Mediakasvatus yhteisöpedagogi-opinnoissa herätti innostuksen digitaalista nuorisotyötä kohtaan

Mika Joensuun innostus nuorisotyöhön syttyi jo nuorena. Yhteisöpedagogi AMK ja YAMK -opinnot ovat mahdollistaneet monipuolisen uran nuorisotyön kentällä ja antaneet myös monenlaisia taitoja harrastus- ja vapaaehtoistoiminnan järjestämiseen. Nykyisin Hyvinkään kaupungin vs. nuorisopäällikkönä toimiva Mika kokee olevansa unelmahommassaan.

Mustaan huppariin pukeutunut silmälasipäinen, pitkäpartainen mies istuu vihreällä sohvalla valkoisen seinän edessä.

Mika Joensuu alkoi pitää jo 15-vuotiaana paikallisella nuorisotilalla miniatyyripelikerhoa kavereidensa kanssa. Tästä syttyi kipinä lähteä opiskelemaan lukion jälkeen nuorisotyötä. Kavereiden hakiessa pääasiassa insinööriopintoihin, Mika haki Humanistiseen ammattikorkeakouluun nuorisotyön ja kansalaistoiminnan koulutusohjelmaan, joka nykyisin tunnetaan yhteisöpedagogi (AMK) -tutkintona.

Opintonsa Mika aloitti Humakin silloisessa Lohjan yksikössä vuonna 2002. Opiskeluaika oli nuorisotyöhön ja kansalaistoimintaan liittyvien tietojen ja taitojen lisäksi myös ihmisenä kasvamista: itsenäistymistä, oman persoonan rakentamista, rohkaistumista ja arvojen muotoutumista.

– Opiskeluaika muokkasi minua todella paljon. Silloin kasvoin sellaiseksi ihmiseksi, joka todella haluan olla, Mika kommentoi.

Opintojen lisäksi Mika teki nuorisotyötä sekä vapaaehtoistyöntekijänä että palkattuna ohjaajana kotipaikkakuntansa Jokelan nuorisotiloissa koko opintojensa ajan. Säännöllinen nuorten parissa oleminen antoi osaltaan varmuutta sekä ohjaustilanteisiin että esiintymistaitoihin.

Mediakasvatusopinnot innostivat digitaalisen työn tutkimiseen ja kehittämiseen

Opinnoissa Mika suuntautui sosiaaliseen vahvistamiseen, mutta sen lisäksi häntä kiinnosti paljon myös mediakasvatus.

– Median tunteminen ja siihen liittyvät taidot ovat auttaneet myöhemmissä töissä paljon, olipa kyse viestintätehtävistä tai johtamisesta, Mika kertoo.

Mediakasvatus nosti myös innostuksen digitaalista nuorisotyötä kohtaan. Tätä kautta valikoitui myös opinnäytetyön aihe: nuorten verkkoyhteisöt ja niiden mahdollisuudet nuorisotyössä. Myöhemmin Mikan opinnäytetyö julkaistiin myös kirjana Humakin julkaisusarjassa.

– Olin oikeaan aikaan liikkeellä. Näin, että verkon ja digitaalisten välineiden merkitys nuorisotyössä tulisi kasvamaan, mutta aihetta ei ollut juurikaan avattu tai tutkittu. Löytämällä ajankohtaisen aiheen tutkimustani varten, pääsin kehittämään nuorisotyötä ihan aallonharjalla. Se on avannut monia työtehtäviä, verkostoja ja luentokeikkoja myöhemmälle uralleni, Mika kertoo.

Unelmatyöpaikka nuorisotyössä löytyi Hyvinkään kaupungilta

Mika valmistui yhteisöpedagogi (AMK):ksi vuonna 2006. Melko pian valmistumisen jälkeen Mika pääsi ensimmäiseen kokopäiväiseen nuorisotyön tehtäväänsä, nuoriso-ohjaajaksi Espooseen nuorten tieto- ja neuvontapisteeseen. Vajaan vuoden työskentelyn jälkeen hän siirtyi tiedotuksesta ja verkkopalveluista vastaavaksi nuoriso-ohjaajaksi Hyvinkään kaupungille.

Mika jatkaa edelleen töissä Hyvinkäällä, vaikka työtehtävät ovatkin vuosien mittaan muuttuneet. Vuonna 2012 hänen tehtävänsä vaihtui nuorisosihteeriksi, eli muiden nuorisopalveluiden työntekijöiden lähiesimieheksi ja vastaamaan arkitoiminnan toteutuksesta.

Loppuvuodesta 2019 alkaen Mika on toiminut vs. nuorisopäällikkönä, vastuullaan koko nuorisopalveluiden toiminta, muun muassa toiminnan suunnittelu sekä talous- ja henkilöstöasiat.

– Hyvinkäällä on ollut hyvä tehdä nuorisotyötä. Kaupunkiorganisaation kaikilla tasoilla näkyy arvostus nuorisotyötä kohtaan: olemme toivottuja jäseniä erilaisiin verkostoihin ja suunnitteluryhmiin, tilat ja työvälineet ovat kunnossa, ja olemme saaneet luvan kehittää nuorisotyön työmuotoja pelkän toteutuksen sijaan. Tavallaan olen löytänyt unelmatyöpaikkani, Mika iloitsee.

Mikan jokainen viikko ja työpäivä on erilainen. Tämänhetkisestä koronatilanteesta johtuen työt ovat pääasiassa etätöitä, mutta työn ydin on edelleen tuttua: henkilöstön kanssa yhdessä toiminnan suunnittelua, työvuorojen hyväksymistä ja muuta henkilöstöhallintoa, talouden suunnittelua ja seurantaa, verkostojen kanssa kokoustamista.

Nuorisopäällikkönä Mika onkin monessa verkostossa sekä edustamassa nuorisotyötä että muistuttamassa nuorten huomioinnista päätöksenteossa. Vaikka työtehtävät ovat periaatteessa selkeät, ihmisten parissa työskennellessä lähes joka päivä yllättää.

– Koska tahansa saattaa puhelin soida tai tulla sähköpostia, joka muuttaa päivän suunnitelmat uusiksi. Joustavuus ja epävarmuuden sieto ovat siten tärkeitä ominaisuuksia töissäni. Pidän paljon töistäni, mutta toivoisin, että työaikani riittäisi myös säännöllisesti nuorten kohtaamiseen, esimerkiksi viikoittain ohjaustoimintaan osallistumiseen. Tässä tehtävässä siihen ei enää riitä aika yhtä hyvin kuin nuorisosihteerinä ollessani.

Työn ohessa suoritetut Yhteisöpedagogi (ylempi AMK) -opinnot syvensivät osaamista

Mika opiskeli Humakissa myös työn ohessa yhteisöpedagogi (ylempi AMK) -tutkinnon vuosina 2012-2014. Opinnoissa pääsi syventämään niitä tietoja ja taitoja, joita etenkin vaativissa kehittämis- ja johtamistehtävissä tarvitaan.

– YAMK-opinnot olivat hieno kokemus. Opiskeluporukkamme oli todella mukava ja valtavan monitaitoinen. Luentojen lisäksi tärkeä osa opintoja olikin osaamisen jakaminen toisillemme.

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyönsä Mika teki verkon parvista ja joukkoistamisesta kehittämällä Hyvinkäällä järjestettävää Hypecontoimintaa. Opinnäytetyö palkittiin julkaisuvuonnaan Nuorisotutkimusseuran opinnäytetyökilpailussa vuoden parhaana nuoria tai nuorisotyötä koskevana opinnäytetyönä.

Miniatyyripelihamoja vaakakuvassa.
Alkuvuodesta 2021 Mika Joensuu organisoi hyväntekeväisyysprojektin, jossa hän tarjosi rakentamaansa fantasiaminiatyyrikatsomoon mainospaikkoja mielenterveystyön lahjoituksia vastaan. Mukaan lähti niin suomalaisia pelikauppoja, muita yrityksiä, Apulanta-yhtye sekä yksityishenkilöitä. Projektilla kerättiin lyhyessä ajassa yli 1300 € Mieli ry:lle.

Tutkinnot antavat osaamista myös harrastus- ja vapaaehtoistyöhön

Mikan ura nuorisotyössä alkoi nuorena miniatyyripelikerhon järjestämisestä. Peliharrastus on kulkenut kaiken aikaa elämässä mukana. Erilaisia pelitapahtumia ja pelikerhoja Mika onkin järjestänyt niin töissä kuin vapaa-ajalla.

– Nuorisotyössä hyödynnetään usein ihmisten henkilökohtaisia taitoja ja osaamista. Minulla yksi taidoista on ollut pelien ja pelaamisen tuntemus ja niiden käyttö ihmisten kohtaamisessa. On ollut ilo huomata, kuinka viimeisen vuosikymmenen aikana pelitoiminta on noussut nuorisotyössä paljon esille.

Yhteisöpedagogiopinnoissa saadut organisointi-, projekti-, vuorovaikutus- ja vaikuttamistaidot ovatkin auttaneet Mikaa paljon myös harrastusten puolella. Mika toimii mm. Suomen suurimman ja aktiivisimman miniatyyriharrastusyhteisön, yli tuhannen hengen ”Figuprojektien vertaisryhmän” perustajana ja päätoimijana, jonka kautta hän pyrkii edistämään peliharrastusten näkyvyyttä ja tunnettuutta.

Viime vuosien aikana Mika on järjestänyt myös erilaista hyväntekeväisyystoimintaa erilaisilla verkkokampanjoilla, mm. striimauksilla ja miniatyyrimaalausprojekteilla.

– Opinnäytetöideni kautta erilaiset verkon sosiaaliset yhteenliittymät (kuten verkkoyhteisöt tai parvet) ovat itselle tuttuja, ja olenkin hyödyntänyt tätä asiantuntemusta myös näiden vapaa-ajan ryhmien luomisessa ja ylläpitämisessä. Pienillä tietoisilla ratkaisuilla voidaan luoda ihmisille positiivisia ja turvallisia tiloja verkkoon tai kokemuksia jossain isommassa asiassa mukana olemisesta, Mika kertoo.

Palkittu pelien asiantuntija

Mikan aktiivisuus pelien ympärillä on myös huomioitu sekä Suomessa että kansainvälisesti. Vuonna 2019 hän voitti Ropecon ry:n myöntämän Kultainen lohikäärme -tunnustuspalkinnon pitkällisestä toiminnastaan Suomen ei-digitaalisen pelikulttuurin edistämiseksi.

Keväällä 2020 julkistettiin tieto, että Mikalle myönnetään ensimmäisenä pohjoismaalaisena kansainvälinen Warhammer Heroes -tunnustuspalkinto miniatyyripeliyhteisöllisyyden edistämisestä ja pelien hyödyntämisestä nuorisotyössä. Syksyllä 2020 Mika sai vielä Vuoden pelikasvattaja -tunnustuksen monipuolisesta toiminnastaan pelikasvatukseen liittyen sekä töissä että vapaa-ajallaan.

Monesti palkittu, kaksinkertainen yhteisöpedagogi (AMK ja ylempi AMK) Mika Joensuu arvostaa saamiaan tunnustuksia.

– Tällaiset tunnustukset tuntuvat upeilta. Olen saanut tehdä asioita, jotka ovat itselleni tuntuneet tärkeiltä, mutta ne ovat selvästi koettu tärkeiksi myös muiden toimesta.

Yhteistyö Humakin kanssa jatkuu edelleen

Vaikka opinnot ovat jo vuosia sitten jääneet taakse, yhteistyö Humakin kanssa jatkuu edelleen. Opintojen jälkeinen alumnitoiminta kiinnostaa Mikaa, sillä sen avulla ylläpidetään työelämän toimijoiden ja oppilaitosten vuoropuhelua.

– Toimin mielelläni opiskelijoiden ohjaajana työssäoppimisjaksoilla, projektiopinnoissa tai opinnäytetöissä. Lisäksi käyn innoissani vierailevana luennoitsijana sekä AMK- että YAMK-opiskelijoille omiin asiantuntemuksiini liittyvistä aiheista.

Yhteistyö jatkuu myös omien opettajien kanssa henkilökohtaisella tasolla.

– Ajoittain viestittelen heille, millaisia ideoita minulle on syntynyt ja saan heiltä myös vinkkejä esimerkiksi erilaisista hankkeista. Moni opettajistani sekä AMK- että YAMK-opintojen ajalta ovat minulle tärkeässä roolissa edelleen, iso kiitos heille siitä!

Lopuksi Mika tiivistää:

– Olen aina halunnut tehdä maailmasta paremman paikan, pieni pala kerrallaan. Yhteisöpedagogi-tutkinnot ovat antaneet paljon välineitä siihen. Kannustan hakemaan opiskelemaan Humakiin sekä AMK- että YAMK-tutkintoihin.

Teksti: Mika Joensuu, toim. Humak viestintä.
Kuvat: Mika Joensuu albumi.

Warhammer Heroes ja Kultainen lohikäärme -tunnustuspalkinnot luovutettiin ansioista ei-digitaalisten pelien käytöstä nuorisotyössä

Linkki: https://opintopolku.fi/app/#!/korkeakoulu/1.2.246.562.17.66878644153

Sinitaustainen vaakabanneri Hakijan oppaasta.