Seikkailutoimintaa, ryhmäytymistä ja tapahtumia Seikkailutalolla

Sampsa Vähä-Karvia valmistui keväällä 2021 seikkailukasvatuspainotteisesta Adventure and Outdoor Education (Yhteisöpedagogi, AMK) koulutuksesta. Ennen Humakin opintoja Sampsa on opiskellut eräoppaaksi. Humakin opinnot täydensivät aikaisemman tutkinnon osaamista.

Opinnoista työelämään siirtyminen alkoi Sampsalla jo opintojen aikaan viimeisessä harjoittelupaikassa nuorisokeskus Anjalassa syksyllä 2020. Harjoittelun lomassa Sampsa teki joitakin tuntitöitä palkallisena ja seuraavana keväänä toimi heillä sesonkiohjaajana kevään leirikoulusesonkina, kun opinnäytetyö oli valmis. Seuraavan syksyn Sampsa toimi myös Anjalassa vastaavissa tehtävissä ja päätyi syyslomaviikolla myös Pikku-Syötteen nuorisokeskukseen töihin. Heiltä vapautui vakituinen pesti nuotta-ohjaajana vuoden 2022 alusta alkaen, johon Sampsa palkattiin.

Tällä hetkellä Sampsa työskentelee Seikkailutalolla, joka on seikkailutoimintaan ja kasvatukseen keskittynyt toimipiste. Seikkailutalo kuuluu Helsingin nuorisopalveluiden alle ja on osa Ympäristötoiminnan nuorisotyöyksikköä. Sampsan vastuulla on toimia seikkailukasvatuksen ohjaajana ja myöskin ylläpitää ja kehittää Seikkailutalon ja seikkailukasvatuksen toimintoja nuorisotyöyksikössä. 

 

Opinnot auttavat verkostoitumaan 

Päällimmäisenä Sampsalle mieleen jäi opinnoista vaellukset, kiipeilytoiminnan ohjaajan- ja melonnan ohjaajan kurssi sekä opiskelukaverit.  

“Opinnoissa oli teoriaa ja käytäntöä itselle mukavassa suhteessa. Molemmista pidän. Jos jompaan kumpaan pelkästään keskittyy, niin se voi olla puuduttavaa.” kertoo Sampsa. “Oli kiva, että päästiin testaamaan käytännössä opittuja asioita”. 

“Opintojen aikana pääsee tutustumaan opettajiin ja muihin opiskelijoihin, joiden kanssa jakaa kokemuksia. On kivaa, kun tietää Humakin puolelta tyyppejä, jotka ovat myös seikkailukasvatuksen verkostossa. ”

Sampsan mielestä opinnoissa pääsi hyvin verkostoitumaan ja Sampsa suositteleekin tutustumaan kanssaopiskelijoihin sekä mahdollisuuksien mukaan myös muihin kuin oman ryhmän jäseniin.  

Lisäksi Sampsa suosittelee nauttimaan opiskeluajasta ottaen siitä kaiken hyödyn ja ilon irti. 

Sampsa kokoaa kyykyssä retkiastioita.
Kuva Sampsa Vähä-Karvia

 

Harjoitteluun kannattaa panostaa 

“Työharjoittelut ovat olleet minulle hedelmällisintä oppimista ja työkokemuksen hankkimista opiskeluaikoina.”

Työharjoittelu antaa mahdollisuuden uuden oppimiseen ja ammatilliseen kehittymiseen. “Valitsinkin kaikki työharjoittelupaikkani sillä perusteella, että mitä haluaisin oppia ja mitä töitä haluaisin tulevaisuudessa tehdä. Tämä osoittautui todella hyväksi tavaksi, koska sitä kautta pääsin sisään nuorisokeskusmaailmaan ja sain todella paljon hyvää ohjauskokemusta leirikoululaisten ohjaamisessa.”

“Harjoittelupaikat ovat hyviä paikkoja oppimiseen, kun pääsee työskentelemään asiakasryhmien kanssa, joiden kanssa työskentelystä ei ole niin paljoa kokemusta.”

Harjoittelupaikoista on hyötyä työelämään verkostoitumisessa ja harjoittelut voivat avata työmahdollisuuksia tulevaisuuteen. “Olin viimeisessä harjoittelussani Anjalan nuorisokeskuksessa, jonka jälkeen pääsin Anjalaan sesonkityöntekijäksi leirikouluihin” kertoo Sampsa.

Sampsa suosittelee panostamaan harjoittelupaikan valintaan, jotta harjoittelusta olisi itselle mahdollisimman paljon hyötyä. 

Nuoria istumassa kalliolla rannalla.
Kuva: Sampsa Vähä-Karvia

 

Toiminnan kehittämistä Seikkailutalolla

Seikkailutalon pääkohderyhmänä ovat helsinkiläiset nuorten ryhmät. Seikkailutalo järjestää esimerkiksi yläkouluryhmille ryhmäytymispäiviä ja työllistää kesän aikana nuoria. Sampsalle konkreettista hyötyä nykyiseen työhön Seikkailutalolla on ollut työharjoitteluista saatu kokemus nuorten kanssa toimimisesta ja ryhmien ohjaamisesta. 

Lisäksi hyötyä on ollut opintojen aikana käydyistä melonnan- ja kiipeilynohjaajan kursseista, joiden kautta Sampsa on pystynyt järjestämään kiipeily- ja melontaryhmiä. 

Sampsan mieleenpainuvin työtehtävä oli kesä- ja heinäkuun viettäminen nuorten kanssa Vartiosaaressa Nuorten Saarigalleriassa. Saarigalleriassa on kahvilatoimintaa sekä erilaisia taide- ja käsityöpainotteisia työpajoja. 

Kaksi lammasta niityllä
Kuva Sampsa Vähä-Karvia

“Vartiosaaressa oli myös lampaita ja uudistimme lammasaitauksia nuorten kanssa” Sampsa kertoo.

Sampsa odottaa, että pääsee tulevaisuudessa kehittämään Seikkailutalon toimintaa kuten esimerkiksi kehittämään retki- ja leiritoimintaa. 

 

 

 

Teksti: Niina Naumanen