja tallennussuunnitelma on saatu valmiiksi, useita muistitietoprojekteja on käynnistetty ja museo on liitetty osaksi kulttuurikasvatusta.

Kulttuuriperintö on osa kulttuurisihteerin työtä
Iso-Pappilan museoalue, Mäntyharju

Parasta työssä on vaikuttavuus ja elämysten tuottaminen kuntalaisille

“Vaikuttavuus on parasta tässä työssä. Kun huomaan sitkeän kulttuurikasvatustyön tuottavan tulosta, kun uudet ihmiset löytävät tapahtumiin ja huomaan työn vaikuttaneen. Kun huomaan tuottaneeni ihmisille elämyksiä, ” Anu kuvailee parhaita onnistumisiaan. “Tässä  työssä viihtyy ihminen, joka jaksaa kohdata jatkuvasti uusia ihmisiä, haluaa kehittää asioita ja jolla on hyvä paineensietokyky.”

Yli-Pyky korostaa, että kulttuurisihteerin työssä on tärkeä muistaa, ettei kulttuuri- ja kotiseututyötä tehdä itseä vaan kuntalaisia varten. Kaikki työtehtävät ja sisällöt eivät suinkaan aika ole itseään kiinnostavia. On tärkeää seurata laajasti kulttuuriasioita, jotta osaa valita laadukkaan sisällön omiin tuotantoihinsa ja tapahtumiinsa.

Tänä päivänä kulttuurisihteerin ja kulttuurituottajan työssä ei ole paljon eroa.  Molemmat koordinoivat, tukevat, edistävät, kehittävät, kokoavat ja tarjoavat kulttuuria kuntalaisille. Ennen kuntamme johtosääntöjen muuttamista kulttuurisihteerillä oli enemmän hallinnollisia tehtäviä, jotka on nyt keskitetty palvelualueen päällikölle eli sivistysjohtajalle.  Monet kunnat ovat muuttaneet perinteisen kulttuurisihteerin nimikkeen kulttuurituottajaksi.

Opinnot Humakissa laajensivat näkökulmaa ja kasvattivat verkostoja

Anu Yli-Pyky on suorittanut Humakissa kulttuurituottaja AMK ja ylempi AMK -tutkinnot. Molemmat hän suoritti monimuoto-opiskeluna työn ohessa. Hän suoritti kulttuurituotannon ylemmän korkeakoulututkinnon vuonna 2016. “Niitä opintoja suosittelen lämpimästi kaikille!”

“Kulttuurituottajan työ on kokonaisuuksien hallintaa, joten tuottamisen käytäntöjen peruslainalaisuuksien lisäksi on syytä hallita mm. taloussuunnittelu, markkinointi ja viestintätaidot. Toisin kun usein ajatellaan, kulttuurituottajan työ on melko yksinäistä ja usein myös epävarmuudensietokyky tulee tarpeeseen.  Laaja yleissivistys ja elävä uteliaisuus monenlaisia asioita kohtaan on tärkeää”, Anu toteaa.

”Opinnot Humakissa tarjosivat laajan näkökulman erilaisiin kulttuurituotannon alueisiin – myös niihin, joita ei omassa työssä ole esillä.  Oli mielenkiintoista seurata opiskelukavereiden työtä mm. kansainvälisissä isoissa tuotannoissa tai festivaaleilla tai päästä kurkistamaan esim. taidelaitoksen arkeen. Kulttuurituotannoista sai monipuolisen kuvan opiskelujen kautta. Yhteydet opiskelukavereihin toimivat edelleen ja on mukava saada vertaistukea ja apua tarvittaessa,”

“Aikuisopiskelijan kannattaa liittää omat työprojektit opiskeluun”

Kannattaa tehdä opinnot niin työelämälähtöisesti kuin voi ja miettiä miten omat työprojektit liittää opiskeluun. Yleensä opiskelu tuo myös paljon uusia näkökulmia omaan työhön. Tein molemmat opinnäytteeni työhöni liittyen. AMK-opinnäytetyössäni tarkastelin ylisukupolvista kulttuurituotantoa ja YAMK-opinnäytteen aihe löytyi Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamasta Luova mökkitie – kehittämishankkeesta.

“Elinikäinen oppiminen on ollut harrastukseni. Kulttuurituottajaksi valmistumisen jälkeen olen suoritellut mm. museologian perusopinnot sekä osallistunut erilaisiin prosessikoulutuksiin että myös suoritellut visuaalista viestinnän kursseja. ja salaa on tullut vilkuiltua oppilaitosten sisältöjä

Työn, opiskelujen, perheen ja omien harrastusten sovittaminen ei aina ollut helppoa. Opiskelutekniikan hakeminen ja ajankäytön oppiminen vei aikansa. Pitää muistaa olla myös armollinen itselleen eikä vaatia aina itseltään vain täydellisyyttä”, Yli-Pyky muistuttaa työn ohella opiskelevia.

Kulttuurisihteeri Anni Yli-Pyky
Mäntyharjulaisten nuorten ja lasten kuvataidevuoden iloksi tuotimme yhteisöllisen muraalin Mäntyharjun keskustaan