Tarja Järvinen, koordinaattori, Tampereen kaupungin kulttuuripalvelut

Tapahtumatuotanto on työni

Olen tuottanut kulttuuritapahtumia vuodesta 1998. Nykyisenä kohderyhmänä ovat ikääntyneet tamperelaiset. Tuotan kulttuuritapahtumia pienistä intiimeistä runomatineoista kaupungin järjestämiin kansallisen veteraanipäivän juhlallisuuksiin. Vuoden 2013 aikana järjestämiäni tapahtumia oli yli 500 ja kävijöitä tapahtumissa oli noin 17 300.

Tuotannollista yhteistyötä

Monet tapahtumista tuotetaan yhteistyössä yhdistysten ja eri tapahtumatuottajien kanssa. Osittain palvelut koordinoidaan alihankintana ohjelmapalvelutoimistojen kautta.

Kuntouttavaa kulttuuritoimintaa

Tapahtumatuotannon lisäksi järjestän kotihoidon päiväkeskuksille ja muille vanhusten erityisryhmille kuntouttavaa kulttuuritoimintaa. Tähän palvelukokonaisuuteen liittyivät myös kulttuurituottajaopintojeni opinnäytetyöt. Ylemmän amk-opinnäytetyön tein yhteistyössä kuvataiteilija Minna Elorannan kanssa.

Työn ohella opiskelu

oli vaativaa jo pelkästään lähiopetusjaksojen ja työajan järjestelyjen vuoksi. Minulla oli kuitenkin mahdollisuus sitoa hyvin vahvasti opiskelu ja työ toisiinsa. Pyrin siihen, että kaikkien opintojaksojen tehtävät liittyivät jotenkin omaan työhöni. Näin sain hyödynnettyä osan työajastani materiaalien kokoamiseen ja muuhun opintoja tukevaan toimintaan.

Koko työyhteisö hyötyy

Opiskelusta sainkin paljon eväitä oman työni kehittämiseen ja olen voinut tuoda oppimaani koko työyhteisön käyttöön.

Sysäys lähteä opiskelemaan

oli kypsynyt mielessäni jo pitkään. Olin ajautunut kulttuuripalvelujen koordinaattoriksi graafisen suunnittelun parista. Työkaverini hyvät kokemuksen Humakin kulttuurituottaja-opinnoista sai minutkin tekemään päätöksen lähteä koulutuksen hakuprosessiin.

Kaksi ja puoli vuotta siinä meni, mutta nyt olen yksikössämme ensimmäinen, jolla on ylempi ammattikorkeakoulututkinto, joka on räätälöitynyt kulttuurituotantoon. Ei paha ollenkaan!

Tarja on suorittanut Humakissa sekä kulttuurituotannon AMK-tutkinnon että ylemmän AMK-tutkinnon, josta hän sai todistuksen joulukuussa 2013.

Artikkeli on kirjoitettu 12.3.2014