”Koulutuksen parasta antia oli sen aikana syventyneet verkostot ”

Reija Salovaara

Reija Salovaara osallistuu ensimmäistä kertaa Allianssi-risteilylle* osallistujana. Vielä viime vuonna Salovaara johti tapahtumaa ja työskenteli Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssin viestinnästä ja koulutuksista vastaavana johtajana.

Nyt Reija toimii Marttaliitossa kansalaistoiminnan johtajana, jossa hän vastaa mm. organisaation kansalaisjärjestötoiminnan kehittämisestä, vapaaehtoistyöstä, alueverkostosta sekä yhteiskunnallisesta vaikuttamistyöstä. Salovaara on järjestönsä ensimmäinen tällä nimikkeellä toimiva johtaja.

Kansalaistoiminnan kenttä on Marttaliitossa laaja. Järjestössä on kaikkiaan 14 piiriä ja sillä on yhteensä noin 45 000 jäsentä ja peräti 1175 paikallisyhdistystä. Järjestön toiminta on laajaa ja sen edustajia on medioissa säännöllisesti.

Reija on opiskellut Humakissa yhteisöpedagogi (ylempi AMK) –tutkinnon. Nuorisotyötä hän kertoo opiskelleensa ns. pitkän kaavan mukaan. Opiskeltuaan ensin nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajaksi Mikkelissä, hän suoritti saman kaupungin ammattikorkeakoulussa yhteisöpedagogi (AMK) –tutkinnon.

”Opiskelu työn ohella on ollut minulle luontainen jatkumo”

Työuransa Reija aloitti Allianssin viestinnästä, mistä hän jatkoi Suomen Lukiolaisten Liittoon, Nuorten Akatemiaan Nuorisotutkimusseuraan ja Mannerheimin Lastensuojeluliittoon palaten sitten jälleen alkujuurilleen Allianssiin. Allianssi on nuorisoalan kattojärjestö, johon kuuluvat laajasti kaikki Suomessa toimivat nuorisoalan järjestöt ja jonka tavoitteena on edistää nuorten hyvinvointia.

– Vaikka olen opiskellut nuorisotyötä, en oikeastaan ole juurikaan tehnyt töitä nuorten kanssa. Olen työskennellyt nuorten kanssa toimivien aikuisten parissa, Reija kertoo.

Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaminen tuntui luontaiselta jatkumolta.

– Olen opiskellut aina työn ohessa. Seuraavan tutkinnon suorittaminen jossain vaiheessa on ollut luontainen jatkumo, Reija toteaa. Reija on myös opiskellut työn ohella mm. järjestöjohtamista, viestintää ja markkinointiviestintää. Seuraavat opinnot ovat alkamassa loppuvuodesta 2018.

Ylempi AMK -koulutuksen vahvuutena opiskeluaikana vahvistuvat verkostot

Reija Salovaara osallistui järjestyksessä toiseen Humakin yhteisöpedagogi (ylempi AMK) -toteutukseen.

Opiskelijat hitsautuivat nopeasti yhteen. Opiskelijoista muodostui yksi vahva tiimi, joka on pitänyt yhteyttä myös opintojen jälkeen. Reijan mielestä opiskelun yksi parhaita puolia onkin juuri se verkosto, joka opiskelijalle syntyy opintojen aikana.

– On luonnollista, että yhteisöjen rakentamista kehittävä tutkinto muodostaa vahvan yhteisön myös siinä opiskelevien keskuuteen. Opinnot tarjosivat uusia verkostoja vanhojen verkostojen rinnalle, Reija kertoo.

Mahtoiko vuosikurssin hyvä ryhmähenki vaikuttaa siihenkin, että Reijan opinnäytetyö käsitteli samaa asiaa. Opinnäytetyöstä syntyi kirja Rakenna hyvä luokkahenki. Kirjaa on myyty tietokirjaksi varsin hyvin ja sitä käytetään eri opinnoissa myös oppikirjana.

Ylempi AMK -opintojen muista hyödyistä Reija haluaa nostaa esiin sen antamat kehittämistyövalmiudet. Koulutus antaa hyvät valmiudet kehittämis- ja projektityöhön ihmisten parissa.

– Myös uudelle alalle siirtyminen on helppoa näiden valmiuksien ansiosta, koska näitä taitoja tarvitaan laajasti työelämässä, hän korostaa.

– Uskon, että opiskelutaustani ansiosta olen voinut tuoda uuteen työyhteisööni uusia valmiuksia. Yhdessä tekemisen ja ryhmän jäsenten osallistamistaidoista on hyötyä nykyisessäkin ammatissani Marttaliitosssa yhteisön kehittämisvalmiuksien lisäksi.

*Haastattelu tehtiin vuoden 2018 Allianssi-risteilyllä. Kuva Jarmo Röksä.